Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 150. Підстави для припинення провадження у справі

Коментар до статті 1. До пункту 1 частини 1 статті 150.
Вивчення практики застосування п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ показує, що дана норма застосовується арбітражними судами доста-точно широко: до числа випадків, в яких справа не підлягає розгляду в суді, віднесені непідвідомчість спору, відсутність у особи права на заяву вимоги, відсутність предмета спору, процесуальні перешкоди розгляду спору.
Для зручності сприйняття у коментарі до цієї нормі судова практика згрупована з урахуванням позначених випадків.
1.1. Підвідомчість.
Виробництво у справі про визнання розпорядження Уряду РФ не відповідає Конституції РФ підлягає припиненню, оскільки в силу ст. 3 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ "Про Конституційний Суд Російської Федерації" даний спір підвідомчий Конституційному Суду РФ.
Див: рішення ВАС РФ від 21.10.2009 N ВАС-9155/09.
Спір про визнання недійсним договору оренди земель сільськогосподарського призначення фактично є територій-альних суперечкою між двома суб'єктами РФ, що виникли внаслідок прийнятих раніше актів щодо зміни меж, і вирішується відповідно до ч. 3 ст. 67, подп. "А" ч. 1 ст. 102 Конституції РФ. В силу ст. 27, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ провадження у такій справі підлягає пре-ності.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 10.01.2003 N 7056/01.
Арбітражний суд не припиняє провадження у справі і приймає позов за участю іноземної особи до розгляду в разі наявності норм про підвідомчість йому таких спорів у міжнародному договорі РФ, які мають пріоритет по відношенню до внут-реннему законодавству.
Так, в одному з суперечок, розглянутих арбітражними судами, в основі лежали відносини з міжнародної дорожньої перевезення вантажів, у зв'язку з чим до відносин сторін підлягала застосуванню Женевська конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів від 19.05.1956 .
Див: п. 22 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 18.01.2001 N 58 "Огляд практики вирішення арбітражними судами спорів, пов'язаних із захистом іноземних інвесторів".
1.2. Право на звернення.
Рішення про припинення провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ або про відмову в припиненні виробництва і продовженні розгляду справи по суті суд найчастіше приймає після з'ясування того, чи має особа, яка звернулася за судовим захистом, право на таке звернення (чи володіє відповідач судовим імунітетом). До таких випадків можуть бути віднесені наступні.
Виходячи з положень ст. 52 АПК РФ, згідно з якою звернення до арбітражного суду суб'єкта РФ направляють прокурор суб'єкта РФ або його заступник та прирівняні до них прокурори або їх заступники, прокурор району (заступник прокурора району) не вправі звертатися до арбітражного суду з заявою про оскарження постанови адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності юридичної особи, отже, виробництво за заявою такої особи підлягає припиненню.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 08.05.2007 N 45/07.
Оскільки в силу визначення, даного в ст. 11 НК РФ, поняття "іноземна організація" одночасно включає в себе як іноземна юридична особа, так і його філії та представництва, філія або представництво іноземної юридичної особи, створене на території РФ, визнається в податкових правовідносинах організацією-платником податків, на яку відповідно до ст. 19 НК РФ може бути покладено обов'язок по сплаті податків, а також відповідальність за вчинення податкових правопорушень у випадках, передбачених гл. 16 НК РФ. Вони як платники податків на підставі ст. 137 НК РФ мають право оскаржувати акти податкових органів ненормативного характеру, дії чи бездіяльність їх посадових осіб, якщо, на думку платника податків, такі акти, дії чи бездіяльність порушують їхні права, і провадження у таких справах не припиняється на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 04.07.2006 N 1782/06.
Податкова інспекція має право звернутися з позовом до продавця та покупця про визнання недійсним договору купівлі-продажу та стягнення в дохід РФ сум, незаконно отриманих в результаті неправомірного відшкодування з федерального бюджету сум податків; припинення провадження у таких справах не проводиться.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 15.03.2005 N 13885/04 (в справі є посилання на Визначення КС РФ від 25.07.2001 N 138-О "Про роз'яснення Постанови Конституційного Суду РФ від 12.10 .1998 у справі про перевірку конституційності пункту 3 статті 11 Закону Російської Федерації "Про основи податкової системи в Російській Федерації", а також від 08.06.2004 N 225-О, N 226-О, N 227-О).
Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 11.05.2005 N 16221/04, від 07.06.2005 N 924/05, N 2748/05.
У разі, коли особа , яка не є учасником виконавчого провадження, вважає, що дії судового пристава-виконавця, в тому числі, що стосуються арешту майна, не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту і порушують його права та законні інтереси в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, незаконно покладають на нього небудь обов'язки, створюють інші перешкоди для здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності, арбітражний суд не припиняє провадження у справі, а в силу ст. ст. 198 і 329 АПК РФ має розглянути заяву по суті, не вирішуючи при цьому спір, якщо він виникне, про наявність або відсутність прав заявника на арештоване майно.
Див: п. 3 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 21.06.2004 N 77 "Огляд практики розгляду справ, пов'язаних з використан-нением судовими приставами-виконавцями судових актів арбітражних судів ".
Якщо після прийняття заяви про визнання індивідуального підприємця банкрутом арбітражний суд на підставі пред-ставлених документів встановить, що боржник втратив статус індивідуального підприємця до подачі заяви, то виробництво по справі про банкрутство підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Див: п. 6 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 51 "Про розгляд справ про банкрутство індивідуальних підприемців ".
Після прийняття апеляційної скарги особи, не брав участь у справі, арбітражний суд апеляційної інстанції визначає, чи зачіпає прийнятий судовий акт безпосередньо права або обов'язки заявника. Якщо буде встановлено, що заявник не має права на оскарження судового акта, то стосовно п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ провадження за скаргою підлягає припиненню.
Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції" (з ізм. від 23.07.2009).
Якщо відповідачем у спорі є міждержавна організація, що має імунітети чинності міжнародного договору, про-ництво у справі підлягає припиненню за винятком випадків, коли є явно виражена згода відповідача на розгляд спору в арбітражному суді РФ. Подібна згода слід розглядати в якості відмови від судового імунітету міжнародної ор-ганізації.
