Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 70. Забезпечення виконання функцій казен-них установ

(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Забезпечення виконання функцій казенних установ включає:
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
оплату праці працівників казенних установ, грошове утримання (грошова винагорода, грошове забезпечення, заработ-ную плату) працівників органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування, осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, державні посади суб'єктів Російської Федерації та муніципальні посади, державних і муніципальних службовців, інших категорій працівників, відрядження та інші виплати у відповідності з трудовими договорами (службовими контрактами, контрактами) та законодавством Російської Федерації, законодавством суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації і муніципальними правовими актами;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
оплату поставок товарів, виконання робіт, надання послуг для державних (муніципальних) потреб;
сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетної системи Російської Федерації;
відшкодування шкоди, заподіяної казенним установою при здійсненні його діяльності.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 70. Забезпечення виконання функцій казен-них установ"
 1. Стаття 221. Бюджетна кошторис
  забезпечення виконання функцій казенного учрежде-вання. (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) У бюджетній кошторисі казенної установи додатково повинні затверджуватися інші показники, передбачені порядком со-ставления та ведення бюджетного кошторису казенної установи. (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) Положення абзацу третього пункту 2 статті 221 (у редакції
 2. Стаття 296. Право оперативного управління
  казенне підприємство, за якими майно закріплено на праві оперативного управління, володіють, користуються цим майном в межах, встановлених законом, відповідно до цілей своєї діяльності, призначенням цього майна і, якщо інше не встановлено законом, розпоряджаються цим майном за згодою власника цього майна. (п. 1 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
 3. Стаття 297. Розпорядження майном казенного підприємства
  казенного підприємства визначається власником його
 4. Стаття 115. Унітарна підприємство, засноване на праві оперативного управління
  статтями 296 і 297 цього Кодексу та законом про державних і муніципальних унітарних підприємствах. 5. Власник майна казенного підприємства несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями такого підприємства при недостатності його майна. 6. Казенне підприємство може бути реорганізовано або ліквідовано відповідно до закону про державні та муніципальних
 5. 7.1. Організації кримінально-виконавчої системи
  забезпечення діяльності кримінально-виконавчої системи, науково-дослідні, проектні, лікувальні, навчальні та інші установи. Перелік видів підприємств, установ та організацій, що входять в кримінально-виконавчу систему, затверджений постановою Уряду РФ від 01.02.2000 N 89 "Про затвердження Переліку видів підприємств, установ та організацій, що входять в кримінально-виконавчу
 6. Стаття 120. Установи
  забезпечення діяльності державних і муніципальних установ визначається законом. (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) Приватне або казенне установа відповідає за своїми зобов'язаннями які у його розпорядженні грошовими коштами. При недостатності зазначених коштів субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями такого установи несе власник його
 7. 36. Поняття і характеристика неподаткових доходів бюджетів.
  казенних; доходи від продажу майна (крім акцій та інших форм участі в капіталі, державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння), що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних; доходи від платних послуг,
 8. Право оперативного управління
  функції державного або муніципального управління. Право оперативного управління, так само як і право господарського відання, включає правомочності володіння, користування, розпорядження. Але вони поставлені тут в суворі рамки відносин дозвільного порядку (крім самостійної реалізації продукції казенними підприємствами), що визначається актами власника і фінансовими документами
 9. Установи
  функцій некомерційного характеру і фінансується ним повністю або частково. Поряд з тим, що установа можна розглядати в якості одного з різновидів некомерційних організацій, є достатні підстави бачити в них узагальнюючу категорію, яка знаходиться в парі з іншою однопорядкові узагальнюючої категорією - "підприємством". Майнової основою установи є речове право
 10. Особливості правового статусу державних казенних предприятий
  казенних предприятий визначеня Переважно Законом України " Про ПІДПРИЄМСТВА в Україні "(статьи 2, 10, 37-39) та положеннями Типового статуту казенного ПІДПРИЄМСТВА, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановив Кабінету Мініст-3 рів України от 16 червня 1998 р.1 Так, майно, что перебуває у державній власності и закріплене за казенним підпріємством, захи Йому на праві оперативного управління. Здійснюючі право
 11. Стаття 42. Доходи від використання майна, на-що ходять у державній або муніципальній влас-ності
  казенних; (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) кошти, одержувані у вигляді відсотків за залишками бюджетних коштів на рахунках у Центральному банку Російської Федерації і в кредитних організаціях; кошти, одержувані від передачі майна, що перебуває у державній або муніципальній власності (за исключени-ем майна бюджетних і автономних установ, а також майна
 12. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  казенних; (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) доходи від продажу майна (крім акцій та інших форм участі в капіталі, державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння), що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних
© 2014-2022  yport.inf.ua