Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 40. Колективний договір

Коментар до статті 1. Дане в коментованій статті визначення колективного договору відповідає положенням міжнародних документів у сфері праці, зокрема Рекомендації МОП N 91 "Про колективні договори" (1951).
2. Колективний договір є нормативним угодою, тобто актом, який полягає в договірному порядку, але поряд з конкретними зобов'язаннями містить норми права.
3. У визначенні, даному в ч. 1 ст. 40, підкреслюється нормативний характер цього правового акту. Основне його завдання - регулювання соціально-трудових відносин.
Під соціально-трудовими відносинами в контексті розглянутої норми розуміються суспільні відносини, що входять в предмет трудового права (ст. 1 ТК), а також пов'язані з соціальним обслуговуванням працівників у широкому сенсі (додаткове соціальне страхування, медичне обслуговування, забезпечення житлом тощо).
4. Поряд з нормативними положеннями колективний договір містить зобов'язальних частина - конкретні зобов'язання роботодавця щодо забезпечення нормальних умов праці (див. коментар. До ст. 41).
5. Колективний договір укладається роботодавцем - організацією або індивідуальним підприємцем. Роботодавці - фізичні особи, які не є підприємцями, колективних договорів не укладають.
6. Трудовий кодекс закріплює модель єдиного колективного договору: в організації (в індивідуального підприємця) незалежно від кількості представницьких органів (профспілок та профспілкових організацій) полягає один колективний договір, що поширює свою дію на всіх працівників даного роботодавця. Такий підхід повністю відповідає міжнародним стандартам у сфері соціального партнерства і дозволяє забезпечити рівні умови праці всім трудящим в організації незалежно від членства в профспілках та інших обставин, пов'язаних з представництвом інтересів працівників.
7. При недосягненні згоди щодо окремих положень проекту колективного договору протягом 3 місяців з моменту початку колективних переговорів сторони повинні підписати колективний договір на узгоджених умовах. Одночасно складається протокол розбіжностей, що фіксує положення, з яких сторони не змогли прийти до згоди.
Очевидно, це правило встановлено для того, щоб чітко розмежувати узгоджені і неузгоджені умови колективного договору і не затримувати його підписання (а отже, і надання працівникам передбачених ним пільг, переваг, норм, що встановлюють умови праці) .
8. Неврегульовані розбіжності після підписання колективного договору можуть бути предметом подальших переговорів або предметом колективного трудового спору.
Питання про вибір способу врегулювання розбіжностей має вирішуватися за згодою сторін. Якщо сторони не досягли угоди або роботодавець (його представники) ухиляється від продовження колективних переговорів, необхідно перейти до проведення примирних процедур.
9. Колективний договір може укладатися як на рівні організації в цілому, так і на рівні відокремлених структурних підрозділів. При цьому необхідно пам'ятати, що в кожному разі стороною колективного договору виступає роботодавець, тобто організація.
На практиці можливі три варіанти поєднання колективних договорів, укладених з одним роботодавцем:
полягає один колективний договір, який діє стосовно всіх працівників організації (ст. 43 ТК) , в т.ч. працівників відокремлених структурних підрозділів;
полягають один колективний договір, який діє щодо всіх працівників організації, і колективні договори у відокремлених структурних підрозділах;
колективні договори укладаються у відокремлених структурних підрозділах.
Укладення колективного договору окремо для центрального апарату організації неможливо, оскільки він не має ознаками відокремленого підрозділу.
10. Необхідність укладення колективного договору у відокремленому структурному підрозділі виникає в силу того, що воно знаходиться поза місцем знаходження юридичної особи, має особливості в організації праці і т.п.
Подібними підрозділами визнаються філії та представництва (ст. 55 ЦК); інших відокремлених структурних підрозділів цивільне законодавство не вказує. Трудовий кодекс також не містить ознак такого підрозділу. У зв'язку з цим нерідко вважають, що у сфері трудових відносин застосовне визначення відокремленого підрозділу, дане в ст. 11 НК (будь-яке територіально відокремлений від організації підрозділ, за місцем якого обладнані стаціонарні робочі місця).
Використання в трудовому праві критеріїв, вироблених податковим законодавством, видається помилковим, оскільки ст. 11 НК підкреслює, що поняття і терміни, використовувані в Податковому кодексі, мають галузеве значення і застосовуються "для цілей цього Кодексу".
Трудове законодавство повинне або виробити власне уявлення про відокремлений структурний підрозділ (його ознаках), яке враховувало б специфіку регулювання трудового та інших безпосередньо пов'язаних з ним відносин, або базуватися на цивилистических представлених, т.к. норми цивільного законодавства про правове становище юридичних осіб мають міжгалузеве значення (відповідно до ст. 2 ЦК цивільне законодавство визначає правове становище учасників цивільного обороту, в т.ч. юридичних осіб).
11. Частина 5 коментованої статті визначила представників роботодавця та працівників при укладенні колективного договору у відокремленому структурному підрозділі. Представником роботодавця може бути не тільки керівник філії, представництва, а й інша особа, наприклад заступник директора (генерального директора), член правління. Представник роботодавця повинен бути наділений відповідними повноваженнями, що відбивається в наказі, довіреності, укладеному з ним трудовому договорі.