Див: п. 8 Постанови Пленуму ВАС РФ від 11.06.1999 N 8 "Про дію міжнародних договорів Російської Федерації при-стосовно до питань арбітражного процесу" (1).
--- ---
(1) З прийняттям АПК 2002 підхід зберіг актуальність.
Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 12.07.2011 N 3440/07.
З іншого боку, якщо імунітет міждержавної телерадіомовної компанії від судового втручання, установ- ленний в міждержавній угоді, носить функціональний характер і надається для досягнення спільної гуманітарної мети, спір, що випливає з її комерційної діяльності, не пов'язаної з професійними функціями і має допоміжний характер, не охоплюється таким імунітетом. Отже, позначений спір підлягає розгляду за правилами підвідомчості і підсудності в арбітражному суді і відсутні підстави для припинення провадження у справі.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 20.01.2004 N 13111/03.
1.3. Предмет суперечки .
Відсутність у позивача матеріального права на пред'явлення позову про визнання недійсною державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно не може служити підставою для припинення провадження у справі, оскільки така підстава відсутня у переліку, встановленому в ст. 150 АПК РФ.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 08.06.2004 N 2999/04.
Правова оцінка дій (бездіяльності) особи може бути дана арбітражним судом при розгляді справи поряд з іншими об-стоятельство, необхідними для його дозволу, але не в самостійному порядку. Так, у разі, коли індивідуальний підприємцями-мець звернувся до арбітражного суду з заявою про визнання його добросовісним векселедавцем в порядку встановлення факту, що має юридичне значення , арбітражний суд припинив провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Див: п. 9 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 17.02.2004 N 76 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення ".
Оспорювання достовірності величини вартості об'єкта оцінки, визначеної незалежним оцінювачем, шляхом пред'явлення са-мостійно позову можливе тільки в тому випадку, коли законом або іншим нормативним актом передбачено обов'язковість такої величини для сторін угоди, державного органу, посадової особи, органів управління юридичної особи. Крім того, в цьому випадку оспорювання достовірності величини вартості об'єкта оцінки можливе тільки до моменту укладення договору (видання акта державним органом або прийняття рішення посадовою особою або органом управління юридичної особи).
Так, виробництво у справі про визнання незаконними експертних висновків, що містять величину ринкової вартості об'єктів оцінки, підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, коли така оцінка проведена незалежним оцінювачем в рамках виконавчого провадження в порядку, передбаченому ст. 41 Федерального закону "Про виконавче провадження".
Див: п. 1 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 30.05.2005 N 92 " Про розгляд арбітражними судами справ про Оспаріть-вання оцінки майна, виробленої незалежним оцінювачем ", Постанови Президії ВАС РФ від 25.10.2005 N 8557/05, N 8690/05.
Юридична характеристика виду майна в силу ст. 30 АПК РФ не є фактом, що має юридичне значення для виник-нення, зміни та припинення прав організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, і не підлягає встановленню в арбітражному суді в порядку окремого провадження. Отже, виробництво у такій справі припиню-ється.
Див: п. 10 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 17.02.2004 N 76 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення".
Припинення провадження у справі про визнання нечинним нормативного правового акта на підставі одного лише факту втрати ним юридичної сили не допускається. Тільки встановивши, що оспорюваний нормативний правовий акт (скасований або втратив силу у зв'язку із закінченням терміну його дії) не порушував законні права та інтереси заявника, арбітражний суд припиняє провадження у справі відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Див: Визначення КС РФ від 12.07.2006 N 182-О .
Див також: п. 18 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 22.12.2005 N 99 "Про окремі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації"; Постанови Президії ВАС РФ від 03.02.2009 N 13348/08, від 19.01.2010 N 12939/09.
У зв'язку з позначеним підходом п. 6 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 80 "Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при розгляді арбітражними судами справ про оскарження нормативних правових актів ", прийнятого раніше і передбачає припинення провадження у справі у разі скасування нормативного акта без оцінки можливих порушень прав і свобод заявника, застосуванню не підлягає.
Навіть якщо підлягає опублікуванню нормативний правовий акт не був опублікований, але розглядався зацікавленими особами як чинний, породив правові наслідки і оскаржений у суді, то заяву про визнання його нечинним підлягає рас-смотренію по суті і висновок про визнання даного акта нечинним повинен міститися в резолютивній частині рішення.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 13.09.2011 N 6254/11.
Суд не вправі припиняти провадження у справі про визнання ненормативного акта, дії (бездіяльності) незаконним , а повинен розглянути заявлену вимогу по суті незалежно від закінчення терміну дії оспорюваного ненормативного акта, дії (бездіяльності) і факту вчинення посадовою особою дій, спрямованих на задоволення вимог заявника.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 05.07.2011 N 651/11.
  Якщо при розгляді заяви про визнання ненормативного правового акта недійсним встановлено, що вказаний пра-разі виникнення правової акт є нормативним, арбітражний суд відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ припиняє провадження у справі, якщо ос-рюванням такого акта в арбітражному суді не передбачено федеральним законом. У визначенні про припинення провадження у справі повинні бути зазначені мотиви, з яких арбітражний суд дійшов висновку про те, що оспорюваний акт є нормативним право-вим актом.
  Якщо федеральним законом справа про оспорювання нормативного акта віднесено до компетенції арбітражних судів, воно розглядається колегіальним складом суддів по суті з дотриманням порядку, передбаченого гл. 23 АПК РФ, і правил про підсудність.
  Див: п. 1 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 80 "Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при розгляді арбітражними судами справ про оскарження нормативних правових актів".
  Див також: п. 19 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 22.12.2005 N 99 "Про окремі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
  Оскільки акт виїзної податкової перевірки, як випливає з положень ст. 100 НК РФ, призначений для оформлення результатів такої перевірки та сам по собі не породжує змін в правах і обов'язках платників податків, провадження у справі про оскарження такого акта підлягає припиненню. Перевірка дотримання податковим органом вимог, що пред'являються до складання акта виїзної податкової перевірки, можлива при оскарженні рішення податкового органу, що виноситься за результатами розгляду такого акта.
