Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
П.В. Крашенинников. Авторські та суміжні з ними права постатейний коментар глав 70 і 71 цивільного кодексу Російської Федерації, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 1316. Охорона авторства, імені виконавця та недоторканності виконання після смерті виконавця Коментар до статті 1316


1. Відповідно до ст. 1315 ЦК РФ виконавець, як і автор твору, будучи фізичною особою, має особисті немайнові права, а саме право авторства, право на ім'я і на недоторканність виконання. Дані права охороняються і після того, як виконавець помер і (або) закінчився термін дії виключного права на виконання. Відповідно до ст. 9 Федерального закону "Про введення в дію частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації" авторство, ім'я виконавця і недоторканність виконання охороняються правилами ст. 1316 ЦК РФ незалежно від того, чи надавалася правова охорона таких результатів інтелектуальної діяльності в момент їх створення. Охорона авторства, імені виконавця та недоторканності виконання здійснюється відповідно до правил ст. 1316 ЦК РФ, якщо відповідне посягання скоєно після введення в дію частини четвертої цього Кодексу.
Особисті немайнові права охороняються незалежно від авторських прав на той твір, який було виконано.
2. Воля померлого виконавця в частині використання особистих немайнових прав, у тому числі права на ім'я, може бути виражена у заповіті, листах, щоденниках та іншими способами.
Згідно п. 1 ст. 1134 ЦК України заповідач може доручити виконання заповіту вказаною ним у заповіті громадянину-душеприказчику (виконавцеві заповіту) незалежно від того, чи є цей громадянин спадкоємцем. При цьому згода громадянина бути виконавцем заповіту виражається цим громадянином в його власноручного напису на заповіті, або в заяві, доданій до заповіту, або в заяві, поданій нотаріусу протягом місяця з дня відкриття спадщини. Громадянин визнається також дала згоду бути виконавцем заповіту, якщо він протягом місяця з дня відкриття спадщини фактично приступив до виконання заповіту.
Після відкриття спадщини згідно п. 2 ст. 1134 ЦК України суд може звільнити виконавця заповіту від його обов'язків як на прохання самого виконавця заповіту, так і на прохання спадкоємців за наявності обставин, що перешкоджають виконанню громадянином цих обов'язків.
Виконавець заповіту має право від свого імені вести справи, пов'язані з виконанням заповіту, в тому числі в суді, інших державних органах і державних установах.
Виконавець заповіту має право на відшкодування за рахунок спадщини необхідних витрат, пов'язаних з виконанням заповіту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1316. Охорона авторства, імені виконавця та недоторканності виконання після смерті виконавця Коментар до статті 1316 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. § 2. Зміст заповіту
  Загальні положення про заповідальних розпорядженнях. Зміст заповіту складають заповідальні розпорядження. Відповідно до п. 1 ст. 1119 ЦК заповідач має право на свій розсуд заповідати майно будь-яким особам, будь-яким чином визначити частки спадкоємців у спадщині, позбавити спадщини одного, кількох або всіх спадкоємців за законом, не вказуючи причин такого позбавлення. У випадках, передбачених
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 6. Стаття 1316. Охорона авторства, імені виконавця та недоторканності виконання після смерті виконавця
  1. Авторство, ім'я виконавця і недоторканність виконання охороняються безстроково. 2. Виконавець має право в порядку, передбаченому для призначення виконавця заповіту (стаття 1134), вказати особу, на яку він покладає охорону свого імені та недоторканності виконання після своєї смерті. Ця особа здійснює свої повноваження довічно. За відсутності таких вказівок або в разі відмови
 7. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  Виконання заповіту. Вчинення заповіту втрачає всякий сенс, якщо воно не буде виконане після смерті заповідача. Саме за допомогою виконання заповіту реалізується воля спадкодавця, виражена у формі заповіту. У процесі виконання заповіту здійснюється комплекс дій юридичного і фактичного характеру, як передбачених у заповіті, так і не названих в ньому, але необхідних для
 8. 4.2. Права на виконання
  Згідно ст. 1313 ЦК РФ виконавцем (автором виконання) визнається громадянин, творчою працею якої створено виконання: - артист-виконавець (актор, співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка грає роль, читає, декламує, співає, грає на музичному інструменті або іншим чином бере участь у виконанні твори літератури, мистецтва чи народної творчості, в тому числі
 9. § 1. Міжнародно-правове регулювання авторських прав. Багатосторонні конвенції в галузі авторського права
  Важко уявити собі таку ж область з внутрішньо властивою тенденцією до виходу за рамки однієї держави, як авторське право, з яким в аспекті міжнародного приватного права майже кожен стикається в повсякденному житті практично щогодини. Можливість користування результатами творчої діяльності окремих осіб та її невід'ємної частини - авторського права - і відповідно мати справу
 10. Виконання заповіту
  . Вчинення заповіту втрачає всякий сенс, якщо воно не буде виконане після смерті заповідача. Саме за допомогою виконання заповіту реалізується воля спадкодавця, виражена в формі заповіту. У процесі виконання заповіту здійснюється комплекс дій юридичного і фактичного характеру, як передбачених у заповіті, так і не названих в ньому, але необхідних для виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua