Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1330. Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередач


1. Організації ефірного або кабельного мовлення належить виключне право використовувати правомірно здійснюване або здійснене нею повідомлення в ефір або по кабелю передач відповідно до статті 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на повідомлення радіо-чи телепередачі), в тому числі способами, зазначеними у пункті 2 цієї статті. Організація ефірного або кабельного мовлення може розпоряджатися виключним правом на повідомлення радіо-чи телепередачі.
2. Використанням повідомлення радіо-чи телепередачі (мовлення) вважається:
1) запис повідомлення радіо-чи телепередачі, тобто фіксація звуків і (або) зображення або їх відображень за допомогою технічних засобів у будь-якої матеріальної формі, що дозволяє здійснювати її кількаразове сприйняття, відтворення або сповіщення;
2) відтворення запису повідомлення радіо-чи телепередачі, тобто виготовлення одного і більше примірника запису повідомлення радіо-чи телепередачі або її частини. При цьому запис повідомлення радіо-чи телепередачі на електронному носії, у тому числі запис в пам'ять ЕОМ, також вважається відтворенням, крім випадку, коли такий запис є тимчасовою і становить невід'ємну і істотну частину технологічного процесу, що має єдиною метою правомірне використання запису або правомірне доведення повідомлення радіо-чи телепередачі до загального відома;
3) поширення повідомлення радіо-чи телепередачі шляхом продажу або іншого відчуження оригіналу або примірників запису повідомлення радіо-чи телепередачі;
4) ретрансляція, тобто повідомлення в ефір (у тому числі через супутник) або по кабелю радіо-чи телепередачі однією організацією ефірного або кабельного мовлення одночасно з отриманням нею такого повідомлення цієї передачі від іншої такої організації;
5) доведення повідомлення радіо-чи телепередачі до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до повідомлення радіо-чи телепередачі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (доведення до загального відома);
6) публічне виконання, тобто будь-яке повідомлення радіо-чи телепередачі за допомогою технічних засобів у місцях з платним входом незалежно від того, сприймається воно у місці повідомлення або в іншому місці одночасно з повідомленням.
3. Використанням повідомлення радіо-чи телепередачі організації ефірного мовлення вважаються як ретрансляція його в ефір, так і повідомлення по кабелю.
Використанням повідомлення радіо-чи телепередачі організації кабельного мовлення вважаються як ретрансляція його по кабелю, так і повідомлення в ефір.
4. До права використання повідомлення радіо-чи телепередачі відповідно застосовуються правила пункту 3 статті 1317 цього Кодексу.
5. Організації ефірного та кабельного мовлення здійснюють свої права з дотриманням прав авторів творів, прав виконавців, а у відповідних випадках - власників прав на фонограму і прав інших організацій ефірного та кабельного мовлення на повідомлення радіо-і телепередач.
6. Права організації ефірного або кабельного мовлення визнаються і діють незалежно від наявності і дії авторських прав, прав виконавців, а також прав на фонограму.
Термін охорони виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі, передбачений статтею 1331, застосовується у випадках, коли п'ятдесятирічний термін дії авторського права чи суміжних прав не закінчився до 1 січня 1993 року (Федеральний закон від 18.12. 2006 N 231-ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1330. Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередач "
 1. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
 2. § 5. Охорона суміжних прав
  Загальні положення. Поряд з охороною прав авторів творів науки, літератури і мистецтва російське авторське право визнає і охороняє права виконавців, виробників фонограм, організацій ефірного та кабельного мовлення, творців баз даних і публікаторів творів, що перейшли в суспільне надбання. Права зазначених осіб зважаючи на їх близькості і тісного зв'язку з правами авторів іменуються
 3. 2.6. Вільне використання творів
  Раніше діюче законодавство (ч. 1 п. 3 ст. 16 ЗоАП) встановлювало правило, відоме як "принцип вичерпання авторських прав" (англ. - "exhaustion", нім. - " Erschopfung "). Сенс принципу зводився до того, що поширення примірників твору могло здійснюватися без згоди автора і без виплати йому авторської винагороди, якщо екземпляри твору: - були правомірно
 4. Види авторських договорів
  . Виступаючи в якості особливого виду цивільно-правового договору, авторський договір, у свою чергу, підрозділяється на ряд різновидів, кожна з яких має свої особливості. Насамперед, як уже зазначалося, виділяються авторські договори про відчуження майнових прав та авторські ліцензійні договори. За договором про відчуження виключного права на твір автор або інший
 5. Стаття 1274. Вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях
  1. Допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора, твір якого використовується, і джерела запозичення: 1) цитування в оригіналі і в перекладі в наукових, полемічних, критичних чи інформаційних цілях правомірно оприлюднених творів у обсязі, виправданому метою цитування, включаючи
 6. Стаття 1303. Основні положення
  1. Інтелектуальні права на результати виконавської діяльності (виконання), на фонограми, на повідомлення в ефір або по кабелю радіо-і телепередач (мовлення організацій ефірного та кабельного мовлення), на утримання баз даних, а також на твори науки, літератури і мистецтва, вперше оприлюднені після їх переходу в суспільне надбання, є суміжними з авторськими правами
 7. Стаття 1331. Термін дії виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі, перехід цього права до правонаступників і перехід повідомлення радіо-чи телепередачі в суспільне надбання
  1. Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередачі діє протягом п'ятдесяти років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому мало місце повідомлення радіо-чи телепередачі в ефір або по кабелю. 2. До правонаступників організації ефірного або кабельного мовлення виняткове право на повідомлення радіо-чи телепередачі переходить в межах строку, що,
 8. Стаття 1332. Дія виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі на території Російської Федерації
  Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередачі діє на території Російської Федерації, якщо організація ефірного або кабельного мовлення має місце знаходження на території Російської Федерації і здійснює повідомлення за допомогою передавачів, розташованих на території Російської Федерації, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації.
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
© 2014-2022  yport.inf.ua