Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 144. Системи оплати праці працівників дер-жавних і муніципальних установ

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Системи оплати праці (в тому числі тарифні системи оплати праці) працівників державних і муніципальних установ встановлюються:
у федеральних державних установах - колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;
в державних установах суб'єктів Російської Федерації - колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації;
в муніципальних установах - колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації і нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.
Уряд Російської Федерації може встановлювати базові оклади (базові посадові оклади), базові ставки заро-бітної плати за професійними кваліфікаційними групами.
(В ред. Федеральних законів від 20.04.2007 N 54-ФЗ, від 18.10.2007 N 230-ФЗ)
Заробітна плата працівників державних і муніципальних закладів не може бути нижче встановлених Урядом Російської Федерації базових окладів (базових посадових окладів), базових ставок заробітної плати відповідних професійних кваліфікаційних груп.
(В ред. Федерального закону від 20.04.2007 N 54-ФЗ)
Базові оклади (базові посадові оклади), базові ставки заробітної плати, встановлені Урядом Російської Федерації , забезпечуються:
федеральними державними установами - за рахунок коштів федерального бюджету;
державними установами суб'єктів Російської Федерації - за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федеративної-ції;
муніципальними установами - за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ встановлюються з урахуванням єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, спе-ціалістів і службовців або професійних стандартів, а також з урахуванням державних гарантій з оплати праці, рекомендацій Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин (частина третя статті 135 цього Кодексу) і думки відповідних профспілок (об'єднань профспілок) та об'єднань роботодавців.
(В ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 236-ФЗ)
Професійні кваліфікаційні групи - групи професій робітників і посад службовців, сформовані з урахуванням сфери діяльності на основі вимог до професійної підготовки і рівню кваліфікації, які необхідні для здійснюва-лення відповідної професійної діяльності.
Професійні кваліфікаційні групи і критерії віднесення професій робітників і посад службовців до професійної кваліфікаційних групах затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з Вира-ботке державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 144. Системи оплати праці працівників дер-жавних і муніципальних установ "
 1. Стаття 144. Системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ
  стаття присвячена системам оплати праці працівників державних і муніципальних установ. Працівників державних і муніципальних установ слід відрізняти від державних цивільних службовців, які проходять службу в державних органах, і від муніципальних службовців, що проходять службу в муніципальних органах. Умови оплати праці державних цивільних і муніципальних
 2. Стаття 145. Оплата праці керівників організацій, їх заступників і головних бухгалтерів
  стаття згадує організації, що фінансуються з бюджету, в той час як ст. ст. 135 і 144 ТК вживають термін "державні та муніципальні установи". Очевидно, що маються на увазі одні й ті ж види юридичних осіб і було б доцільно навести в єдність термінологію, використовувану в гол. 21 ТК. 2. Оплата праці керівників, їх заступників і головних бухгалтерів державних і
 3. Стаття 70. Забезпечення виконання функцій казен-них установ
  систему Російської Федерації; відшкодування шкоди, заподіяної казенним установою при здійсненні його діяльності. (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N
 4. Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості еже-денної роботи
  оплаті праці заробітна плата працівникам віком до вісімнадцяти років виплачується з урахуванням скороченої тривалості роботи. Роботодавець може за рахунок власних коштів проводити їм доплати до рівня оплати праці праців-ників відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Праця працівників віком до вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт ,
 5. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, здійснюється як з допомогою збільшення тарифних ставок (окладів), так і шляхом встановлення доплат до них за умови праці. 2. Підвищена оплата праці в місцевостях з особливими кліматичними умовами забезпечується за допомогою застосування районних коефіцієнтів і надбавок до заробітної
 6. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці. 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати робочий час, витрачений на виконання
 7. Стаття 143. Тарифні системи оплати праці
  системи оплати праці - системи оплати праці, засновані на тарифній системі диференціації заробітної плати праців-ників різних категорій. Тарифна система диференціації заробітної плати працівників різних категорій включає в себе: тарифні ставки, оклади (посадові оклади), тарифну сітку і тарифні коефіцієнти. Тарифна сітка - сукупність тарифних розрядів робіт (професій,
 8. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  оплати праці. При цьому умови оплати праці сумісників, що встановлюються в Залежно від відпрацьованого часу або вироблення, не можуть бути погіршені в порівнянні з встановленими ТК, законами, іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодою (див. коментар. до ст. ст. 135, 152). Обумовлені сторонами умови оплати роботи, виконуваної в порядку сумісництва, повинні
 9. Стаття 41. Зміст і структура колективного договору
  системи і розміри оплати праці; виплата допомог, компенсацій; механізм регулювання оплати праці з урахуванням зростання цін , рівня інфляції, виконання показників, визначених колектив-ним договором; зайнятість, перенавчання, умови вивільнення працівників; робочий час і час відпочинку, включаючи питання надання та тривалості відпусток; поліпшення умов і охорони праці працівників, в
 10. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, вироб-водиться в підвищеному розмірі. У підвищеному розмірі оплачується також працю працівників, зайнятих на роботах у місцевостях з особливими кліматичними
 11. 38. Доходи і видатки бюджетних установ
  оплату праці відповідно до укладеними трудовими договорами і правовими актами, що регулюють розмір заробітної плати відповідних категорій працівників; 2) перерахування страхових внесків у державні позабюджетні фонди; 3) трансферти населенню, що виплачуються відповідно до федеральних законів, законами суб'єктів РФ і правовими актами органів місцевого самоврядування; 4)
 12. Стаття 129 . Основні поняття та визначення
  оплата праці працівника) - винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, коли-пра, якості та умов виконуваної роботи, а також компенсаційні виплати (доплати і надбавки компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях, що піддали-ся радіоактивного забруднення, і
© 2014-2022  yport.inf.ua