  Див: Визначення КС РФ від 27.05.2010 N 766-О-О.
  Подання адміністративних органів (посадових осіб), які здійснюють державний нагляд (контроль), про усунення порушень законодавства (відповідальність за невиконання яких передбачена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ) можуть бути оскаржені в арбітражному суді у випадках і в порядку, визначених гл. 24 АПК РФ. Підстави для припинення виробництва з посиланням на форму акта - представлення відсутні.
  Див: п. 20.1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 02.06.2004 N 10 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при роз-гляді справ про адміністративні правопорушення" (в ред. Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.11.2008 N 60).
  Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 22.09.2009 N 6720/09 (касаційне оскарження подання органу бюд-житнього нагляду).
  Подання прокурора само по собі не може розглядатися як порушує права і законні інтереси органу або повинна-стного особи, в силу чого виробництво у справі про його оскарження підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  У справі, розглянутій ВАС РФ, при припиненні провадження у справі також було враховано, що оспорюване уявлення не зачіпало прав і законних інтересів заявника у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, не тягло для нього наслідків економічного характеру і не створило перешкод для здійснення такої діяльності, що не породжує економічного спору.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 29.05.2007 N 1865/07.
  Заява про оскарження акту, винесеного антимонопольним органом після закінчення розгляду справи про порушення Антимоно-польного законодавства в частині рішення про звернення антимонопольного органу з позовом до суду (п. 4 ч. 3 ст. 41, п. 5 ч. 1 ст. 49 Феде -рального закону від 26.07.2006 N 135-ФЗ "Про захист конкуренції"), не підлягає розгляду в арбітражному суді. У цій частині вироб-ництво у справі підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: п. 22 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2008 N 30 "Про деякі питання, що виникають у зв'язку із застосуванням ар-арбітражного судами антимонопольного законодавства" (з ізм. Від 14.10.2010).
  При розгляді заяви акредитованої організації про визнання незаконним рішення аккредитующего органу, вираженого в листі і містить інформацію про припинення акредитації зважаючи зміни законодавства про її проведення, неприпустимо припиняти провадження у справі з посиланням на п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ без з'ясування таких обставин: порядку і форми при-йняття аккредитующим органом рішення про припинення дії атестата акредитації та дотримання їх у розглянутому випадку; характеристики оспорюваного листи (чи є воно ненормативних актом (рішенням, дією) аккредитующего органу, виданим (скоєному) в рамках реалізації його владних повноважень і безпосередньо спрямованим на зміну прав і обов'язків особи, якій він адресований, в сфері підприємницької діяльності); а також наслідків, які тягне цей документ, в тому числі з точки зору відповідності викладених у листі висновків аккредитующего органу законодавству.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 19.07.2005 N 3324/05.
  При зверненні податкових органів, територіальних органів Пенсійного фонду РФ в арбітражні суди після 31.12.2005 з за-явищами про стягнення податків, страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування та санкцій, які відповідно до Закону стягуються названими органами самостійно (за рішенням податкових органів, територіальних органів Пенсійного фонду РФ без звернення до суду), слід враховувати, що в разі прийняття до виробництва таких заяв провадження у справі підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: п. 1 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 20.02.2006 N 105 "Про деякі питання, пов'язані з набранням чинності Федерального закону від 04.11.2005 N 137-ФЗ" Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність, деяких положень законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку із здійсненням заходів щодо со-лення адміністративних процедур врегулювання спорів ".
  Разом з тим позначений підхід має деякий розвиток в практиці: за певних умов ВАС РФ допускає рассмот-ширення таких суперечок.
  У разі, коли податковим органом втрачена можливість стягнення недоїмки і пені у позасудовому порядку у зв'язку із закінченням 60-денного терміну для прийняття рішення, він має право звернутися до арбітражного суду з заявою про стягнення недоїмки з податку і відповідних сум пені.
  Див: Постанови Президії ВАС РФ від 11.09.2007 N 4890/07, від 26.06.2007 N 977/07, від 19.06.2007 N 1237/07.
  Чинне законодавство не передбачає можливості оскарження дій (бездіяльності) суду, пов'язаних з рассмот-ренієм конкретної справи, в тому числі що стосуються порушень процесуальних прав сторони спору, окремо від провадження у даній справі (зокрема, права знайомитися з матеріалами справи, робити виписки з них , знімати копії (ч. 1 ст. 41 АПК РФ)).
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 26.05.2009 N 1939/09.
  При розгляді вимог, пред'явлених кредиторами в ході зовнішнього управління, арбітражним судам необхідно мати на увазі, що якщо при розгляді вимоги кредитора в рамках справи про банкрутство буде встановлено, що воно відноситься до категорії поточних, арбітражний суд відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ виносить ухвалу про припинення провадження з розгляду даної вимоги. До закінчення зовнішнього управління така вимога підлягає розгляду в загальному порядку, встановленому про-процесуальним законодавством.
  Див: п. 39 Постанови Пленуму ВАС РФ від 15.12.2004 N 29 "Про деякі питання практики застосування Федерального закону" Про неспроможність (банкрутство) ".
  Якщо судом прийнято до розгляду заяву податкового органу про примусову ліквідацію або про визнання банкрутом юри-ної особи, відповідає ознакам недіючої юридичної особи згідно п. 1 ст. 21.1 Федерального закону від 08.08.2001 N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців", провадження у справі підлягає пре-ності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, за винятком випадків, коли рішення про виключення недіючої юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб не ухвалене з огляду надходження заперечень на підставі п. 4 ст. 21.1 зазначеного Закону або визнано недійсним у судовому порядку.
  Див: п. 3 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 67 "Про деякі питання практики застосування положень законодав-ства про банкрутство відсутніх боржників і припинення недіючих юридичних осіб", п. 3 інформаційного листа Пре-зідіума ВАС РФ від 17.01. 2006 N 100 "Про деякі особливості, пов'язаних із застосуванням статті 21.1 Федерального закону" Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців ".
