Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 41. Зміст і структура колективного договору

Коментар до статті 1. Коментована стаття присвячена визначенню змісту і структури колективного договору. Важливо відзначити, що зміст колективного договору, як і будь-якого договору, визначається його сторонами при укладенні. Соціальні партнери вправі обирати і структуру колективного договору, тобто включати ті розділи, які вважають необхідними та актуальними. Немає необхідності, наприклад, включати в колективний договір державної установи розгорнутий розділ про охорону праці, оскільки установа, як правило, не здійснює виробничої діяльності, пов'язаної з необхідністю забезпечити здорові і безпечні умови праці. Навпаки, розділ про оплату праці повинен бути присутнім в будь-якому колективному договорі, т.к. система оплати праці встановлюється в колективному договорі. При цьому не має значення, до якого виду юридичної особи відноситься роботодавець; в державних і муніципальних установах умови оплати працівників також визначаються колективним договором.
2. Зміст і структура колективного договору визначаються сторонами самостійно, без втручання інших осіб і органів. Однак при визначенні змісту колективного договору необхідно виходити з компетенції роботодавця. Неприпустимо включення в договір умов, передбачати які роботодавець не має права, наприклад встановлювати порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
3. Коментована стаття дає приблизний перелік питань, зобов'язання за якими можуть включатися в колективний договір. Цей перелік носить рекомендаційний характер і має на меті дати сторонам соціального партнерства уявлення про можливий зміст колективного договору.
За вказаними в ст. 41 питань сторони можуть передбачити як норми права, так і зобов'язання, які вичерпуються одноразовим виконанням, наприклад перерахування певних грошових сум для придбання спецодягу, ремонт у виробничих приміщеннях, постачання оргтехнікою представницького органу працівників.
4. Зобов'язання покладаються на роботодавця. Працівники виконують лише обов'язки, передбачені законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією і трудовим договором.
З цього правила є лише один виняток - працівники можуть відмовитися від проведення страйку за умовами, включеним в колективний договір, якщо роботодавець виконує ці умови.
Таке застереження не має великого практичного значення, оскільки реалізація права на страйк пов'язана саме з порушенням колективного договору, угоди (ст. 409 ТК).
5. При здійсненні колективно-договірного регулювання необхідно дотримуватися загальні вимоги до змісту колективного договору, що визначають його співвідношення з іншими нормативними актами.
Відповідно до ст. 9 ТК колективні договори не можуть містити умов, що знижують рівень прав і гарантій працівників, передбачений законодавством про працю. За практиці і згідно загальним доктринальним положенням про побудову ієрархії джерел трудового права колективний договір не повинен погіршувати становище працівників і в порівнянні з угодами, що поширюють свою дію на даного роботодавця і на зайнятих у нього працівників. Навпаки, він може встановлювати додаткові пільги і переваги, більш сприятливі умови праці.
6. Визначаючи зміст колективного договору, треба враховувати, що деякі статті ТК прямо відсилають до колективного договору, наприклад ст. 134 - про встановлення порядку індексації заробітної плати, ст. 135 - про встановлення системи оплати праці, ст. 136 - про порядок і строки виплати заробітної плати, ст. 144 - про встановлення системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ, ст. 154 - про оплату роботи у нічний час. У колективному договорі можна підвищити гарантії, передбачені законодавством про працю, наприклад: розширити коло осіб, які мають право на вихідну допомогу при звільненні, а також встановлення вихідної допомоги у підвищених розмірах (ст. 178 ТК); доповнити перелік працівників, що володіють переважним правом на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату (ст. 179 ТК).
Колективним договором може бути збільшена тривалість щоденної роботи (зміни) порівняно з встановленою ч. 2 ст. 94 ТК для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, за умови дотримання граничної щотижневої тривалості робочого часу і гігієнічних нормативів умов праці, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами (ст. 94 ТК).
7. Крім правових норм і зобов'язань колективний договір повинен містити такі формальні відомості, як найменування сторін, від імені яких його укладено, термін його дії, порядок зміни та продовження.
8. При підготовці проекту колективного договору можна використовувати Рекомендації щодо застосування положень Трудового кодексу в колективно-договірної кампанії, затв. Постановою Виконавчого комітету ФНПР від 28 серпня 2002 Рекомендації пропонують приблизну структуру колективного договору і дають практичні поради з приводу змісту норм кожного розділу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 41. Зміст і структура колективного договору "
 1. Контрольні питання до § 7.2
  зміст колективного договору та порядок його укладення? 4. Підстави припинення колективного
 2. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 3. Стаття 1510. Право на колективний знак
  колективний знак. Колективний знак є товарним знаком, призначеним для позначення товарів, вироблених чи реалізованих входять до цього об'єднання особами та мають єдиними характеристиками їх якості або інші загальними характеристиками. Колективним знаком може користуватися кожне з вхідних в об'єднання осіб. 2. Право на колективний знак не може бути відчужене і не
 4. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07.2010 N
 5. Коментар до статті 5.30
  колективного договору, угоди слід розуміти відмову по причин, не зазначених у Законі РФ від 11 березня 1992 р. N 2490-1 "Про колективні договори і угоди" (в ред. Федеральних законів від 24 листопада 1995 р. N 176-ФЗ і від 1 травня 1999 р. N 93 - ФЗ). В якості можливих причин правомірного відмови від укладення колективного договору, угоди слід розглядати розголошення одним з
 6. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  колективних переговорів розбіжності фіксуються в протоколі, який є підставою для пред'явлення працівниками відповідних вимог (див. коментар. до ст. 399). Колективні трудові спори розглядаються в порядку, передбаченому ст. ст. 398 - 418 ТК. 2. Розбіжності, що виникли при укладенні колективного договору, можуть бути врегульовані в ході переговорів після його укладення на
 7. 30. Суб'єкти права власності колективних сільськогосподарських підприємств.
  колективному с / г підприємстві »(ст. 7) суб'єктом права колективної власності визнає підприємство як юр особа та її членів - у частці майна, кіт вони отримують при виході з підприємства. Оскільки рівноправними видами колективного с / г підприємства явл переважно КСХП (колишні колгоспи), спілки селян, пайові товариства, агрофірми, с / г кооперативи, аграрно- виробничі асоціації та ін
 8. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 9. Стаття 5.31. Порушення чи невиконання зобов'язань за колективного договору, угоди
  колективного договору, угоди - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 5.30. Необгрунтована відмова від укладення колективного договору, угоди
  колективного договору, угоди - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 11. Стаття 5.31. Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди
  колективного договору, угоди - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (в ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07.2010 N
 12. Стаття 5.30. Необгрунтована відмова від укладення колективного договору, угоди
  колективного договору, угоди - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (в ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07.2010 N
 13. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  стаття визначає мету колективного договору як встановлення зобов'язань працівників і роботодавців, треба мати на увазі, що економічне і правове становище соціальних партнерів різна. У зв'язку з цим ніяких додаткових (порівняно з трудовими договорами, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями) зобов'язань на працівників покласти не можна. Вони можуть лише
© 2014-2022  yport.inf.ua