Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 130. Оцінка майна боржника

1. Арбітражний керуючий для проведення оцінки підприємства боржника, іншого майна боржника приваблює оцінювачів і робить оплату їх послуг за рахунок майна боржника, якщо інше джерело оплати не встановлено зборами кредиторів або комітетом кредиторів.
Оцінка майна боржника проводиться оцінювачем, який повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством Російської Федерації про оціночну діяльність, і не може бути зацікавленою особою щодо арбітражного керуючого, боржника та його кредиторів.
Збори кредиторів або комітет кредиторів має право визначити особу, на яку за його згодою покладається обов'язок з оплати зазначених послуг оцінювачів з наступною позачергової компенсацією здійснених ним витрат за рахунок майна боржника.
2. Звіт оцінювача про оцінку підприємства боржника або майна боржника - унітарного підприємства або майна боржника - акціонерного товариства (далі також - звіт про оцінку), більше двадцяти п'яти відсотків голосуючих акцій якого перебуває в державній або муніципальній власності, направляється зовнішнім керуючим, конкурсним керуючим у федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації на підготовку висновків за звітами оцінювачів (далі - орган, уповноважений на підготовку висновків за звітами оцінювачів).
3. Протягом тридцяти днів з дня отримання звіту про оцінку орган, уповноважений на підготовку висновків за звітами оцінювачів, має право направити арбітражному керуючому мотивований висновок з цього звіту. Порядок підготовки зазначеного висновку встановлюється регулюючим органом. У разі отримання після закінчення встановленого терміну позитивного висновку або відсутність висновку збори кредиторів або комітет кредиторів встановлює початкову ціну продажу підприємства, іншого майна боржника на підставі ринкової вартості такого майна, визначеної відповідно до звіту про оцінку.
4. Негативний висновок органу, уповноваженого на підготовку висновків за звітами оцінювачів, який містить обгрунтування невідповідності звіту про оцінку законодавству Російської Федерації про оціночну діяльність, федеральним стандартам оцінки або недостовірності відомостей, що використовуються у звіті про оцінку (далі - невідповідність звіту про оцінку вимогам до даного звіту), направляється арбітражному керуючому і в саморегульовану організацію оцінювачів, членом якої є оцінювач, що склав даний звіт, з додатком копії представленого в орган, уповноважений на підготовку висновків за звітами оцінювачів, звіту про оцінку.
Протягом чотирнадцяти днів з дати отримання такого негативного висновку зазначена саморегульована організація оцінювачів зобов'язана представити арбітражному керуючому і до уповноваженого органу експертний висновок щодо звіту про оцінку з обгрунтуванням його відповідності або невідповідності вимогам до даного звіту.
У разі, якщо зазначена саморегульована організація оцінювачів представила експертний висновок про невідповідність звіту про оцінку вимогам до цього звіту, ринкова вартість майна, визначена відповідно з даним звітом, визнається недостовірною і не може бути використана для затвердження початкової ціни продажу підприємства боржника, іншого майна боржника.
У разі, якщо зазначена саморегульована організація оцінювачів представила експертний висновок про відповідність звіту про оцінку вимогам до даного звіту або звіт про оцінку був перероблений оцінювачем з урахуванням отриманого експертного висновку, арбітражний керуючий направляє вказане експертний висновок по звіту про оцінку та (або) перероблений звіт про оцінку в уповноважений орган та збори кредиторів або комітет кредиторів встановлює початкову ціну продажу підприємства боржника, іншого майна боржника на підставі ринкової вартості, визначеної відповідно до звіту про оцінку.
5. На підставі рішення зборів кредиторів чи комітету кредиторів оцінка рухомого майна боржника, балансова вартість якого на останню звітну дату, що передує даті подачі заяви про визнання боржника банкрутом, становить менше ніж сто тисяч рублів, може бути проведена без залучення оцінювача.
6. Засновники (учасники) боржника або власник майна боржника - унітарного підприємства, конкурсні кредитори, уповноважені органи вправі оскаржити результати оцінки майна боржника у порядку, встановленому федеральним законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 130. Оцінка майна боржника "
 1. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 4. § 3. Застава
  Поняття і предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В
 5. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  Збитки. Форми цивільно-правової відповідальності вельми різноманітні. Традиційно до них відносять: відшкодування збитків, сплату неустойки, втрату завдатку. Останнім часом як форму відповідальності стали розглядати відсотки за неправомірне користування чужими грошовими коштами. Основний універсальною формою цивільно-правової відповідальності є відшкодування збитків, яке може
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. § 2. Страхове правовідношення
  Поняття договору страхування. Страхове правовідношення в переважній більшості випадків спирається в своєму виникненні на договір страхування. Під договором страхування розуміється заснований на ризику договір, за яким одна особа (страхувальник) зобов'язується внести іншій особі (страховику) обумовлену плату (страхову премію), а страховик зобов'язується при настанні передбаченого
 8. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. 12. Застава речей у ломбарді
  Стаття 358 ЦК зазначає ознаки застави речей у ломбарді, що дозволяють виділити його в самостійний вид застави. По-перше, його суб'єктний склад. Заставодавцями в цьому договорі можуть бути тільки фізичні особи, а заставоутримувачами - спеціалізовані організації, ломбарди, здійснюють таку діяльність як підприємницькою. По-друге, це предмет застави. Ломбарди можуть
© 2014-2022  yport.inf.ua