  Після прийняття заяви уповноваженого органу про визнання відсутнього боржника банкрутом і до винесення рішення про визнання його банкрутом судам необхідно перевіряти, чи є вимоги уповноваженого органу щодо сплати обов'язкових платежів законними і обгрунтованими, не втрачено чи можливість примусового стягнення обов'язкових платежів у встановленому законодав-ством порядку. При цьому судам слід враховувати, що тягар доказування названих обставин покладається на уповноважений орган.
  Якщо встановлено відсутність зазначених обставин чи майна боржника недостатньо для покриття витрат у справі про банкрутство і в справу не надійшли заяви інших кредиторів, готових нести дані витрати, провадження у справі про банкрутство під-лежить припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. У цьому випадку юридична особа підлягає виключенню з Єдиного держав-ного реєстру юридичних осіб стосовно до ст. 21.1 Федерального закону від 08.08.2001 N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців".
  Див: п. 5 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 67 "Про деякі питання практики застосування положень законодав-ства про банкрутство відсутніх боржників і припинення недіючих юридичних осіб".
  Розбіжності між боржником і його кредитором за зобов'язаннями, які виникли в ході конкурсного виробництва і підлягає в силу Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" задоволенню позачергово, розглядаються в загальному порядку, встановленому процесуальним законодавством, т. е. поза справи про банкрутство. Відповідно, виробництво за поданою в рамках справи про банкрутство скарзі із зазначеним вимогою підлягає припиненню стосовно до п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 01.02.2005 N 4972/02.
  Не підлягає припиненню провадження за позовом федерального агентства з управління федеральним майном про визнання недійсним акту зовнішнього керуючого про реорганізацію державного унітарного підприємства, оскільки даний спір ви-текает з цивільних правовідносин, і в силу ч. 1 ст. 27, а також положення п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ має бути розглянутий арбітражних судом по суті в порядку позовного провадження поза рамками справи про банкрутство.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 22.11.2005 N 12142/05.
  1.4. Процесуальні перешкоди.
  Арбітражні суди припиняють провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, коли мають місце процесуальні перешкоди розгляду спору. Для ілюстрації можуть бути наведені такі приклади.
  1. Заява про визнання договору укладеним або неукладеним не підлягає розгляду в порядку окремого виробництв-ва.
  Див: п. 11 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 17.02.2004 N 76 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення".
  Виробництво за заявою про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень, не пов'язаних з процес-суального розглядом спору по суті і винесених не по закінченні всіх арбітражних процедур (проміжних арбітражних рішень), в тому числі рішень арбітрів, винесених з процедурних питань (стягнення судових витрат, визначення компетенції, про вжиття забезпечувальних заходів (1)), підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  ---
  (1) У п. 26 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 07.07.2004 N 78 "Огляд практики застосування арбітражними судами попередніх забезпечувальних заходів" визначення іноземних судів про застосування забезпечувальних заходів (як попередніх, так і забезпечення позову) віднесені до неостаточним судовим актам.
  Див: Постанови Президії ВАС РФ від 27.05.2008 N 2384/08, від 05.10.2010 N 6547/10.
  Арбітражний суд не вправі скасувати рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо воно винесено в державі, не бере участь у Європейській конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 Виробництво по такій справі підлягає припиненню.
  Див: п. 10 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 22.12.2005 N 96 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів, про оспорювання рішень третейських судів та про видачу виконай-них листів на примусове виконання рішень третейських судів ".
  Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 30.03.2004 N 15359/03.
  Арбітражний суд припиняє провадження у справі про скасування рішення третейського суду у разі, якщо встановить наявність в тре-Тейское угоді положення про те, що рішення третейського суду є остаточним.
  Див: п. 9 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 22.12.2005 N 96 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів, про оспорювання рішень третейських судів та про видачу виконай-них листів на примусове виконання рішень третейських судів ".
  Позначений підхід знайшов подальший розвиток в практиці Президії ВАС РФ по конкретних справах.
  Без дослідження та оцінки юридичних обставин, що мають значення для розгляду питання про порушення третейським судом основоположних принципів російського права, арбітражні суди не вправі з посиланням на угоду сторін робити висновок про остаточність рішення третейського суду, що перешкоджає його оскарженню, і припиняти провадження у справі на підставі п . 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 29.06.2010 N 2070/10.
  Якщо із заявою про визнання відсутнього боржника банкрутом на підставі п. 1 ст. 227 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" звертається боржник, майно якого завідомо не дозволяє покрити судові витрати у справі про банкрутство, а також витрати на виплату винагороди арбітражному керуючому та оплату послуг осіб, що залучаються арбітражним керуючим для забезпечення виконання своєї діяльності, суд повертає таку заяву з підстав, передбачені-ренним п. 1 ст. 44 зазначеного Закону (відсутність необхідних відомостей про наявне у боржника майно в обсязі, достатньому для покриття витрат у справі про банкрутство).
  Якщо арбітражним судом введена процедура спостереження і зазначена обставина виявилося згодом, арбітражний суд припиняє провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Крім того, за змістом п. 1 ст. 227 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" заяву про визнання відсутнього боржника банкрутом може бути подана в арбітражний суд тільки конкурсним кредитором або уповноваженим органом. Подача його іншою особою тягне припинення провадження у справі.
  Див: інформаційний лист Президії ВАС РФ від 26.07.2005 N 94 "Про порядок розгляду заяви боржника про визнання його банкрутом за відсутності у нього майна, достатнього для покриття витрат по справі про банкрутство".
  Якщо про порушення провадження у справі про визнання боржника банкрутом за його попереднім місцезнаходженням стане відомо арбітражному суду за новим місцезнаходженням юридичної особи після прийняття ним заяви про визнання боржника банкрутом (тобто арбітражними судами буде порушено кілька справ про неспроможність (банкрутство) в стосовно одного боржника), провадження у справі підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: лист ВАС РФ від 13.10.2005 N 95 "Про процесуальні наслідки зміни місця знаходження боржника - юридичної особи при розгляді справ про неспроможність (банкрутство)".
