Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1544. Право особи, що організував створення єдиної технології, на використання входять до її складу результатів інтелектуальної діяльності


1. Особі, що організував створення єдиної технології за рахунок або із залученням коштів федерального бюджету чи бюджету суб'єкта Російської Федерації (виконавцю), належить право на створену технологію, за винятком випадків, коли це право відповідно до пункту 1 статті 1546 цього Кодексу належить Російській Федерації чи суб'єкту Російської Федерації.
2. Особа, якій відповідно до пункту 1 цієї статті належить право на технологію, зобов'язане негайно вживати передбачених законодавством Російської Федерації заходи для визнання за ним та отримання прав на результати інтелектуальної діяльності, що входять до складу єдиної технології (подавати заявки на видачу патентів, на державну реєстрацію результатів інтелектуальної діяльності, вводити стосовно відповідної інформації режим збереження таємниці, укладати договори про відчуження виключних прав і ліцензійні договори з власниками виключних прав на відповідні результати інтелектуальної діяльності, що входять до складу єдиної технології, і приймати інші подібні заходи), якщо такі заходи не були прийняті до або в процесі створення технології.
3. У випадках, коли цей Кодекс допускає різні способи правової охорони результатів інтелектуальної діяльності, що входять до складу єдиної технології, особа, якій належить право на технологію, вибирає той спосіб правової охорони, який найбільшою мірою відповідає його інтересам і забезпечує практичне застосування єдиної технології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1544. Право особи, що організував створення єдиної технології, на використання входять до її складу результатів інтелектуальної діяльності "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 4. 1. Поняття кримінальної армалогіі
  Одним з негативних наслідків геополітичних, соціально-економічних та ідеологічних змін останніх років стало різке насичення суспільства зброєю, як у сфері легального володіння, так і в кримінальному обороті. Це не могло не позначитися на кримінальній обстановці в країні: якщо наприкінці XX століття з використанням зброї в Росії відбувалося 0,03% злочинів то на початку XXI - їх питома
 5. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 6. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 7. Стаття 209. Бандитизм Коментар до статті 209
  Об'єкт злочину - громадська безпека. Діяння, включені у розглянуту статтю (ч. 1 та ч. 2 ст. 209 КК РФ), утворюють самостійні склади злочинів. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК РФ, виражається у створенні стійкої озброєної групи (банди), а одно в керівництві такою групою (бандою). Поняття та ознаки банди розкриті в
 8. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
 9. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  Процес економічної і політичної інтеграції країн Західної Європи є справді унікальним явищем. Європейським державам вдалося, долаючи численні розбіжності, розробити гнучкі політичні та правові механізми для поступового об'єднання в союз, в рамках якого проводиться єдина економічна, правова, соціальна, культурна, аграрна,
 10. 2. Поняття і класифікація груп комерційних організацій, що діють на території декількох держав (транснаціональних корпорацій)
  Економічне зростання капіталу приватних компаній, посилення конкуренції, необхідність захоплення нових ринків збуту та зменшення витрат виробництва в умовах протекціоністської політики, що проводилася багатьма країнами світу, призвели до того, що традиційні форми комерційної діяльності перестали задовольняти потребам найбільших компаній. Виявилося,
© 2014-2022  yport.inf.ua