Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості еже-денної роботи

При погодинній оплаті праці заробітна плата працівникам віком до вісімнадцяти років виплачується з урахуванням скороченої тривалості роботи. Роботодавець може за рахунок власних коштів проводити їм доплати до рівня оплати праці праців-ників відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.
Праця працівників віком до вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за встановленими відрядними розцінками. Роботодавець може встановлювати їм за рахунок власних коштів доплату до тарифної ставки за час, на який сокраща-ється тривалість їх щоденної роботи.
Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років, що навчаються в загальноосвітніх установах, освітніх установах початкової, середньої та вищої професійної освіти і працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Роботодавець може встановлювати цим працівникам доплати до заробітної плати за рахунок власних коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості еже-денної роботи "
 1. Стаття 92. Скорочена тривалість робочого часу
  Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком до шістнадцяти років - не більше 24 годин на тиждень; для працівників віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років - не більше 35 годин на тиждень; для працівників, які є інвалідами I або II групи, - не більше 35 годин на тиждень; для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці,
 2. Стаття 270. Норми виробітку для працівників віком до вісімнадцяти років
  1. Для неповнолітніх працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу (ст. 92 ТК). При цьому максимальна тривалість щоденної роботи (зміни) закріплюється в ст. 94 ТК. Для неповнолітніх працівників норми виробітку встановлюються виходячи із загальних норм виробітку пропорційно встановленому для цих працівників скороченої тривалості робочого
 3. Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
  У порівнянні зі ст. 180 КЗпП коментована стаття внесла принципові зміни. Тепер оплата праці всіх неповнолітніх може не відповідати оплаті праці працівників при нормальній тривалості робочого часу, тоді як за КЗпП заробітна плата працівників молодше 18 років не зменшувалася пропорційно зменшенню тривалості робочого часу. Всі доплати як до рівня оплати
 4. Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
  Коментар до статті 1. Положення ст. 271 не гарантують працівникам віком до 18 років оплату праці при скороченій тривалості робочого часу в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при нормальній тривалості. 2. При погодинній системі оплати праці заробітна плата неповнолітнім працівникам виплачується на підставі встановлених тарифних ставок,
 5. Стаття 265. Роботи, на яких забороняється застосований-ня праці осіб віком до вісімнадцяти років
  Забороняється застосування праці осіб віком до вісімнадцяти років на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також на роботах, виконання яких може завдати шкоди їх здоров'ю та моральному розвитку (гральний бізнес, робота в нічних кабаре і клубах, виробництво, перевезення і торгівля спиртними напоями, тютюновими виробами, наркотиче-ськими та іншими
 6. Стаття 94. Тривалість щоденної роботи (зміни)
  Тривалість щоденної роботи (зміни) не може перевищувати: для працівників віком від п'ятнадцяти до шістнадцяти років - 5 годин, віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років - 7 ча-сов; для учнів загальноосвітніх закладів, освітніх установ початкової та середньої професійної образо-вання, що сполучають протягом навчального року навчання з роботою, у віці від чотирнадцяти
 7. Стаття 270. Норми виробітку для працівників віком до вісімнадцяти років
  Коментар до статті 1. Всім неповнолітнім працівникам норми виробітку встановлюються виходячи з норм дорослих працівників з урахуванням скороченої тривалості робочого часу: для працівників молодше 16 років скорочена тривалість робочого часу встановлюється не більше 24 годин на тиждень; для працівників від 16 до 18 років - 35 годин на тиждень; для учнів загальноосвітніх закладів,
 8. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  Коментар до статті 1. Встановлюючи правило про зменшення тривалості робочого дня або зміни, які безпосередньо передують неробочому святкового дня, ст. 95 не робить винятку, як колишнє законодавство, для працівників, яким вже встановлено скорочену тривалість робочого часу (працівникам, які не досягли 18-річного віку , інвалідам I і II групи, особам, зайнятим на
 9. Глава 42. Особливості регулювання праці працівників у віці до вісімнадцяти років
  Глава 42. Особливості регулювання праці працівників у віці до вісімнадцяти
 10. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  Працівнику, який має двох або більше дітей віком до чотирнадцяти років, працівникові, має дитину-інваліда віком до вісімнадцяти років, одинокій матері, яка виховує дитину віком до чотирнадцяти років, батьку, який виховує дитину віком до чотирнадцяти років без матері, колективним договором можуть встановлюватися щорічні додаткові відпустки без збереження заробітної плати в
 11. Стаття 93. Неповний робочий час
  За угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийомі на роботу, так і згодом непол-ний робочий день (зміна) або неповний робочий тиждень. Роботодавець зобов'язаний встановлювати неповний робочий день (зміну) або непол-ную робочий тиждень на прохання вагітної жінки, одного з батьків (опікуна, піклувальника), що має дитину у віці до че-тирнадцаті років
 12. Стаття 272. Особливості працевлаштування осіб віком до вісімнадцяти років
  Особливості працевлаштування осіб віком до вісімнадцяти років визначаються трудовим законодавством, колективним до-говором, угодою. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 13. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  Коментар до статті 1. Встановлений щорічна відпустка надається всім неповнолітнім працівникам, в т.ч. зайнятих неповний робочий час. У тексті трудового договору, що укладається з неповнолітнім, у колективному договорі організації може бути передбачено надання працівнику більш тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості
 14. Стаття 96. Робота в нічний час
  Нічний час - час з 22 години до 6 годин. Тривалість роботи (зміни) у нічний час скорочується на одну годину без подальшого відпрацювання. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Чи не скорочується тривалість роботи (зміни) у нічний час для працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу, а також для працівників, прийнятих спеціально для роботи
 15. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  1. Неробочі святкові дні вказані в ст. 112 ТК. 2. З тексту статті випливає, що зменшенню на 1:00 підлягає робочий день (зміна) як при нормальній тривалості робочого часу, так і при скороченій. За порівняно з положеннями КЗпП тривалість робочого часу при шестиденному робочому тижні напередодні вихідних днів зменшена з шести до п'яти годин. У даному випадку мова йде
 16. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні робіт-ників у віці до вісімнадцяти років
  Забороняються направлення у службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років (за винятком творчих працівників засобів масової ін-формації, організацій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що беруть участь
 17. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  Дана норма фактично дослівно відтворює раніше діяла ст. 178 КЗпП, встановлюючи подовжений щорічну оплачувану відпустку неповнолітнім працівникам тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. Таким чином, при визначенні конкретного періоду часу, в який буде надано щорічну відпустку неповнолітньому працівникові, роботодавець зобов'язаний
 18. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  За угодою між працівником і роботодавцем щорічну оплачувану відпустку може бути поділено на частини. При цьому хо-тя б одна з частин цієї відпустки повинна бути не менше 14 календарних днів. Відкликання працівника з відпустки допускається тільки за його згодою. Невикористана у зв'язку з цим частину відпустки має бути пре-доставлена за вибором працівника в зручний для нього час протягом поточного
 19. Стаття 269. Додаткові гарантії працівникам віком до вісімнадцяти років при розірванні трудового договору
  У порівнянні зі ст. 183 КЗпП тепер не потрібно обов'язкове працевлаштування неповнолітніх працівників при їх звільненні роботодавцями незалежно від підстави припинення трудового договору. Єдиний виняток передбачено ст. 9 Федерального закону від 21.12.1996 N 159-ФЗ "Про додаткові гарантії щодо соціальної підтримки дітей- сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків "(в
© 2014-2022  yport.inf.ua