Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 146. Доходи бюджетів державних позабюджетних фондів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. До бюджетів державних позабюджетних фондів підлягають зарахуванню такі доходи:
1) до бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації:
абзац втратив чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
податкові доходи, передбачені пунктом 12 статті 241 цього Кодексу;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
неподаткові доходи:
страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування;
додаткові страхові внески на накопичувальну частину трудової пенсії та внески роботодавця на користь застрахованих осіб, які сплачують додаткові страхові внески на накопичувальну частину трудової пенсії, зараховуються до Пенсійного фонду Росій-ської Федерації;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 24.07.2009 N 213-ФЗ)
внески організацій, що використовують працю членів льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, що зараховуються до Пенсій-ційний фонд Російської Федерації;
(в ред. Федеральних законів від 24.07.2009 N 213-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
недоїмки, пені та штрафи за внесками до Пенсійного фонду Російської Федерації;
доходи від розміщення коштів Пенсійного фонду Російської Федерації;
штрафи, санкції, суми, які надходять в результаті відшкодування шкоди;
безоплатні надходження:
міжбюджетні трансферти з федерального бюджету, що передаються Пенсійному фонду Російської Федерації;
безоплатні надходження від недержавних пенсійних фондів;
внески, що сплачуються організаціями вугільної промисловості на виплату щомісячної доплати до пенсії окремим категоріям-ям працівників цих організацій;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 10.05.2010 N 85-ФЗ)
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ;
інші надходження;
2) до бюджету Фонду соціального страхування Російської Федерації:
абзац втратив чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
абзац втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
абзаци четвертий - дев'ятий втратили чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
податкові доходи, передбачені пунктом 12 статті 241 цього Кодексу;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
неподаткові доходи:
страхові внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з матерінст-вом;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 24.07.2009 N 213-ФЗ)
страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань-ний;
недоїмки, пені та штрафи за внесками до Фонду соціального страхування Російської Федерації;
доходи від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації;
штрафи, санкції, суми, що надходять в результаті відшкодування шкоди;
безоплатні надходження:
міжбюджетні трансферти з федерального бюджету, що передаються Фонду соціального страхування Російської Федерації;
інші надходження;
3) до бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування:
абзац втратив чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
абзац втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
абзаци четвертий - дев'ятий втратили чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
податкові доходи, передбачені пунктом 12 статті 241 цього Кодексу;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
неподаткові доходи:
страхові внески на обов'язкове медичне страхування;
(в ред. Федерального закону від 07.05 .2013 N 104-ФЗ)
недоїмки, пені та штрафи за внесками до фондів обов'язкового медичного страхування, якщо інше не встановлено законодавець-ством Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
доходи від розміщення тимчасово вільних коштів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування;
штрафи, санкції, суми, що надходять в результаті відшкодування шкоди;
безоплатні надходження:
міжбюджетні трансферти з федерального бюджету, що передаються Федеральному фонду обов'язкового медичного страхова-ня;
інші надходження;
4) до бюджетів територіальних фондів обов'язкового медичного страхування:
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
абзац втратив чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
абзац втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
абзаци четвертий - дев'ятий втратили чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 24.07.2009 N 213-ФЗ;
неподаткові доходи:
абзац втратив чинність з 1 січня 2012 року. - Федеральний закон від 06.10.2011 N 270-ФЗ;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ;
доходи від розміщення тимчасово вільних коштів територіальних фондів обов'язкового медичного страхування;
штрафи, санкції, суми, які у результаті відшкодування шкоди;
безоплатні надходження:
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ;
субвенції з бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104 -ФЗ)
міжбюджетні трансферти (за винятком субвенцій) з бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхова-ня;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104 - ФЗ)
міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів Російської Федерації, що передаються територіальним фондам обов'язкового медичного страхування, в тому числі на додаткове фінансове забезпечення реалізації територіальної програми обов'язковий-ного медичного страхування в межах базової програми обов'язкового медичного страхування і на фінансове забезпечення додаткових видів та умов надання медичної допомоги, невстановлених базовою програмою обов'язкового медичного страхування;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
інші надходження, передбачені законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Фе-ської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 146. Доходи бюджетів державних позабюджетних фондів "
 1. Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів
  бюджетів державних позабюджетних фондів входять бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів. 2. Бюджетами державних позабюджетних фондів Російської Федерації є: 1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації; 2) бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації; 3) бюджет Федерального
 2. Стаття 148. Касове обслуговування виконання бюд-жетів державних позабюджетних фондів
  бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації і бюджетів територі-торіальних державних позабюджетних фондів здійснюється органами Федерального
 3. 48. Державні позабюджетні фонди Російської Федерації
  доходи державного позабюджетного фонду формуються в порядку, встановленому федеральним законом, або в іншому порядку, передбаченому БК РФ. Державними позабюджетними фондами в РФ є (ст. 144 БК РФ): 1) Пенсійний фонд РФ, 2) Фонд соціального страхування РФ; 3) Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування; 4) Державний фонд зайнятості населення РФ.
 4. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  бюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду-ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень вправі здійснювати виконання відповідно бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської
 5. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст
 6. Стаття 150. Контроль за виконанням бюджетів дер-жавних позабюджетних фондів
  бюджетів державних позабюджетних фондів здійснюється в порядку, встановленому настою-щим Кодексом для відповідних бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N
 7. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, не допускається. Федеральний бюджет і звід
 8. Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
  бюджетну звітність у фінансовий орган муніципального району. Фінансовий орган муніципального району представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету му-муніципальні району у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. Фінансовий орган міського округу або внутрішньоміської території міста федерального значення представляє бюджетну звітність у фінансовий
 9. 5. Бюджетна система та її принципи
  доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за бюджетами бюджетної системи РФ, а також визначення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо формування доходів, встановлення та виконанню витратних зобов'язань (ст. 30 БК РФ), 3) принцип самостійності бюджетів - право і обов'язок органів державної влади та
 10. Стаття 164. Учасники бюджетного процесу на федеральному рівні
  доходів федерального бюджету; (абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) головні адміністратори (адміністратори) доходів бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федеративної-ції; (абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) головні адміністратори (адміністратори) джерел фінансування дефіциту федерального бюджету; (абзац запроваджено Федеральним законом від
 11. 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
  доходів і
 12. 13. Доходи бюджету
  доходах бюджетів можуть бути частково централізовані доходи, що зараховуються до бюджетів інших рівнів бюджетної системи РФ для цільового фінансування централізованих заходів, а також безоплатного перерахування. Згідно ст. 41 БК РФ доходи бюджету поділяються на три види: 1) податкові доходи; 2) неподаткові доходи; 3) безоплатні та безповоротні перерахування. До податкових доходів бюджету
 13. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
  бюджетних фондів. Види бюджетних фондів: цільові бюджетні фонди, фонди, утворені у складі видатків бюджету, та резервні фонди. Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ. Федеральний фонд співфінансування витрат. Федеральний фонд компенсацій. Резервні фонди. Фонд національного добробуту. Роль і значення цільових бюджетних
© 2014-2022  yport.inf.ua