Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 126. Порядок винесення судового наказу

1. У разі прийняття заяви про видачу судового наказу за раніше діючим законодавством (ч. 1 ст. 125-7 ЦПК РРФСР) суддя зобов'язаний був у триденний термін сповістити боржника про це і представити йому термін до 20 днів для відповіді на заявлену вимогу. При надходженні відповіді з виразом незгоди боржника із заявленим вимогою суддя відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 125-8 ЦПК РРФСР відмовляв у видачі наказу.
Найчастіше дотримання такого порядку перетворювалося на просту формальність через неотримання у встановлений термін відповіді боржника або згоди з заявленим вимогою, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 125-7 ЦПК РРФСР суддя після закінчення встановленого терміну видавав судовий наказ. В результаті оперативність видачі наказу по зазвичай безперечним вимогам була не настільки високою, якою б вона могла бути з урахуванням реальних можливостей спрощеної процедури. Правило про обов'язкове сповіщення боржника про надходження заяви призводило також до додаткових витрат часу і коштів суду, які з урахуванням поширеності наказного провадження у судовій практиці були досить великі.
Стаття, що не містить названих недоліків, оскільки встановлює правило про винесення судового наказу в п'ятиденний строк з дня надходження заяви до суду без повідомлення про це боржника і надання йому строку для відповіді на заявлену вимогу.
2. Винесення судового наказу відбувається у спрощеній процедурі без проведення судового розгляду і виклику сторін. Для гарантії же прав боржника передбачені висилка йому копії судового наказу, а також обов'язок судді скасувати наказ у разі подання у встановлений термін заперечень проти його виконання (див. коментар до ст. 128, 129 ЦПК).
Стаття 127. Зміст судового наказу
1. Як і рішення, наказ є підсумковим постановою суду, яким цивільна справа вирішується по суті. Однак судовий наказ виноситься у спрощеній процедурі, тобто без проведення судового розгляду і заслуховування пояснень сторін. Відповідно на відміну від рішення (див. коментар до ст. 198 ЦПК) він не містить описової частини, а мотивування судового наказу обмежується вказівкою на закон, на підставі якого задоволено вимоги.
2. Судовий наказ є не тільки постановою судді, але водночас виконавчим документом (ч. 2 ст. 121 ЦПК). Отже, наказ повинен містити дані, необхідні для його належного виконання. Крім того, в судовому наказі зазначаються відомості обліково-статистичного характеру.
3. Раніше чинне процесуальне законодавство (ч. 1 ст. 125-9 ЦПК РРФСР) не передбачало в якості обов'язкового елемента змісту судового наказу зазначення в ньому на закон, на підставі якого суд задовольнив заявлене стягувачем вимога. Однак у наказному провадженні, як і у всіх інших виробництвах з цивільних справ (ч. 1 ст. 22 ЦПК), не можна обійтися без визначення і дослідження нормативно-правової основи, необхідної для видачі судового наказу.
Вже при вирішенні питання про прийняття заяви про видачу наказу суддя зобов'язаний перевірити дотримання стягувачем не тільки положень норм процесуального права, що регламентують процедуру наказного провадження, а й відповідність заявленої вимоги положенням матеріального права. Відповідними положеннями закону повинен керуватися і сам суддя при винесенні судового наказу. Все це знаходить відображення у змісті наказу, що передбачає обов'язкове зазначення на закон, на підставі якого задоволена вимога (п. 5 ч. 1 ст. 127 ЦПК).
4. Аналіз норм, що регламентують наказне провадження, в сукупності з нормами загальної частини Кодексу дає підстави для висновку про те, що на нього повною мірою поширюються вимоги закону про правильному і своєчасному розгляді та вирішенні цивільних справ, до числа яких відносяться і справи про видачу судового наказу .
Зокрема, це означає, що судовий наказ також повинен відповідати вимогам законності та обгрунтованості. При цьому обгрунтованість тут проявляється специфічно, оскільки дана постанова суду в особі одного судді, по суті, складається лише з вступної та резолютивної частин. Судовий наказ буде законним і обгрунтованим, якщо суддя при здійсненні необхідних процесуальних дій повністю врахував передбачені процесуальним і матеріальним законом для його видачі обставини і виніс постанову відповідно до них, хоча в самому правозастосовчому акті в письмовій формі мотиви прийнятого рішення не наводяться.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 126. Порядок винесення судового наказу "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 3. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  статтях, прийнято називати правилами про спеціальний делікт - шкоду, заподіяну актом влади. Підставами для виділення даного випадку заподіяння шкоди в особливий делікт служать як особливості застосування до нього загальних умов деліктної відповідальності, так і наявність ряду спеціальних умов, додатково встановлених законом. Серед загальних умов деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну
 4. § 2. Оформлення спадкових прав і розділ спадщини
  порядок видачі свідоцтва про право на спадщину передбачений і при переході відумерлого майна в порядку спадкування до Російської Федерації (ст. 1151 ЦК). Особливістю оформлення свідоцтва в даному випадку є те, що держава не зобов'язана доводити факт прийняття спадщини (п. 1 ст. 1152 ЦК). Правом на отримання свідоцтва про право на спадщину на відумерле майно наділений
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 6. 3. Воля і волевиявлення в договорі
  порядок укладення договорів від імені Центрального банку Російської Федерації, яким передбачено, рішення яких саме посадових осіб може служити підставою для видачі довіреності на право укладення договорів, які граничні суми договорів, на укладення яких може бути видана довіреність, з ким з посадових осіб повинні бути узгоджені проекти договорів, що укладаються.
 7. 6. Порядок укладення та форма договорів найму житлових приміщень
  стаття все ж не виключає того, що "дії, спрямовані на встановлення, зміну і припинення цивільних прав та обов'язків" не завжди є угодами. У цьому зв'язку можна послатися на ст. 8 ЦК, яка називає, крім угод, ще вісім підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, а серед них "акти державних органів і органів місцевого самоврядування, які
 8. 7. Права та обов'язки сторін
  стаття закріплює стабільність договору, допускаючи у вигляді загального правила зміни тільки за згодою наймача, членів його сім'ї і наймодавця. Відступ від наведеного принципу можливо лише тоді, коли на цей рахунок є прямі вказівки в Житловому кодексі та іншому законодавстві. Можна вказати серед інших на можливість для повнолітніх членів сім'ї наймача, які проживали з ним,
 9. 1. Поняття агентського договору
  стаття про прокурений. Що ж до агентів та агентських договорів, то поміщати загальні на цей рахунок норми про них в Цивільне укладення автори взагалі не припускали. Всі обмежувалося виділенням в главі про страхування декількох статей про страхових агентів. Не дивно, що послідовний прихильник самостійності фігури агента, а разом з тим і такий же самостійності пристосованих до
 10. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця у першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
© 2014-2022  yport.inf.ua