Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1317. Виключне право на виконання


1. Виконавцю належить виключне право використовувати виконання відповідно до статті 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на виконання), в тому числі способами, зазначеними у пункті 2 цієї статті. Виконавець може розпоряджатися виключним правом на виконання.
2. Використанням виконання вважається:
1) повідомлення в ефір, тобто повідомлення виконання для загального відома за допомогою його передачі по радіо чи телебаченню (у тому числі шляхом ретрансляції), за винятком кабельного телебачення. При цьому під повідомленням розуміється будь-яка дія, за допомогою якого виконання стає доступним для слухового і (або) зорового сприйняття незалежно від його фактичного сприйняття публікою. При повідомленні виконання в ефір через супутник під повідомленням в ефір розуміється приймання сигналів з наземної станції на супутник і передача сигналів з супутника, за допомогою яких виконання може бути доведено до загального відома незалежно від його фактичного прийому публікою;
2) повідомлення по кабелю, тобто повідомлення виконання для загального відома за допомогою його передачі по радіо чи телебаченню за допомогою кабелю, проводу, оптичного волокна або аналогічних засобів (в тому числі шляхом ретрансляції);
3) запис виконання, тобто фіксація звуків і (або) зображення або їх відображень за допомогою технічних засобів в якій матеріальній формі, що дозволяє здійснювати їх неодноразове сприйняття, відтворення або сповіщення;
4) відтворення запису виконання , тобто виготовлення одного і більше примірника фонограми або її частини. При цьому запис виконання на електронному носії, у тому числі запис в пам'ять ЕОМ, також вважається відтворенням, крім випадків, коли такий запис є тимчасовою і становить невід'ємну і істотну частину технологічного процесу, що має єдиною метою правомірне використання запису або правомірне доведення виконання до загального відома ;
5) розповсюдження запису виконання шляхом продажу або іншого відчуження її оригіналу або примірників, що представляють собою копії такого запису на будь-якому матеріальному носії;
6) дія, здійснюване в відношенні запису виконання і передбачене підпунктами 1 і 2 цього пункту;
7) доведення запису виконання до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до запису виконання з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (доведення до загального відома);
8) публічне виконання запису виконання, тобто будь-яке повідомлення записи за допомогою технічних засобів в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб , які не належать до кола сім'ї, незалежно від того, сприймається запис в місці її повідомлення або в іншому місці одночасно з її повідомленням;
9) прокат оригіналу або примірників запису виконання.
3. Виключне право на виконання не поширюється на відтворення, повідомлення в ефір або по кабелю і публічне виконання запису виконання у випадках, коли такий запис була проведена за згодою виконавця, а її відтворення, повідомлення в ефір або по кабелю або публічне виконання здійснюється в тих же цілях , для яких було отримано згоду виконавця при запису виконання.
4. При укладанні з виконавцем договору про створення аудіовізуального твору згоду виконавця на використання виконання у складі аудіовізуального твору передбачається. Згода виконавця на окреме використання звуку та зображення, зафіксованих в аудіовізуальному творі, має бути прямо виражено в договорі.
5. При використанні виконання особою, яка не є його виконавцем, відповідно застосовуються правила пункту 2 статті 1315 цього Кодексу.
Термін охорони виключного права на виконання, передбачений статтею 1318, застосовується у випадках, коли п'ятдесятирічний термін дії авторського права чи суміжних прав не закінчився до 1 січня 1993 року (Федеральний закон від 18.12.2006 N 231 - ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1317. Виключне право на виконання "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 3. Стаття 1330. Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередач
  1. Організації ефірного або кабельного мовлення належить виключне право використовувати правомірно здійснюване або здійснене нею повідомлення в ефір або по кабелю передач відповідно до статті 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на повідомлення радіо-чи телепередачі), в тому числі способами, зазначеними у пункті 2 цієї статті.
 4. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  Термін "органи місцевого самоврядування" відноситься до числа конституційних. Він використовується в ст. ст. 3, 12, 15, 24, 32, 40, 46, 97, 130, 131, 132 Конституції РФ. Відповідно до ст. 2 Закону від 6 жовтня 2003 р. органи місцевого самоврядування - обираються безпосередньо населенням і (або) утворені представницьким органом муніципального освіти органи, наділені власними
 5. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 6. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  Законодавство про оподаткування підприємців. Правове регулювання податкового статусу підприємця в сучасній Росії являє собою складну систему правових актів федерального, регіонального та муніципального рівнів законодавства, далеко не вільну від недоліків. Такі явища, як прогалини і суперечливість притаманні не тільки всій системі податкового регулювання, а й
 7. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
 8. § 1 . Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990 N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 9. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки , незважаючи на те що
 10. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  На думку О.М. Костюкова, публічна влада на місцевому рівні проявляється в двох аспектах. По-перше, влада, що виникає у зв'язку з безпосереднім здійсненням повноважень, що належать самому муніципальному освіті, його населенню та органам місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування - це насамперед владне управління, вплив, що має в основі правову обумовленість
© 2014-2022  yport.inf.ua