Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заро-бітної плати

Загальний розмір всіх утримань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати 20 відсотків, а у випадках, передбачених законами, - 50 відсотків заробітної плати, належної працівнику .
При утриманні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути з-зберігалися 50 відсотків заробітної плати.
Обмеження, встановлені цією статтею, не поширюються на утримання із заробітної плати при відбуванні исправи-них робіт, стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю іншої особи, відшкоду-ванні шкоди особам, які зазнали збитків у зв'язку зі смертю годувальника, та відшкодування шкоди, заподіяної злочином. Розмір утримано-ний із заробітної плати в цих випадках не може перевищувати 70 відсотків.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Не допускаються утримання з виплат, на які відповідно до федеральним законом не звертається стягнення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заро-бітної плати "
 1. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заро-бітної плати засуджених до виправних робіт
  1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт і перерахуванням утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції мають право залучати фінансові та податкові органи. 2. Утримання виробляються із заробітної плати за основним
 2. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заро-бітної плати
  При виплаті заробітної плати роботодавець зобов'язаний сповіщати в письмовій формі кожного працівника: 1) про складові частини заробітної плати, яка належить йому за відповідний період, 2) про розміри інших сум, нарахованих працівнику, у тому числі грошової компенсації за порушення роботодавцем установленно-го терміну відповідно виплати заробітної плати, оплати відпустки, виплат при звільненні та (або)
 3. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  1. З заробітної плати засуджених до примусових робіт виробляються відрахування в розмірі, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому
 4. Стаття 110. Утримання аліментів на підставі угоди про сплату аліментів
  У коментованій статті міститься норма, яка дозволяє утримувати із заробітної плати та (або) іншого доходу платника аліментів за наявності нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів грошову суму, що перевищує максимальний розмір утримань із заробітної плати, встановлений ст. 138 ТК, - 50%. При наявності угоди утримання можуть перевищувати зазначений розмір, але не більше ніж до
 5. Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати
  Для всіх випадків визначення розміру середньої заробітної плати (середнього заробітку), передбачених цим Кодексом, ус-новлюють єдиний порядок її обчислення. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Для розрахунку середньої заробітної плати враховуються всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані у со-відповідності роботодавця незалежно від джерел цих
 6. Стаття 138 . Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
  Коментар до статті 1. Дана стаття передбачає загальні та спеціальні правила, що стосуються обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівника. Вона носить гарантійний характер, забезпечуючи виплату працівникові певної суми заробітної плати, достатньої для задоволення його основних життєвих потреб. 2. За загальним правилом всі утримання із заробітної плати не можуть перевищувати
 7. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  Коментар до статті 44 1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні
 8. Стаття 157. Оплата часу простою
  Час простою (стаття 72.2 цього Кодексу) з вини роботодавця оплачується в розмірі не менше двох третин середньої заробітної плати працівника. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Час простою з причин, не залежних від роботодавця і працівника, оплачується в розмірі не менше двох третин тарифної ставки, окладу (посадового окладу), розрахованих пропорційно часу
 9. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  У систему основних державних гарантій з оплати праці працівників включаються: величина мінімального розміру оплати праці в Російській Федерації; абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 22.08.2004 N 122-ФЗ; заходи, що забезпечують підвищення рівня реального змісту заробітної плати; обмеження переліку підстав і розмірів утримань із заробітної плати за розпорядженням роботодавця, а
 10. Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
  1. З заробітної плати, пенсій та інших доходів засуджених до позбавлення волі виробляються утримання для відшкодування витр-дів по їх утриманню відповідно до частини четвертої статті 99 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229-ФЗ
 11. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  Коментар до статті 1. Утримання із заробітної плати працівника можуть проводитися у випадках, встановлених законодавством, тобто незалежно від волевиявлення роботодавця, і за його рішенням. Коментована стаття визначає підстави утримань, вироблених за рішенням роботодавця для погашення заборгованості працівника, і містить вичерпний перелік таких підстав. Треба підкреслити, що
 12. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  Стаття, що, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в
 13. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  Утримання із заробітної плати працівника провадяться тільки у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими Феде-ральних законами. Утримання із заробітної плати працівника для погашення його заборгованості роботодавцю можуть здійснюватися: для відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого
 14. Стаття 133.1. Встановлення розміру мінімальної заробіт-ної плати в суб'єкті Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 20.04.2007 N 54-ФЗ) У суб'єкті Російської Федерації регіональною угодою про мінімальну заробітну плату може встановлюватися розмір мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації. Розмір мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації може встановлюватися для працівників, які працюють на території відповідного суб'єкта
 15. Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
  1. Стаття, що, враховуючи, що заробітна плата є основним джерелом засобів до існування більшості працівників та їх сімей, з метою охорони заробітної плати встановлює, що за загальним правилом утримання із заробітної плати, вироблені роботодавцем у зазначених в ст. 137 випадках, не можуть перевищувати 20% заробітної плати, належної працівнику. Розмір утримання обчислюється
 16. Стаття 144. Системи оплати праці працівників дер-жавних і муніципальних установ
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Системи оплати праці (в тому числі тарифні системи оплати праці) працівників державних і муніципальних установ встановлюються: у федеральних державних установах - колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської
 17. Стаття 144. Утримання із грошового утримання осу-дженого військовослужбовця
  Встановлений вироком суду розмір відрахування з грошового утримання засудженого військовослужбовця обчислюється з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних та інших надбавок та інших додаткових грошових
© 2014-2022  yport.inf.ua