Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 128. Залишення позовної заяви без руху

Коментар до статті 1. У разі виявлення судом порушень положень ст. ст. 125 і 126 АПК РФ позовну заяву залишається без руху з метою надання заявнику можливості їх усунення. При цьому підставою для залишення заяви без руху може бути тільки недотримання формальних вимог до заяви, встановлених законом.
Так, зокрема, сплата державного мита через представника не є підставою для залишення позовної заяви без руху та його подальшого повернення.
Див: інформаційний лист Президії ВАС РФ від 29.05.2007 N 118 "Про сплату державного мита російськими та іно-дивними особами через представників".
У той же час, наприклад, неточність у найменуваннях сторін по справі, а саме вказівка в заяві як сторін у справі замість Російської Федерації і Рязанській області конкретних органів, уповноважених діяти від імені названих публічно- правових утворень, могла послужити підставою для залишення заяви без руху (ч. 1 ст. 128 Кодексу).
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 18.04.2006 N 12190/05, N 12227/05, N 12204/05.
Разом з тим необхідно мати на увазі, що АПК РФ не передбачає можливості оскарження ухвали про залишення ис-кового заяви без руху, тому питання про те, чи дійсно мало місце порушення при поданні позовної заяви, може стати предметом розгляду вищестоящого суду лише в рамках оскарження ухвали про повернення заяви.
Див: п. 12 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
2. В ухвалі про залишення заяви або скарги без руху суддя вказує термін, протягом якого заявник повинен усунути обставини, що послужили підставою для залишення заяви без руху. При визначенні тривалості цього терміну має враховуватися час, необхідний для усунення згаданих обставин, а також час на доставку поштової кореспонденції. Після надходження до арбітражного суду відомостей про усунення всіх обставин, що стали підставою для залишення заяви без руху, заява або скарга приймаються до виробництва арбітражного суду і вважаються поданими в день первісного звернення.
При цьому слід мати на увазі, що час, протягом якого заява або скарга залишалися без руху, не враховується при визначенні строку вчинення судом процесуальних дій, пов'язаних з розглядом заяви, в тому числі терміну на вчинення дій з підготовки справи до судового розгляду (ст. 135 АПК РФ), терміну розгляду апеляційної та касаційної скарги (ст. ст. 267, 285 АПК РФ) і т.д. Протягом такого строку починається з дня винесення ухвали про прийняття заяви чи скарги до про-ізводству арбітражного суду.
Див: п. 15 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію арбітражних процесуального кодексу Російської Федерації".
У разі залишення судом заяви без руху та встановлення строку для усунення обставин, що стали підставою для залишення цієї заяви без руху, заявник повинен вжити всіх залежних від нього заходів до того, щоб необхідні документи чи інші дії, спрямовані на усунення таких обставин, були отримані судом або про них стало відомо суду до закінчення терміну, встановленого судом у визначенні про залишення заяви без руху.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 12.12.2005 N 10758/05.
3. Незважаючи на те що в якості підстави для залишення позовної заяви, заяви без руху в ч. 1 ст. 128 АПК РФ ука-зано недотримання вимог ст. ст. 125, 126 АПК РФ, для окремих категорій справ такою підставою може послужити недотримання спеціальних вимог до заяви.
Так, наприклад, згідно з п. 2 ч. 3 ст. 237 АПК РФ до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рі-шення третейського суду додається справжнє угоду про третейський розгляд або його належним чином завірена копія. На підставі ч. 4 вказаної статті заява, подана з порушенням цієї вимоги, залишається арбітражним судом без руху або повертається особі, його подала, за правилами, встановленими в ст. ст. 128 і 129 Кодексу.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 15.06.2010 N 693/10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 128. Залишення позовної заяви без руху "
 1. Стаття 133. Прийняття позовної заяви
  залишення позовної заяви без руху (ст. 136 ЦПК). Всі такі дії судді оформляються визначенням. При винесенні визначень, що перешкоджають реалізації права на судовий захист, цивільні процесуальні відносини проте можуть розвиватися, оскільки у зацікавлених осіб виникає право на оскарження відповідних правозастосовних дій судді і розгляд питання
 2. Стаття 247. Порядок звернення до суду
  залишення заяви без розгляду, в якому роз'яснює заявникові та іншим зацікавленим особам їх право вирішити суперечку в порядку позовного провадження (п. 10 Постанови Пленуму ВС РФ від 20 січня 2003 р. N 2 "Про деякі питання, що виникають у зв'язку з прийняттям і введенням в дію Цивільного процесуального кодексу Російської
 3. Стаття 44. Залишення без руху і повернення заяви про визнання боржника банкрутом
  статтями 37 - 41 цього Закону, арбітражний суд виносить ухвалу про його залишення без руху. 2. У визначенні, зазначеному в пункті 1 цієї статті, арбітражним судом зазначаються підстави для залишення без руху заяви про визнання боржника банкрутом і термін, протягом якого заявник повинен усунути обставини, що послужили підставою для залишення без
 4. Стаття 127. Прийняття позовної заяви і порушення провадження у справі
  128 АПК РФ про залишення позовної заяви без руху. Для прийняття позовної заяви до провадження недостатньо його відповідності вимогам до форми і змісту, закріпленим у ст. 125 АПК РФ. До позовної заяви в обов'язковому порядку повинні додаватися документи, перелік яких міститься в ст. 126 АПК РФ. У разі відсутності зазначених документів позовна заява має бути
 5. Стаття 315. Залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без руху або розгляду
  стаття передбачає залишення заяви без руху, якщо в ньому не вказана мета звернення. У цьому випадку суд з урахуванням всіх обставин справи встановлює розумний термін, необхідний для виправлення недоліків заяви. Якщо заявником припису суду будуть виконані і недоліки заяви виправлені у встановлений термін, то заява вважається поданою в день первісного
 6. Стаття 128. Залишення позовної заяви без руху
  128 АПК РФ передбачає спеціальні вимоги до змісту ухвали суду про залишення позовної заяви без руху. Крім загальних відомостей, встановлених ст. 185 АПК РФ, в ухвалі про залишення заяви без руху зазначаються: 1) підстави для залишення позовної заяви без руху; 2) термін, протягом якого позивач повинен усунути обставини, що послужили підставою
 7. Стаття 315. Залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без руху або розгляду
  заяви про відновлення втраченого судового провадження без руху або
 8. Стаття 223. Порядок і наслідки залишення заяви без розгляду
  залишення його заяви без розгляду звернутися до суду повторно з тотожним заявою, суд зобов'язаний вказати в названому визначенні, як усунути обставини, що перешкоджають розгляду справи, - до якого органу звернутися для досудового вирішення спору, хто може подати до суду заяву від імені та в інтересах недієздатної особи, як правильно оформити повноваження представника і т.д. В
 9. Стаття 186. Напрямок визначення
  128 АПК РФ), про повернення позовної заяви позивачу (ч. 3 ст. 129 АПК РФ), про зверненні рішення до негайного виконання (ч. 5 ст. 182 АПК РФ) і
 10. Стаття 204. Вимоги до заяви про притягнення до ад-міністратівной відповідальності
  128 АПК РФ , виносить ухвалу про залишення заяв-лення без руху. При отриманні протоколу про адміністративне правопорушення та інших документів без заяви суд повертає їх адміністра-тивному органу без винесення ухвали у зв'язку з відсутністю підстав для вирішення питання про порушення провадження у справі в арбітражному суді. При розгляді даної категорії справ суд не зв'язаний
© 2014-2022  yport.inf.ua