Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 41. Зміст і структура колективного договору

Зміст і структура колективного договору визначаються сторонами.
У колективний договір можуть включатися зобов'язання працівників і роботодавця з наступних питань:
форми, системи та розміри оплати праці;
виплата допомог , компенсацій;
механізм регулювання оплати праці з урахуванням зростання цін, рівня інфляції, виконання показників, визначених колектив-ним договором;
зайнятість, перенавчання, умови вивільнення працівників;
робочий час і час відпочинку, включаючи питання надання та тривалості відпусток;
поліпшення умов і охорони праці працівників, у тому числі жінок та молоді;
дотримання інтересів працівників при приватизації державного і муніципального майна;
екологічна безпека та охорона здоров'я працівників на виробництві;
гарантії і пільги працівникам, що поєднують роботу з навчанням ;
оздоровлення та відпочинок працівників і членів їх сімей;
часткова або повна оплата харчування працівників;
контроль за виконанням колективного договору, порядок внесення до нього змін і доповнень, відповідальність сторін, забезпечення нормальних умов діяльності представників працівників, порядок інформування працівників про виконання колективного договору;
відмова від страйків при виконанні відповідних умов колективного договору;
інші питання, визначені сторонами.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У колективному договорі з урахуванням фінансово-економічного становища роботодавця можуть встановлюватися пільги та переваж -існує для працівників, умови праці, більш сприятливі в порівнянні з встановленими законами, іншими нормативними правовими актами, угодами.
Частина четверта втратила чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 41. Зміст і структура колективного договору "
 1. Контрольні питання до § 7.2
  зміст колективного договору та порядок його укладення? 4. Підстави припинення колективного
 2. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необ-Дімою для ведення колективних переговорів і здійснення ня контролю за дотриманням колективного договору, злагоди-шення
  колективних переговорах з укладення, зміни колективного договору, угоди або неправомірно відмовилися від підписання узгодженого колективного договору, угоди, піддаються штрафу в розмірі та порядку, що встановлені федеральним законом. Особи, винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням
 3. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  структурних підрозділах, виносити його на обговорення і затвердження загальних зборів (конференції) працівників і т.п. 3. Угода про порядок розробки та укладення колективного договору, досягнуте в рамках комісії з ведення колективних переговорів, є обов'язковим для сторін. Очевидно, його невиконання однією із сторін може спричинити складання протоколу розбіжностей (пред'явлення
 4. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  колективного договору логічно пов'язаний з порядком його розробки та укладення . Вони можуть проводитися або в порядку, встановленому ТК для його укладення, або в порядку, встановленому колективним договором. Зміни та доповнення можуть стосуватися лише колективного договору, укладеного в конкретній
 5. Стаття 41. Зміст і структура колективного договору
  стаття присвячена визначенню змісту і структури колективного договору. Важливо відзначити, що зміст колективного договору, як і будь-якого договору, визначається його сторонами при укладенні. Соціальні партнери вправі обирати і структуру колективного договору, т.е . включати ті розділи, які вважають необхідними та актуальними. Немає необхідності, наприклад, включати в колективний договір
 6. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  колективного договору може здійснюватися або в процесі проведення колективних переговорів, тобто за правилами його укладення (ст. 37 ТК), або в порядку, встановленому самим колективним договором. Вибір одного з пропонованих даною нормою варіантів здійснюється представниками сторін. Це може бути зроблено при укладенні колективного договору або при обговоренні питання про необхідність
 7. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  стаття, яка визначає правовий порядок їх врегулювання. Він включає насамперед обов'язковість складання протоколу розбіжностей по всіх або окремих питань , щодо яких не прийнято узгоджене рішення. 2. Згідно ч. 2 ст. 40 ТК у разі недосягнення згоди між сторонами щодо окремих положень проекту колективного договору протягом 3 місяців з дня початку колективних переговорів сторони
 8. Стаття 5.29 . Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 9. Стаття 1510. Право на колективний знак
  колективний знак. Колективний знак є товарним знаком, призначеним для позначення товарів, вироблених чи реалізованих входять до цього об'єднання особами і мають єдиними характеристиками їх якості або інші загальними характеристиками. Колективним знаком може користуватися кожне з вхідних в об'єднання осіб. 2. Право на колективний знак не може бути відчужене і не
 10. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів . (в ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07.2010 N
 11. Коментар до статті 5.30
  колективного договору, угоди слід розуміти відмову з причин, не зазначених у Законі РФ від 11 березня 1992 р. N 2490-1 "Про колективні договори і угоди" (в ред. Федеральних законів від 24 листопада 1995 р. N 176-ФЗ і від 1 травня 1999 р. N 93 -ФЗ). В якості можливих причин правомірного відмови від укладення колективного договору, угоди слід розглядати розголошення одним з
 12. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів та здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни (ст. 5.28) . Такі дії тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 1 до 3 тис. руб. 2. Стаття 5.30 КоАП передбачає відповідальність за необгрунтовану відмову
 13. Стаття 50. Реєстрація колективного договору, угоди
  вмістом умов колективних договорів і угод - велика і трудомістка робота, що вимагає, зокрема, хороших знань трудового законодавства. Вона дозволяє отримати компетентним органам дані про складається практиці колективно-договірного регулювання умов праці на різних рівнях системи соціального партнерства і враховувати їх в процесі подальшого вдосконалення
 14. Стаття 408. Угоди, досягнуті в ході разре-ності колективного трудового спору
  колективного трудового спору в ході вирішення цієї суперечки, в тому числі угоду про врегулювання колективного трудового спору, оформляються у письмовій формі і мають для сторін колективного трудового спору обов'язкову силу. Контроль за їх виконанням здійснюється сторонами колективного трудового
 15. Стаття 43. Дія колективного договору
  структурному підрозділі організа-ції, - на всіх працівників відповідного підрозділу. (частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Колективний договір зберігає свою дію у випадках зміни найменування організації, реорганізації організації у формі перетворення, а також розірвання трудового договору з керівником організації. (частина четверта в ред.
© 2014-2022  yport.inf.ua