Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
В.І. Радченко, А.С. Михлин, В.А. Казакова. Коментар до кримінального кодексу російської федерації (постатейний), 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 141.1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму Коментар до статті 141.1


1. Виборче законодавство встановило жорсткі ліміти коштів, які можна витрачати на проведення виборчої кампанії. За порушення встановленого порядку встановлена кримінальна відповідальність.
2. Об'єктом цього злочину є встановлений порядок фінансування виборчої кампанії або кампанії з проведення референдуму.
3. Об'єктивна сторона детально описана в диспозиції коментованої статті. Законодавець до числа порушень відносить:
- передачу кандидату, виборчому об'єднанню грошових коштів у великих розмірах, минаючи відповідний виборчий фонд;
- витрачання не переказаних у виборчі фонди грошових коштів у великих розмірах;
- передачу кандидату, виборчому об'єднанню матеріальних цінностей у великих розмірах без компенсації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду;
- виконання оплачуваних робіт, реалізацію товарів, надання платних послуг, прямо або побічно пов'язаних з виборами;
- здійснені у великих розмірах виплати без оплати з відповідного виборчого фонду або з оплатою з відповідного виборчого фонду за необгрунтовано заниженими розцінками;
- передачу ініціативній групі з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму грошових коштів у великих розмірах, минаючи відповідний фонд референдуму;
- витрачання не перераховані до фондів референдуму грошових коштів у великих розмірах;
- передачу ініціативній групі з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму матеріальних цінностей у великих розмірах без компенсації за рахунок коштів відповідного фонду референдуму;
- виконання оплачуваних робіт, реалізацію товарів, надання платних послуг, прямо або побічно пов'язаних з референдумом;
- здійснення у великих розмірах виплат без оплати з відповідного фонду референдуму або з оплатою з відповідного фонду референдуму за необгрунтовано заниженими розцінками, а також внесення пожертвувань у великих розмірах до виборчого фонду, фонд референдуму через підставних осіб.
4. Суб'єктивна сторона - прямий умисел. Винний усвідомлює, що його дії спрямовані на досягнення певного результату на виборах або референдумі або на висунення ініціативи проведення референдуму, і бажає цього. Це ж є метою вчинення злочину.
5. Суб'єкт - особа, яка займає певну посаду в державній організації або в громадському об'єднанні та здійснює зазначені вище дії.
6. Частина 2 ст. 141.1 містить інший склад злочину, об'єкт якого також встановлений порядок фінансування виборчої кампанії.
7. Об'єктивна сторона включає:
- використання у великих розмірах крім коштів відповідного виборчого фонду фінансової (матеріальної) підтримки для проведення виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку;
- використання у великих розмірах крім коштів відповідного фонду референдуму фінансової (матеріальної) підтримки;
- витрачання у великих розмірах пожертвувань, заборонених законодавством про вибори і референдуми та перерахованих на спеціальний виборчий рахунок, спеціальний рахунок фонду референдуму.
8. Суб'єктивна сторона - прямий умисел. Винний усвідомлює, що його дії спрямовані на досягнення певного результату на виборах або референдумі або на висунення ініціативи проведення референдуму, і бажає цього. Це ж є метою вчинення злочину.
9. Суб'єкт цього злочину - кандидат, його уповноважений представник з фінансових питань, уповноважений представник з фінансових питань виборчого об'єднання, виборчого блоку, уповноважений представник з фінансових питань ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму.
10. У примітці до ст. 141.1 роз'яснюється поняття великого розміру у цій статті. Їм визнається розмір грошової суми, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищують одну десяту граничної суми усіх витрат коштів виборчого фонду відповідно кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, фонду референдуму, встановленої законодавством про вибори і референдуми на момент вчинення діяння, передбаченого цією статтею , але при цьому загальна сума становить не менше одного мільйона рублів.
11. Відповідно до Федерального закону від 21 липня 2005 р. N 93-ФЗ з 7 серпня 2011 р. від назви ст. 141.1, абз. 1 ч. 2 та примітки до цієї статті слова "виборчого блоку" будуть виключені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 141.1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму Коментар до статті 141.1 "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 2. Стаття 141.1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму --- --- З 6 серпня 2011 слова "виборчого блоку" будуть виключені. Федеральний закон від 21 липня 2005 р. N 93-ФЗ. Коментар до статті 141.1
  Об'єктом основного складу злочину виступає встановлений порядок фінансування виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму. Об'єктом альтернативного складу злочину (ч. 2 ст. 141.1 КК РФ) є встановлений законом порядок використання фінансової
 3. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 4. 8.2. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян
  Специфіка об'єднань громадян як суб'єкта адміністративного права виявляється у взаєминах об'єднання з державними органами, насамперед з органами виконавчої влади. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів легалізованих в установленому законодавством порядку об'єднань громадян. Відносно окремих їх видів Верховною Радою України
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 січня. У даній статті встановлено обов'язки поліції, а в наступній статті передбачені її права. Як наголошувалося в пояснювальній записці до проекту коментованого Закону, до переліку обов'язків поліції включені функції, які не були враховані в Законі 1991 про міліції, але які міліція здійснювала у відповідності з іншими законодавчими та іншими нормативними
 6. § 3. Освіта та організація діяльності виборчих комісій
  Підготовка і проведення муніципальних виборів здійснюється системою виборчих комісій, очолюваної Центральною виборчою комісією (ЦВК) РФ. У зазначену систему також входять виборчі комісії суб'єктів Федерації, муніципальних утворень, окружні, дільничні виборчі комісії. В організації муніципальних виборів можуть також брати участь територіальні (районні,
 7. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
  Головні дійові особи виборчої кампанії - кандидати в депутати та на виборні посади. Вступники вибори громадяни набувають статусу кандидатів через процедуру висунення. Після їх реєстрації відповідною виборчою комісією вони знаходять статус зареєстрованих кандидатів. Висування кандидатів. Законом встановлено період, що включає висунення кандидатів, списків
 8. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчого-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 9. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  Місцевий референдум - це голосування населення муніципального освіти з найбільш важливих питань місцевого значення. До їх числа норми Федерального закону 1995 відносили прийняття статуту муніципального освіти, визначення структури органів місцевого самоврядування, встановлення і зміна меж муніципальних утворень, програми розвитку територій та ін Новий Федеральний закон вніс
 10. 9.9 . Політичні партії як суб'єкти адміністративного права
  Право громадян Російської Федерації на об'єднання в політичні партії включає в себе право створювати на добровільній основі політичні партії в відповідності зі своїми переконаннями, право вступати в політичні партії, право брати участь в діяльності політичних партій відповідно до їх статутів, а також право безперешкодно виходити з політичних партій. Політична партія -
© 2014-2021  yport.inf.ua