  Якщо наказ Банку Росії про відкликання ліцензії у кредитної організації визнається недійсним після прийняття заяви про визнання цієї організації банкрутом, але до винесення рішення у справі про банкрутство, провадження у справі про банкрутство підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Якщо наказ Банку Росії про відкликання ліцензії у кредитної організації визнається недійсним після прийняття рішення про визнання цієї організації банкрутом, провадження у справі про банкрутство кредитної організації продовжується в загальному порядку.
  Див: п. 2 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15.08.2003 N 74 "Про окремі особливості розгляду справ про несо-самостійності (банкрутство) кредитних організацій".
  При розгляді спорів про визнання ненормативних правових актів недійсними, рішень і дій (бездіяльності) НЕ-законними необхідно мати на увазі, що ст. 150, а одно ч. 4 ст. 198 АПК РФ не містять в якості підстави для припинення вироб-ництва у справі вказівку на пропуск строку для звернення до суду або на відмову в задоволенні клопотання про відновлення строку, встановленого ч. 4 ст. 198 АПК РФ, у зв'язку з чим суду при розгляді такої справи належить з'ясовувати причини пропуску строку в поперед-рітельно судовому засіданні або в судовому засіданні. Відсутність причин до відновлення терміну може послужити підставою для відмови в задоволенні заяви у судовому засіданні в суді першої інстанції.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 31.01.2006 N 9316/05.
  Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 10.10.2006 N 7830/06, від 31.10.2006 N 8837/06.
  Терміни давності притягнення до адміністративної відповідальності не підлягають відновленню, суд у разі їх пропуску приймає рішення про відмову в задоволенні вимоги адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності. Підстави для припинення провадження у справі відсутні.
  Див: п. 18 Постанови Пленуму ВАС РФ від 27.01.2003 N 2 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення".
  Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 26.09.2006 N 2512/06.
  У разі, коли суд апеляційної інстанції помилково прийняв до провадження апеляційну скаргу на судовий акт, не під-лежить оскарженню в порядку апеляційного провадження, стосовно до п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ провадження за скаргою під-лежить припиненню.
  До таких судовим актам, зокрема, відносяться рішення суду першої інстанції у справах про оскарження нормативних правових актів (ч. ч. 4, 7 ст. 195 АПК РФ), ухвали про скасування рішення третейського суду або відмову в задоволенні вимоги про скасування такого рішення (ч. 5 ст. 234 АПК РФ), ухвали про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у видачі виконавчого листа (ч. 5 ст. 240 АПК РФ), ухвали про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення, а також про відмову у визнанні та приведення у виконання відповідного рішення (ч. 3 ст. 245 АПК РФ), ухвали про повернення заяви та інші визначення, якими завершується провадження у названим категоріям справ без розгляду заяви по суті (визначення про припинення провадження у справі, ухвалу про залишення заяви без розгляду).
  Див: п. п. 3, 4 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Росій-ської Федерації при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанови Пленуму ВАС РФ від 23.07. 2009 N 61).
  Аналогічний підхід про припинення провадження у справі в разі апеляційного оскарження ухвали про повернення за-явища про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду міститься у п. 19 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 22.12.2005 N 96 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів, про оспорювання рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів ".
  Якщо факт пропуску строку на подачу апеляційної скарги встановлений після прийняття апеляційної скарги до провадження, суд апеляційної інстанції з'ясовує причини пропуску строку. Визнавши причини пропуску строку поважними, суд продовжує роз-гляд справи, а в іншому випадку - припиняє провадження за скаргою стосовно до п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: п. 17 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції" (з ізм. Від 23.07.2009).
  2. До пункту 2 частини 1 статті 150.
  Положення п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ передбачає можливість припинення провадження у справі тільки у випадках, коли право на судовий захист (право на судовий розгляд спору) було реалізовано у що відбулося раніше судовому процесі на основі принципів рівноправності та змагальності сторін. Це положення спрямоване на припинення розгляду судами тотожних позовів (між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав) і не може розглядатися як порушує права і свободи людини.
  Див: Визначення КС РФ від 22.03.2011 N 319-О-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги ТОВ" СтройАрсенал "на нару-шення конституційних прав і свобод становищем пункту 2 частини 1 статті 150 Господарського процесуального кодексу України Фе-ської Федерації ".
  Норми АПК РФ, що допускають припинення провадження у справі за участю тих же осіб, з посиланням на те, що є ухвала суду загальної юрисдикції про припинення провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову, не можуть бути визнані суперечать ст. ст. 46, 47 (ч. 1) і 118 (ч. 1) Конституції РФ, оскільки право позивача відмовитися від позовних вимог (притому що він повинен усвідомлювати ризик можливих несприятливих наслідків такого свого волевиявлення) випливає з принципу диспозитивності, який відноситься до основоположних засад цивільного судочинства, а тому що закріплюють це право законоположення, зокрема, зобов'язують суд припинити провадження у справі в разі, якщо позивач відмовився від позовних вимог, не можуть розглядатися як порушують конституційні права і свободи заявника, перераховані в скарзі.
  Див: Визначення КС РФ від 21.04.2011 N 567-О-О.
  Звернення до арбітражного суду з позовом про стягнення частини боргу не виключає подальше звернення до арбітражного суду з позовом про стягнення частини боргу,. Пред'явлені таким чином позови не є тотожними, оскільки змінюється предмет позову - матеріально-правова вимога позивача до відповідача. При пред'явленні кожного з позовів позивач розпоряджається належним йому процесуальним правом на пред'явлення позову і право на свій розсуд визначати для себе обсяг якої просять у суду за-щити.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 27.07.2004 N 2353/04.
