Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 151. Порядок і наслідки припинення вироб-ництва у справі

Коментар до статті 1. Провадження у справі може бути припинено на стадії підготовки справи до судового розгляду у попередньому судовому засіданні, про що виноситься ухвала, за винятком випадків, коли провадження в справі підлягає пре-ності у зв'язку з укладенням сторонами мирової угоди (ч. 2 ст. 150 АПК РФ): його твердження виробляється арбітражний суд в судовому засіданні з дотриманням вимог ст. 141 АПК РФ, після чого провадження у справі припиняється.
Див: п. п. 13, 22 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду".
Якщо при розгляді справи в суді апеляційної інстанції з'ясовується, що є підстави для припинення провадження у справі, передбачені ст. 150 АПК РФ, то суд апеляційної інстанції з посиланням на п. 3 ст. 269 АПК РФ припиняє провадження у справі за умови, якщо дані підстави виникли до прийняття рішення судом першої інстанції (наприклад, відбулася ліквідація організації, що є стороною у справі). В інших випадках припинення підлягає провадження за апеляційною скаргою (наприклад, стосовно до п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).
Якщо судом апеляційної інстанції встановлено підстави для припинення провадження у справі та мається клопотання зая-ставника про відмову від апеляційної скарги, припиняється провадження за апеляційною скаргою.
Див: п. 31 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції" (з ізм. Від 23.07.2009).
Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 01.06.2010 N 174/10.
За загальним правилом у випадках припинення провадження у справі державне мито підлягає поверненню.
Разом з тим при припиненні провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову слід враховувати, що в силу абзацу третього подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ не повертається державне мито, якщо встановлено, що позивач відмовився від позову у зв'язку з добро-вільним задоволенням відповідачем його вимог після винесення арбітражним судом ухвали про прийняття позовної заяви до провадження.
Див: п. 7 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 25.05.2005 N 91 "Про деякі питання застосування арбітражними су-дами глави 25.3 Податкового кодексу Російської Федерації" (з ізм. Від 11.05.2010).
Припиняючи провадження у справі, суд апеляційної інстанції з посиланням на ч. 1 ст. 151 АПК РФ і подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ вирішує питання про повернення суми державного мита, сплаченого як при подачі апеляційної скарги, так і при розгляді справи судом першої інстанції.
Див: п. 32 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції" (з ізм. Від 23.07.2009).
Норма подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ як не допускає повернення державного мита з бюджету не виключає застосування положень АПК РФ про розподіл судових витрат між особами, що у справі, і яка покладає на позивача тягар сплати мита.
У разі добровільного задоволення відповідачем вимог позивача до завершення провадження у справі слід вважати, що такі вимоги задоволені фактично, отже, арбітражний суд стягує з відповідача на користь позивача понесені останнім витрати по сплаті державного мита.
Див: п. 6 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.03.2007 N 117 "Про окремі питання практики застосування глави 25.3 Податкового кодексу Російської Федерації" (з ізм. Від 11.05.2010).
Відмова позивача від позову в разі добровільного задоволення відповідачем заявлених вимог після порушення провадження у справі судом не є підставою для відмови у відшкодуванні позивачу судових витрат на оплату послуг представника, пов'язаних з підготовкою позовної заяви та з представленням інтересів позивача в попередньому судовому засіданні, оскільки в розглянутому випадку вимоги позивача фактично задоволені.
Див: п. 13 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 05.12.2007 N 121 "Огляд судової практики з питань, пов'язаних з розподілом між сторонами судових витрат на оплату послуг адвокатів та інших осіб, що виступають у як представників у арбітражних судах ".
Відмова позивача від позову до одного з відповідачів при необгрунтованому пред'явленні відповідних вимог не звільняє позивача від обов'язку з відшкодування такого відповідачу судових витрат на оплату послуг представника.
Див: п. 12 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 05.12.2007 N 121 "Огляд судової практики з питань, пов'язаних з розподілом між сторонами судових витрат на оплату послуг адвокатів та інших осіб, що виступають у як представників у арбітражних судах ".
2. Частина 2 ст. 151 АПК РФ як не допускає оскарження ухвал ВАС РФ про припинення провадження у справі у зв'язку з непідвідомчістю справи арбітражному суду не порушує конституційні права осіб, що гарантуються ст. 46 Конституції РФ, оскільки федеральний законодавець - виходячи з конституційних цілей і цінностей, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних зобов'язань РФ, зважаючи на особливості провадження у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, і з урахуванням особливого місця ВАС РФ і його ролі в системі арбітражних судів, колегіальності розгляду справ про оскарження нормативних правових актів Президента РФ, Уряду РФ, федеральних органів виконавчої влади - вправі виключити можливість оскарження в касаційному порядку рішень і ухвал ВАС РФ.
Див: Постанова КС РФ від 17.01.2008 N 1-П.
