Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 72. Розміщення замовлень на поставки товарів, ви-конання робіт, надання послуг для державних або му-муніципальних потреб

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб про-переводиться відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень для державних і муніципальних потреб.
2. Державні (муніципальні) контракти укладаються і оплачуються в межах лімітів бюджетних зобов'язань, крім випадків, встановлених пунктом 3 цієї статті.
Дія пункту 3 статті 72 було призупинено з 1 січня 2011 до 31 грудня 2011 року включно в частині укладення державних контрактів, предметами яких є поставка товарів відповідно до державної програми озброєння, затверджується Президентом Російської Федерації, а також виконання робіт, надання послуг, тривалість виробничого циклу виконання, надання яких перевищує термін дії затверджених лімітів бюджетних зобов'язань, у межах коштів, установ-лених на відповідні цілі державною програмою озброєння, затверджується Президентом Російської Федерації, на термін реалізації зазначеної програми, Федеральним законом від 28.12.2010 N 402-ФЗ.
3. Державні контракти, предметом яких є постачання товарів відповідно до державної програми збройними, яка затверджується Президентом Російської Федерації, можуть укладатися в межах коштів, встановлених на відповідні цілі зазначеною програмою, на термін її реалізації.
Державні (муніципальні) контракти, предметами яких є виконання робіт, надання послуг, тривалість виробничого циклу виконання, надання яких перевищує термін дії затверджених лімітів бюджетних зобов'язань, мо-гут полягати в межах коштів, встановлених на відповідні мети рішеннями про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій-стіцій в об'єкти державної (муніципальної) власності, прийнятими відповідно до статті 79 цього Кодексу, на строк реалізації зазначених рішень.
Інші державні контракти, укладені від імені Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муниципаль-ні контракти, укладені від імені муніципального освіти, предметами яких є виконання робіт, надання послуг, тривалість виробничого циклу виконання, надання яких перевищує термін дії затверджених лімітів бюджетних зобов'язаннях, можуть укладатися у випадках, передбачених відповідно нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, муніципальними правовими ак-тами місцевої адміністрації муніципального освіти, в межах коштів і на строки, які встановлені зазначеними актами, а також відповідно до іншими рішеннями Уряду Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації, місцевої адміністрації муніципального освіти, прийнятими в порядку, визначеному відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації , місцевою адміністрацією муніципального освіти.
Державні контракти, предметом яких є постачання товарів на термін, що перевищує термін дії затверджених лімітів бюджетних зобов'язань, що передбачають зустрічні зобов'язання, не пов'язані з предметом їх виконання, можуть заклю-чаться відповідно до законодавства Російської Федерації про контрактній системі у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпе-чення державних і муніципальних потреб в межах коштів, передбачених на відповідні цілі державними програмами Російської Федерації, державними програмами суб'єкта Російської Федерації, відповідно до рішень Пра-вительства Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, приймайте-мимі в порядку, що визначається відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.
Державні або муніципальні замовники мають право укладати державні або муніципальні енергосервисні догово-ри (контракти), в яких ціна визначена як відсоток вартості зекономлених енергетичних ресурсів, на термін, що перевищує термін дії затверджених лімітів бюджетних зобов'язань. Витрати на оплату таких договорів (контрактів) плануються і осуществля-ються у складі витрат на оплату відповідних енергетичних ресурсів (послуг на їх доставку).