  При розгляді спору про стягнення суми боргу у зв'язку з невиконанням боржником графіка погашення заборгованості по до-говору, у разі, коли такий графік складений сторонами в період розгляду судами спору про стягнення заборгованості за даним договором за умови відмови позивача від позову, а після закінчення погодженого у графіку терміну заборгованість не була погашена, слід вчи-ють, що такий позов містить нову вимогу, відмінне від вимоги про стягнення заборгованості за договором (заявлялося в рамках першого спору). У цьому зв'язку п. 2 ч. 1 ст. 150 і ч. 3 ст. 151 АПК РФ застосуванню не підлягають.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 05.12.2006 N 9812/06.
  Відмова первісного кредитора від позову, заявлений при розгляді справи, позбавляє нового кредитора права на звернення до ар-арбітражного суду з тотожним позовом, оскільки пред'явлення позову на захист порушених прав є однією із складових частин змісту перейшло права вимоги.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 22.03.2005 N 12752/04.
  Пред'являючи позов про витребування з чужого незаконного володіння майна, закріпленого на праві господарського відання або оперативного управління за унітарним підприємством або установою, власник майна звертається не тільки на захист права власності, а й на захист права господарського відання або оперативного управління. Якщо у задоволенні позову власнику було відмовлено, унітарне підприємство, установа не має права звернутися з позовом про той самий предмет і з тих же підстав до цього ж відповідача. Виробництво по таких справах підлягає припиненню на підставі абзацу третього ст. 220 ЦПК РФ або п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: п. 7 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 29.04.2010 N 10/22 "Про деякі питання, що виникають у доль-ної практиці при вирішенні спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав".
  Якщо спір про право на нерухоме майно розглядається після розгляду судом справи про зобов'язання сторони угоди перед-ставити в управління реєстраційної служби документи, необхідні для державної реєстрації переходу права власності на будівлю, коли виробництво у такій справі було припинено у зв'язку з відмовою від позову, слід перевіряти, чи є підстави для застосування п. 2 ч. 1 ст. 150, ч. 3 ст. 151 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 24.11.2009 N 10602/09.
  Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 29.05.2007 N 6623/05.
  Суперечка про обов'язок податкової інспекції провести залік надміру сплаченої до міського бюджету суми податку на додану вартість у рахунок сплати в той же бюджет сум податку на прибуток не може бути визнаний тотожним подальшого спору про зобов'язання інспекції повернути з бюджету вказаної суми податку на додану вартість у наступній ситуації : рішення, винесене за результатами розгляду першої справи, стало нездійсненним через зміну законодавства (з 2001 р. податок на додану вартість став зараховуватися не в регіональний, а у федеральний бюджет), а також сплати платником податків суми податку на прибуток, яка була заявлена до заліку , і відсутність у нього недоїмки перед бюджетом. У силу тих же причин задоволення другої вимоги платника податків не приведе до появи двох судових актів (про залік і про повернення однієї і тієї ж суми податку), кожен з яких підлягає виконанню незалежно від іншого.
  Таким чином, відсутні підстави для припинення провадження у справі з посиланням на п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 05.12.2006 N 11577/06.
  Якщо арбітражний керуючий або боржник за його вимогою оплатив послуги залученого особи за рахунок майна боржника або відшкодував за рахунок майна боржника витрати на оплату послуг залученого особи, то особа, яка бере участь у справі про банкрутство, на підставі п. 5 ст. 20.7 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" (в редакції, що діяла на момент розгляду спору) має право вимагати від управителя відшкодування необгрунтованих витрат шляхом стягнення з керуючого на користь боржника всієї або частини витраченої суми, якщо доведе , що залучення цього залученого особи та (або) розмір вартості його послуг є необгрунтованими.
  Якщо у задоволенні даної вимоги буде відмовлено, то згодом при пред'явленні аналогічного вимоги іншою особою суд припиняє провадження у новій вимозі стосовно до п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Кредитор, вимога якого до боржника було встановлено після розгляду вимоги іншої особи про відшкодування витрат, має право оскаржити винесене по ньому ухвалу або звернутися із заявою про перегляд його за нововиявленими обставинами.
  Див: п. 5 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.12.2009 N 91 "Про порядок погашення витрат у справі про банкрутство".
  У разі, коли суд апеляційної інстанції припиняє провадження у справі з посиланням на те, що є що вступив у за-кінну чинності прийнятий по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих же підстав судовий акт суду загальної юрисдикції, проте згодом такий судовий акт суду загальної юрисдикції скасований вищестоящим судом з причини непідвідомчість спору суду загальної юрисдикції, арбітражний суд зобов'язаний розглянути спір по суті.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 13.04.2010 N 16196/09.
  Якщо на рішення суду першої інстанції або на постанову суду апеляційної чи касаційної інстанцій про задоволення заяви про перегляд судового акта за новим або нововиявленими обставинами та скасування раніше прийнятого ним судового акта подана апеляційна або касаційна скарга або заява (подання) про перегляд у порядку нагляду, суд зупиняє провадження з перегляду судового акта за новим або нововиявленими обставинами стосовно до п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ до набрання законної сили судового акта відповідного суду, прийнятого за результатами розгляду скарги чи заяви (подання).
  У разі скасування оспорюваного рішення чи ухвали суду першої, апеляційної чи касаційної інстанцій провадження з перегляду судового акта за новим або нововиявленими обставинами припиняється стосовно до п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, крім випадків направлення судом касаційної інстанції або Президією ВАС РФ заяви про перегляд судового акта за новим або нововиявленими обставинами на новий розгляд.
  Див: п. 28 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами".
  Інше тлумачення норм матеріального права, а також посилання на інші положення закону, наведені в обгрунтування заявлених вимог, самі по собі не можуть розглядатися як нові підстави позову, що усувають тотожність, що дозволяє ставити питання про припинення провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 13.09.2005 N 4261/05.
  3. До пункту 4 частини 1 статті 150.
  Право позивача відмовитися від позовних вимог (притому що він повинен усвідомлювати ризик можливих несприятливих наслідків такого свого волевиявлення) випливає з принципу диспозитивності, який відноситься до основоположних засад цивільного судочинства, а тому що закріплюють це право законоположення, зокрема, зобов'язують суд припинити провадження у справі в випадку, якщо позивач відмовився від позовних вимог, не можуть розглядатися як порушують конституційні права і свободи.