3. Практика застосування ч. 3 ст. 151 АПК РФ аналогічна практиці застосування п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Див: коментар до п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 151. Порядок і наслідки припинення вироб-ництва у справі "
 1. Стаття 221. Порядок і наслідки припинення провадження у справі
  1. Дана стаття встановлює процесуальний порядок і наслідки припинення провадження у справі. Припиняючи провадження у справі, суд виносить про це ухвалу, в якій зазначає мотиви такого припинення. Якщо справа припинена з підстав, передбачених абз. 2, 3 і 6 ст. 220 ЦПК, то сплачена державне мито підлягає поверненню (див. ст. 93 ЦПК і коментар до неї). 2. В
 2. Стаття 221. Порядок і наслідки припинення провадження у справі
  Коментар до статті § 1. При закінченні провадження у справі без прийняття судом рішення по суті, тобто при припиненні провадження у справі або залишення заяви без розгляду, судам слід мати на увазі, що ці форми закінчення справи істотно відрізняються один від одного. При припинення провадження у справі позивач позбавляється права повторного звернення до суду з позовом до того ж відповідачеві,
 3. Стаття 28.9. Припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення до передачі справи на розгляд
  При наявності хоча б однієї з обставин, перелічених у статті 24.5 цього Кодексу, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, виносять постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення з дотриманням вимог, передбачених статтею 29.10 справжнього
 4. Порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів (ст. 269 КК).
  Безпосереднім об'єктом злочину є про-суспільних відносини, що забезпечують безпеку будів-ництва, експлуатації, ремонту магістральних трубопроводів. Предмет злочину - магістральний трубопровід, перед-ставлять собою комплекс технічних споруд і засобів, що забезпечують переміщення на значні відстані ос-новного потоку речовини (нафти, нафтопродуктів,
 5. Незаконне виробництво аборту (ст. 123 КК).
  Кожна жінка має право самостійно вирішувати питання про материн-стве. Штучне переривання вагітності (аборт) проводить-ся за бажанням жінки при терміні вагітності до 12 тижнів, за соціальними показниками - при терміні вагітності до 22 Не - дель, а за наявності медичних показань та згоди женщи-ни - незалежно від терміну вагітності. Штучне переривання вагітності
 6. Стаття 365. Скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
  1. При наявності передбачених законом обставин, що перешкоджають вирішенню справи по суті, суд зобов'язаний припинити провадження у справі або залишити заяву без розгляду (див. коментар до ст. 220, 222 ЦПК). Якщо всупереч цьому суд виніс рішення, помилка має бути виправлена касаційною інстанцією. Скасування рішення судом касаційної інстанції з припиненням провадження у справі
 7. Стаття 26. Обставини, що виключають провадження у справі про дисциплінарне порушення
  Провадження у справі про дисциплінарне порушення підлягає припиненню за наявності таких обставин: 1) закінчення строків, передбачених цим Кодексом; 2) ліквідація організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) припинення членства в Організації члена, залученого до дисциплінарної
 8. Стаття 29.9. Види постанов і ухвал у справі про адміністративне правопорушення
  1. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення може бути винесена постанова: 1) про призначення адміністративного покарання; 2) про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення. Постанова про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення виноситься у разі: 1) наявності хоча б однієї з обставин, що виключають
 9. Стаття 24.7. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення
  1. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення складаються з: 1) сум, виплачуваних свідкам, понятим, фахівцям, експертам, перекладачам; 2) сум, витрачених на зберігання, перевезення (пересилання) і дослідження речових доказів. 2. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення, скоєному фізичною особою та передбаченому цим Кодексом, відносяться на рахунок
 10. Стаття 265. Припинення виробництва за апеляційною скаргою
  Коментар до статті 1. АПК РФ передбачає підстави для припинення провадження за апеляційною скаргою. Припинення виробництва за апеляційною скаргою (ст. 265 АПК РФ) відрізняється від припинення провадження у справі (ст. 150 АПК РФ). При припинення провадження у справі спочатку відсутні передумови права на позов або на подачу заяви, до яких відносяться: наявність справи, яка
 11. Стаття 151. Порядок і наслідки припинення провадження у справі
  Коментар до статті 1. Припинення провадження у справі оформляється визначенням арбітражного суду, в якому викладаються підстави припинення справи з посиланням на конкретні пункт і частина ст. 150 АПК РФ. Визначення має бути винесено у письмовій формі у вигляді окремого судового акта, має бути мотивованим, як і будь-який інший судовий акт арбітражного суду. Копії ухвали обов'язково
 12. Стаття 28.9. Припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення до передачі справи на розгляд
  1. При наявності хоча б однієї з обставин, перелічених у статті 24.5 цього Кодексу, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, виносять постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення з дотриманням вимог, передбачених статтею 29.10 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від
© 2014-2022  yport.inf.ua