Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1508. Загальновідомий товарний знак


1. За заявою особи, яка вважає використовуваний ним товарний знак або використовується в якості товарного знака позначення загальновідомим у Російській Федерації товарним знаком, товарний знак, що охороняється на території Російської Федерації на підставі його державної реєстрації або відповідно до міжнародного договору Російської Федерації, або позначення, що використовується в як товарний знак, але не має правової охорони на території Російської Федерації, за рішенням федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності можуть бути визнані загальновідомим у Російській Федерації товарним знаком, якщо цей товарний знак або це позначення в результаті інтенсивного використання стали на зазначену в заяві дату широко відомі в Російській Федерації серед відповідних споживачів щодо товарів заявника.
Товарний знак і позначення, що використовується в якості товарного знака, не можуть бути визнані загальновідомими товарними знаками, якщо вони стали широко відомі після дати пріоритету тотожного або схожого з ними до ступеня змішання товарного знака іншої особи, який призначений для використання у відношенні однорідних товарів.
2. Загальновідомого товарного знаку надається правова охорона, передбачена цим Кодексом для товарного знака.
Надання правової охорони загальновідомого товарного знаку означає визнання виключного права на загальновідомий товарний знак.
Правова охорона загальновідомого товарного знака діє безстроково.
3. Правова охорона загальновідомого товарного знака поширюється також на товари, неоднорідні з тими, щодо яких він визнаний загальновідомим, якщо використання іншою особою цього товарного знака відносно зазначених товарів буде асоціюватися у споживачів з власником виключного права на загальновідомий товарний знак і може ущемити законні інтереси такого володаря.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1508. Загальновідомий товарний знак "
 1. Стаття 1509. Надання правової охорони загальновідомого товарного знаку
  1. Правова охорона надається загальновідомого товарного знаку на підставі рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності, прийнятого відповідно до пункту 1 статті 1508 цього Кодексу. 2. Товарний знак, визнаний загальновідомим, вноситься федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності до Переліку загальновідомих в
 2. Стаття 1512. Підстави заперечування й визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку
  1. Оспорювання надання правової охорони товарному знаку означає оспорювання рішення про державну реєстрацію товарного знака (пункт 2 статті 1499) і заснованого на ній визнання виключного права на товарний знак (статті 1477 і 1481). Визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку тягне скасування рішення федерального органу виконавчої влади з
 3. Стаття 1514. Припинення правової охорони товарного знака
  1. Правова охорона товарного знака припиняється: 1) у зв'язку із закінченням терміну дії виключного права на товарний знак, 2) на підставі прийнятого відповідно до пункту 3 статті 1511 цього Кодексу рішення суду про дострокове припинення правової охорони колективного знака у зв'язку з використанням цього знака на товарах, що не володіють єдиними характеристиками їх якості або іншими
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  Поняття товарного знака і знака обслуговування. Під товарним знаком в російському праві традиційно розуміється умовне позначення, яке поміщається на своєї продукції, її упаковці або супровідної документації і є довільним по відношенню до даної продукції, тобто не виступає для останньої в якості необхідного назви, загальноприйнятого терміну або описового поняття. Іншими
 6. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
 7. § 4. Правове регулювання прав промислової власності іноземців на території Російської Федерації
  Об'єктивна картина стану правового регулювання промислової власності в Російській Федерації, в тому числі привабливості російського ринку для іноземних заявників, може бути найбільш адекватним чином представлена завдяки статистиці. Зокрема, дані ВОІВ та Роспатенту про державну реєстрацію об'єктів промислової власності в РФ такі: якщо в 1993р. було подано
 8. Глава 17. Про ПОНЯТТІ ВОЛОДІННЯ
  Проблема володіння, сама по собі непроста, в нашій цивілістиці придбала ще й додаткову специфіку, викликану загальним спрощенням юридичної картини світу з одночасним розривом історичних зв'язків, особливо важливих саме в теорії володіння, яка в силу одного тільки відродження нормального товарного обміну, як це в тій чи іншій мірі можна очікувати від інших юридичних феноменів, ніяк не Стаття 1483. Підстави для відмови в державній реєстрації товарного знака
 9. КонсультантПлюс: примітка. Про відмову в прийнятті до розгляду скарги про оскарження положень пункту 1 статті 6 Закону РФ від 23.09.1992 N 3520-1 "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" (аналогічних положень пункту 1 статті 1483 даного Кодексу) см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.12.2001 N 287-О. 1. Не допускається державна
  § 9. Комерційна концесія
 10. Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
  Понятие договора коммерческой концессии. Традиционно понятие концессия (от латинского concessio - разрешение) употреблялось в качестве договора, заключенного государством с частным предпринимателем, как правило иностранной фирмой, на эксплуатацию промышленных предприятий или земельных участков. Сегодня ему придан совершенно иной смысл. В соответствии со ст. 1027 ГК по данному договору одна
© 2014-2022  yport.inf.ua