Представники працівників визначаються за загальними правилами. Згідно з ними (ст. ст. 29 - 31 ТК) брати участь у колективних переговорах від імені працівників можуть первинні профспілкові організації, що діють у відокремленому структурному підрозділі, а також інші представники працівників, створені в разі відсутності або нечисленності профспілкової організації.
12. Колективний договір відокремленого структурного підрозділу не повинен містити норми, що погіршують становище працівників порівняно з колективним договором всієї організації.
13. У Москві організації, що уклали колективні договори, за поданням Московської тристоронньої комісії та інших органів соціального партнерства в Москві володіють переважним правом на розгляд в уряді Москви, галузевих і функціональних органах Московської міської адміністрації та адміністративних округів, об'єднаннях роботодавців, профспілках питань забезпечення соціальної та економічної діяльності підприємств, соціального захисту працівників (ст. 12 Закону м. Москви від 22 жовтня 1997 р. N 44 "Про соціальне партнерство").
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 40. Колективний договір "
 1. Контрольні питання до § 7.2
  1. Які роль і значення колективного договору в сучасних умовах? 2. Вкажіть правові акти, що регулюють соціально-трудові відносини. 3. Які зміст колективного договору та порядок його укладення? 4. Підстави припинення колективного
 2. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 3. Стаття 1510. Право на колективний знак
  1. Об'єднання осіб, створення і діяльність якого не суперечать законодавству держави, в якому воно створене, вправі зареєструвати в Російській Федерації колективний знак. Колективний знак є товарним знаком, призначеним для позначення товарів, вироблених чи реалізованих входять до цього об'єднання особами та мають єдиними характеристиками їх якості або
 4. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ,
 5. Коментар до статті 5.30
  1. Див п. 2 коментарю до ст. 5.28. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Під необгрунтованою відмовою від укладення колективного договору, угоди слід розуміти відмову з причин, не зазначених у Законі РФ від 11 березня 1992 N 2490-1 "Про колективні договори і угоди" (в ред. Федеральних законів від 24 листопада
 6. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  Коментар до статті 1. Виниклі в ході колективних переговорів розбіжності фіксуються в протоколі, який є підставою для пред'явлення працівниками відповідних вимог (див. коментар. до ст. 399). Колективні трудові спори розглядаються в порядку, передбаченому ст. ст. 398 - 418 ТК. 2 . Розбіжності, що виникли при укладенні колективного договору, можуть бути врегульовані в
 7. 30. Суб'єкти права власності колективних сільськогосподарських підприємств.
  Закон «Про колективне с / г підприємстві» (ст. 7) суб'єктом права колективної власності визнає підприємство як юр особа та її членів - у частці майна, кіт вони отримують при виході з підприємства. Оскільки рівноправними видами колективного с / г підприємства явл переважно КСХП (колишні колгоспи), спілки селян, пайові товариства , агрофірми, с / г кооперативи, аграрно-виробничі
 8. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  Ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі
 9. Стаття 5.31. Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди
  Порушення чи невиконання роботодавцем або особою, його представляють, зобов'язань за колективним договором, угодою - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 5.30. Необгрунтована відмова від укладення колективного договору, угоди
  Необгрунтована відмова роботодавця або особи, його представляє , від укладення колективного договору, угоди - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 11. Стаття 5.30. Необгрунтована відмова від укладення колективного договору, угоди
  Необгрунтована відмова роботодавця або особи, його представляє, від укладення колективного договору, угоди - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (в ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07. 2010 N
 12. Стаття 5.31. Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди
  Порушення чи невиконання роботодавцем або особою, його представляють, зобов'язань за колективним договором, угодою - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (в ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07.2010 N
 13. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  Ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне попередження або накладення
 14. Стаття 1511. Державна реєстрація колективного знака
  1. До заявки на реєстрацію колективного знака (заявці на колективний знак), що подається в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, додається статут колективного знака, який повинен містити: 1) найменування об'єднання, уповноваженого зареєструвати колективний знак на своє найменування (правовласника); 2) перелік осіб, які мають право використання
 15. Коментар до статті 5.31
    1. Див п. 2 коментарю до ст. 5.28. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Невиконання колективного договору, угоди, на відміну від порушення окремих передбачених ним зобов'язань, тягне за собою заподіяння більш значної шкоди. Наприклад, недотримання роботодавцем або особою, його представляють, положень
 16. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
    Коментар до статті 1. Стаття 26 визначає рівні соціального партнерства стосовно колективно-договірного регулювання. Кожному рівню відповідає встановлена законом завдання з регулювання трудових відносин. 2. Відповідно до сформованої традиції рівні виділяються за територіально-галузевою ознакою. На федеральному рівні можуть укладатися генеральне та галузеві (міжгалузеві)
 17. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
    Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 18. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
    Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 19. Стаття 1242. Організації, що здійснюють колективне управління авторськими і суміжними правами
    1. Автори, виконавці, виробники фонограм та інші власники авторських і суміжних прав у випадках, коли здійснення їх прав в індивідуальному порядку ускладнене або коли цим Кодексом допускається використання об'єктів авторських і суміжних прав без згоди власників відповідних прав, але з виплатою їм винагороди, можуть створювати засновані на членстві некомерційні
© 2014-2022  yport.inf.ua