  Див: Визначення КС РФ від 21.04.2011 N 567-О-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги ТОВ" Торговий дім "Янтарний" на порушення конституційних прав і свобод окремими положеннями ст. ст. 220 і 221 ЦПК України, ст. ст. 150 і 151 АПК РФ ".
  При відмові від позову позивач, а рівно і його правонаступники втрачають право на повторне звернення за судовим захистом свого матеріального інтересу.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 25.07.2011 N 1689/11.
  Відмова від заявлених вимог згідно ч. 2 ст. 49 і ст. 189 АПК РФ допускається у справах з адміністративних та інших публічних правовідносин; його прийняття судом тягне припинення провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 21.06.2005 N 2178/05.
  Заяви суспільства про визнання позову та про відмову від зустрічного позову, подані в ході наглядового виробництва, підлягають удовле-творінню стосовно до ст. 49 АПК РФ, оскільки визнання позову і відмова від зустрічного позову не суперечать закону і не порушують прав інших осіб. При цьому в частині заявлених товариством зустрічних позовних вимог провадження у справі підлягає припиненню стосовно до п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 09.04.2009 N 12059/08.
  Якщо справу призначено до розгляду в порядку спрощеного виробництва і після цього позивачем подано заяву про відмову від позову, то така заява розглядається судом відповідно до ст. 227 АПК РФ в порядку спрощеного виробництва з урахуванням положень ч. 5 ст. 49, п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: п. 31 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
  Часткова відмова від позову з огляду на відмову від позову до одного з відповідачів не тягне припинення провадження у всій справі на підставі п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  У розглянутому ВАС РФ справі також було враховано, що відмова від позову щодо одного з відповідачів не перешкоджав рассмот-ренію позовної вимоги до інших відповідачів.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 21.04.2009 N 15983/08.
  В умовах існуючого в акціонерному товаристві недозволеного конфлікту, що перешкоджає нормальному функціонуванню одноосібного виконавчого органу, відмова від позову, підписаний представником, довіреність якому видана одним генеральним директором, в ситуації, коли позов подано іншим генеральним директором товариства, не можна розглядати як волевиявлення самого акціонерного товариства, вважати відмова від позову відповідним Федеральним законом "Про акціонерні товариства", приймати даний відмова від позову і припиняти провадження у справі на підставі п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 04.07.2006 N 1008/06.
  Відповідно до ст. 125 ГК РФ Комітет з управління державним майном області виступає від імені власника майна - публічно-правового утворення (суб'єкта РФ) у відносинах з управління майном суб'єкта РФ і є самостійно-тільних суб'єктом у взаєминах з орендарями такого майна, у зв'язку з чим має право як подавати позов, так і на підставі ст. 49 АПК РФ заявляти відмову від позову у справі про стягнення заборгованості з орендної плати, пені за прострочення платежу і про розірвання договору оренди майна області. Суд не вправі відмовити у прийнятті відмови від позову з посиланням лише на те, що така відмова порушує права власника спірного майна - суб'єкта РФ, і повинен припинити провадження у справі на підставі п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 12.07.2006 N 2510/06.
  Арбітражний суд припиняє провадження за заявою про визнання і приведення у виконання рішення міжнародного ком-мерческого арбітражу в разі, якщо заявник відмовився від заявленої вимоги до прийняття визначення, яким закінчується розгляд зазначеної заяви.
  Оскільки АПК РФ (ст. ст. 45, 150, 238) не передбачає іншого, право позивача, визначену ч. 2 ст. 49 Кодексу, в рівній мірі належить і заявнику у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів.
  Див: п. 17 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 22.12.2005 N 96 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів, про оспорювання рішень третейських судів та про видачу виконай-них листів на примусове виконання рішень третейських судів ".
  4. До пункту 5 частини 1 статті 150.
  Норма п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, що встановлює в якості підстави для припинення провадження у справі ліквідацію орга-нізації, яка є стороною у справі, не може розглядатися як порушує конституційні права і свободи осіб, оскільки за відсутності сторони спору неможливо прийняти рішення, що стосується її прав та обов'язків.
  Див: Визначення КС РФ від 19.06.2007 N 430-О-О.
  Оскільки ліквідація юридичної особи (що підтверджується свідоцтвом про внесення запису про ліквідацію до Єдиного дер-дарчий реєстр юридичних осіб) - сторони у справі тягне припинення провадження у справі без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва, наглядове провадження стосовно до п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ підлягає припиненню.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 15.06.2005 N 2135/05.
  Водночас виходячи з практики ВАС РФ визнання недійсним рішення про державну реєстрацію особи само по собі не свідчить про припинення його правоздатності, не є підставою для того, щоб вважати нікчемними угоди цієї юридичної особи, вчинені до визнання його реєстрації недійсною, і, відповідно , не тягне припинення провадження у справі на підставі п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 18.11.2008 N 6843/08.
  У разі ліквідації одного з відповідачів у справі (наприклад, про визнання недійсним договору про уступку вимоги, за-укладеного між відповідачами) провадження підлягає припиненню у повному обсязі, оскільки в силу ліквідації юридичної особи відбувається повне припинення його діяльності без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших юридичних осіб.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 11.10.2005 N 7278/05.
  Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 14.06.2007 N 6576/06.
  Ліквідація відповідача - муніципального органу (комітету по житловому та комунальному господарству міста) тягне припинення провадження у справі стосовно п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, оскільки в силу ліквідації юридичної особи відбувається повне припинення його діяльності без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших юридичних осіб.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 27.02.2007 N 8222/06.
  У разі, коли іноземна компанія - сторона спору, розглянутого третейським судом, була тимчасово виключена з реєстру юридичних осіб, на підставі особистого закону юридичної особи, втратила правоздатність до моменту відновлення її в реєстрі юридичних осіб та її засновники не повідомили про це, суд, що розглядає справа про скасування рішення третейського суду, повинен враховувати дані обставини при застосуванні п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 11.04.2006 N 14579/04.
  Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 11.04.2006 N 12872/04.
  Ліквідація одного з учасників договору про спільну діяльність з будівництва житлового будинку не є перешкодою до вирішення по суті спору за позовом пайовика - підприємця про визнання нікчемними окремих пунктів угоди, яким внесено зміни до договору про спільну діяльність, коли на підставі договору про спільну діяльність організацією, ліквідувати-складованої згодом, передані всі функції та права замовника-забудовника іншій особі.
  Слід враховувати, що право вимоги пайовика кореспондує з обов'язком замовника-забудовника: він організовує будів-будівництві об'єкта, розпоряджається грошовими коштами, які виділяються на фінансування капітальних вкладень, а також всіма матеріальними цінностями, що враховуються на балансі капітального будівництва. Припинення провадження у справі в такій ситуації буде перешкоджати захист прав і законних інтересів пайовика.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 26.06.2007 N 2404/07.
  5. До пункту 6 частини 1 статті 150.
  У разі смерті підприємця, який є стороною у справі, коли предметом розгляду по даній суперечці не були права особистого характеру, які відповідно до ГК РФ і іншими законами не можуть переходити у спадщину, в тому числі право на заняття позивачем підприємницькою діяльністю, відсутні підстави для припинення провадження у справі з посиланням на п. 6 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 04.09.2007 N 1764/07.
  6. До пункту 7 частини 1 статті 150.
  Див: коментар до ч. 7 ст. 194 АПК РФ.
  7. До частини 2 статті 150.
  Не допускається припинення провадження у справі на стадії підготовки справи до судового розгляду, в попередньому су-Дебні засіданні, якщо підставою припинення є укладення мирової угоди (ч. 2 ст. 150 АПК РФ). При досягненні сто-ронами мирової угоди його затвердження виробляється арбітражний суд в судовому засіданні з дотриманням вимог ст. 141 АПК РФ, тільки після чого провадження у справі припиняється.
  Див: п. п. 13, 22 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду".
  Припинення провадження у справі з огляду затвердження мирової угоди неправомірно, коли є сумніви в повноваженнях особи, яка підписала мирову угоду.
  Див: Постанови Президії ВАС РФ від 17.12.2002 N 5719/01, N 5721/01.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 150. Підстави для припинення провадження у справі"
 1. Стаття 221. Порядок і наслідки припинення провадження у справі
    1. Дана стаття встановлює процесуальний порядок і наслідки припинення провадження у справі. Припиняючи провадження у справі, суд виносить про це ухвалу, в якій зазначає мотиви такого припинення. Якщо справа припинена з підстав, передбачених абз. 2, 3 і 6 ст. 220 ЦПК, то сплачена державне мито підлягає поверненню (див. ст. 93 ЦПК і коментар до неї). 2. У
 2. Стаття 28.9. Припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення до передачі справи на розгляд
    При наявності хоча б однієї з обставин, перелічених у статті 24.5 цього Кодексу, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, виносять постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення з дотриманням вимог, передбачених статтею 29.10 справжнього
 3. Стаття 144. Право арбітражного суду зупинити провадження у справі
    Коментар до статті Якщо при підготовці справи до судового розгляду арбітражний суд встановить наявність обставин, передбачених ст. ст. 143, 144, 148, 150 АПК РФ, то в попередньому судовому засіданні провадження у справі може бути пріос-тановлено, заяву залишено без розгляду або провадження у справі припинено, про що виноситься ухвала, за винятком випадків, коли
 4. Стаття 365. Скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
    1. При наявності передбачених законом обставин, що перешкоджають вирішенню справи по суті, суд зобов'язаний припинити провадження у справі або залишити заяву без розгляду (див. коментар до ст. 220, 222 ЦПК). Якщо всупереч цьому суд виніс рішення, помилка має бути виправлена касаційною інстанцією. Скасування рішення судом касаційної інстанції з припиненням провадження у справі
 5. Стаття 28.9. Припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення до передачі справи на розгляд
    1. При наявності хоча б однієї з обставин, перелічених у статті 24.5 цього Кодексу, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, виносять постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення з дотриманням вимог, передбачених статтею 29.10 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від
 6. Стаття 146. Відновлення провадження у справі
    Коментар до статті Закінчення строку, зазначеного в ухвалі про призначення експертизи, якщо провадження у справі було при-зупинено, тягне відповідно до п. 4 ст. 145 та ст. 146 Кодексу обов'язкове відновлення судом провадження у справі. За необхідності продовження термінів проведення експертизи суд вправі, відновивши виробництво, знову призупинити його і встановити новий термін проведення
 7.  Стаття 318. Припинення провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження
    Стаття 318. Припинення провадження у справі про відновлення втраченого судового
 8. Стаття 146. Відновлення провадження у справі
    Коментар до статті 1. Загальною підставою для поновлення провадження у справі є усунення обставин, з причини настання яких провадження у справі було припинено. Оскільки обставини, що викликали зупинення провадження у справі, носять найчастіше тривалий характер, їх усунення повинно перебувати під контролем арбітражного суду, і перш за все осіб, що у
 9. Коментар до статті 31.7
    1. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання у випадках, зазначених у п. 1 - 3 коментованої статті, відповідає обставинам, що виключає провадження у справі про адміністративне правопорушення, визначеним п. 4, 5, 8 ст. 24.5 КоАП (див. коментар до зазначеної статті). Наявність хоча б одного із зазначених обставин відповідно до ст. 24.5 КоАП
 10. Стаття 265. Припинення виробництва за апеляційною скаргою
    Коментар до статті 1. АПК РФ передбачає підстави для припинення провадження за апеляційною скаргою. Припинення виробництва за апеляційною скаргою (ст. 265 АПК РФ) відрізняється від припинення провадження у справі (ст. 150 АПК РФ). При припинення провадження у справі спочатку відсутні передумови права на позов або на подачу заяви, до яких відносяться: наявність справи, яка
© 2014-2022  yport.inf.ua