(П. 3 в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 72. Розміщення замовлень на поставки товарів, ви-конання робіт, надання послуг для державних або му-муніципальних потреб "
 1. Стаття 7.29. Недотримання вимог законодавства про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників при прийнятті рішення про спосіб розміщення замовлення на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 218-ФЗ)
  1. Прийняття посадовою особою замовника, посадовою особою федерального органу виконавчої влади, органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування, уповноважених відповідно до Федерального закону від 21 липня 2005 року N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб "на
 2. Стаття 19.7.2. Неподання відомостей або подання завідомо недостовірних відомостей до органу, уповноваженого на здійснення контролю у сфері розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників
  (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (введена Федеральним законом від 24.07.2007 N 218-ФЗ) Неподання або несвоєчасне подання до органу, уповноваженого на здійснення контролю у сфері розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників, відомостей (інформації), якщо подання таких відомостей (інформації) є
 3. Стаття 23.66. Органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення контролю у сфері розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 218-ФЗ) 1. Органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення контролю у сфері розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 7.29, 7.30, частинами 1 і 3 статті
 4. § 5. Муніципальний замовлення
  Розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для муніципальних потреб здійснюється в порядку, передбаченому Федеральним законом від 21 липня 2005 р. N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб ". Даний Федеральний закон регулює відносини, пов'язані з розміщенням замовлень на поставки
 5. Стаття 7.31. Надання, опублікування або розміщення недостовірної інформації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників, а також напрямок недостовірних відомостей, внесення їх до реєстру контрактів, укладених за підсумками розміщення замовлень, реєстр недобросовісних постачальників (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 218-ФЗ)
  1. Надання, опублікування в офіційному друкованому виданні або розміщення на офіційному сайті в мережі "Інтернет" посадовою особою замовника, уповноваженого органу, спеціалізованої організацією, посадовою особою органу, уповноваженого на ведення офіційного сайту в мережі "Інтернет", яка надає послуги з обслуговування офіційного сайту в мережі "Інтернет" і забезпечення функціонування
 6. Стаття 19.7.4. Неподання відомостей або несвоєчасне подання відомостей про укладення контракту або про його зміну, виконанні або розірванні у федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування, уповноважені на ведення реєстрів контрактів, укладених за підсумками розміщення замовлень, відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (введена Федеральним законом від 17.07. 2009 N 160-ФЗ) Неподання відомостей або несвоєчасне подання посадовою особою замовника відомостей про укладення контракту або про його зміну, виконанні або розірванні у федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого
 7. Стаття 7.32. Порушення умов контракту на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83 -ФЗ) (введена Федеральним законом від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
  1. Укладення контракту на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників за результатами проведення торгів або проведення запиту котирувань цін на товари, роботи, послуги з порушенням оголошених умов торгів або запиту котирувань цін на товари, роботи, послуги або умов виконання контракту, запропонованих особою, з яким відповідно до законодавства Російської
 8. Стаття 7.31.1. Порушення строків повернення грошових коштів, порядку і (або) термінів блокування операцій по рахунку учасника розміщення замовлення, порядку ведення реєстру учасників розміщення замовлення, правил документообігу при проведенні відкритого аукціону в електронній формі, розголошення оператором електронного майданчика, посадовою особою оператора електронного майданчика відомостей про учасника розміщення замовлення до підбиття результатів відкритого аукціону в електронній формі (введена Федеральним законом від 17.07.2009 N 160-ФЗ)
  1. Порушення посадовою особою замовника, посадовою особою уповноваженого органу, оператором електронного майданчика терміну повернення коштів, внесених в якості забезпечення заявки на участь в конкурсі, аукціоні, відкритому аукціоні в електронній формі, встановленого законодавством Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для
 9. 2. Підстави поставки товарів для державних потреб
  Поставка товарів для державних потреб повинна здійснюватися на основі державного контракту, а також розроблюваних відповідно з ним договорів поставки товарів для державних потреб, що укладаються між організаціями - виконавцями замовлення для державних потреб і споживачами товарів, що випускаються (п. 1 ст. 525 ЦК). При поставці товарів для державних потреб можуть
 10. 2. Особливості правового регулювання
  Правове регулювання договору поставки для державних потреб відрізняється двома характерними особливостями. По-перше, до відносин з поставки товарів для державних потреб субсидиарно застосовуються спочатку норми про договір поставки товарів (§ 3 гл. 30 ЦК), а потім (за відсутності відповідних спеціальних правил) загальні положення про купівлю - продаж (§ 1 гл. 30 ЦК). По-друге, відносини по
 11. Стаття 7.30. Порушення порядку розміщення замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (введена Федеральним законом від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
  1. Порушення посадовою особою замовника, посадовою особою уповноваженого органу, юридичною особою, залученими на основі договору для здійснення функцій з розміщення замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовника шляхом проведення торгів (далі - спеціалізована організація), строків опублікування в офіційному друкованому виданні або термінів розміщення на
 12. Частина II ДЕЯКІ ОСОБЛИВІ ВИДИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ І ПРАВА ЇХ СПОЖИВАЧІВ
  - Продаж товарів на замовлення або без такого вдома або за місцем роботи покупців (44) - Продаж товарів у розстрочку (52) - Комісійна торгівля (56) - Торгівля на ринках (59) - Громадське харчування (65) - Житлово-комунальні послуги (70) - Водо-, теплопостачання та водовідведення (76) - Побутове обслуговування (78) - Послуги зв'язку (82) - Послуги пасажирського автомобільного транспорту
 13. Стаття 527. Підстави укладення державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Державний або муніципальний контракт укладається на основі замовлення на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, що розміщується в порядку, передбаченому законодавством про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб. (В ред. Федерального закону від
© 2014-2022  yport.inf.ua