Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 159. Недійсність шлюбу, укладеного на території Російської Федерації або за межами території Російської Федерації


Недійсність шлюбу, укладеного на території Російської Федерації або за межами Російської Федерації, визначається законодавством, яке відповідно до статей 156 і 158 цього Кодексу застосовувалося при укладенні шлюбу.
Визначення права, що підлягає застосуванню при вирішенні питання про недійсність шлюбу, ув'язано з регулюванням в ст. 156 і 158 СК форми і умов укладення шлюбу.
Якщо шлюб був укладений на території Росії, підставою для визнання його недійсним служить порушення правил законодавства, що підлягав згідно ст. 156 СК застосуванню при його укладанні (див. коментар до ст. 156 СК). Так, якщо при укладенні шлюбу підлягало застосуванню російське законодавство, воно буде в даному випадку визначати підстави визнання шлюбу недійсним, коло осіб, які мають право вимагати визнання шлюбу недійсним, наслідки недійсності шлюбу (див. коментарі до ст. 27-30 СК).
У випадку, коли при укладенні шлюбу на території Росії застосовувалося іноземне законодавство, наприклад, умови укладення шлюбу визначалися для чоловіка - іноземного громадянина за законодавством держави, громадянином якої він є, шлюб може бути визнаний недійсним у зв'язку з порушенням підлягали застосуванню норм відповідного іноземного законодавства про умови вступу в шлюб.
При визнанні в Росії недійсними шлюбів, укладених за межами Російської Федерації, визначальним також є законодавство, яке застосовувалося при укладенні шлюбу (див. коментар до ст. 158 СК). Наприклад, недійсність шлюбу, укладеного за кордоном іноземними громадянами із застосуванням іноземного законодавства про форму і умови вступу в шлюб, визначається цим іноземним законодавством. Якщо ж шлюб був укладений за кордоном із застосуванням російського законодавства (наприклад, в силу вимог іноземній колізійної норми щодо чоловіка - російського громадянина до умов укладення шлюбу був застосований російський закон), шлюб може бути визнаний недійсним з мотивів порушення вимог цього російського закону про умови вступу в шлюб.
Колізійні норми про недійсність шлюбу містяться в тих договорах Росії про правову допомогу, в яких визначено право, підлягає застосуванню до укладення шлюбу (див. коментар до п. 3 ст. 156 СК). Регулюють недійсність шлюбу ст. 30 Мінської конвенції 1993 р. і ст. 33 Кишинівської конвенції 2002 Спосіб визначення права, що підлягає застосуванню щодо недійсності шлюбу, такий же, як і в ст. 159 СК.
Зазначені міжнародні договори містять також норми про визнання рішень у сімейних справах (наприклад, ст. 52 Мінської конвенції 1993 р., ст. 46 Договору з Болгарією * (154), ст. 44 Договору з Монголією * (155), ст. 50 Договору з Естонією і т.д.). Отже, на території Росії підлягають визнанню (з дотриманням встановлених відповідним договором умов визнання) і рішення судів цих держав про недійсність шлюбів.
Іноземні рішення про недійсність шлюбу, винесені в державах, з якими Росія не має міжнародних договорів, які передбачають визнання, можуть бути визнані на підставі ст. 415 ЦПК. Але визнання рішень іноземних судів про визнання недійсності шлюбу між російським громадянином і особою, яка має іноземне громадянство, обумовлено в цій статті необхідністю проживання хоча б одного з подружжя поза межами Росії. Якщо ж мова йде про визнання недійсним шлюбу між двома російськими громадянами, для визнання іноземного рішення потрібна, щоб обоє з подружжя в момент розгляду справи проживали поза межами Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 159. Недійсність шлюбу, укладеного на території Російської Федерації або за межами території Російської Федерації "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі з застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  стаття 126.1, яка встановила неприпустимість посередницької діяльності з усиновлення дітей, тобто будь-якої діяльності фізичних та юридичних осіб, не уповноважених на те законом (у тому числі органів соціального захисту, дитячих установ та ін.), з метою підбору і передачі дітей на усиновлення від імені і в інтересах осіб, які бажають усиновити дітей. Незаконні дії щодо усиновлення, вчинені з
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 4. Стаття 415. Визнання рішень іноземних судів, що не вимагають подальшого виробництва
  стаття кореспондує зазначених положень, відносячи до не вимагає подальшого виробництва рішення іноземних судів про розірвання або визнання недійсним шлюбу між російськими громадянами, російським громадянином та іноземним громадянином. 3. На визнання рішень іноземних судів, що не вимагають за своїм змістом подальшого виробництва, не поширюються положення ст. 413
 5. § 1. Сфера виникнення і зміст колізій законів у галузі укладення та розірвання шлюбів за участю іноземців
  стаття 146-1, в якій чітко передбачається, що «шлюб француза, навіть укладається за кордоном, вимагає його присутності». Відповідно до ст. 165 ЦК Франції шлюб укладається публічно перед посадовою особою, що веде акти громадянського стану в комуні, де один з подружжя має місце проживання. Шлюб, укладений за нормами канонічного права чи іншої релігії, передбаченої положеннями
 6. § 2. Укладення шлюбу. Визнання шлюбів, укладених за кордоном. Консульські шлюби
  159 Сімейного кодексу РФ, згідно з якою недійсність шлюбу, укладеного за межами РФ, визначається законодавством, яке відповідно до його ст.156 і 158 застосовувалося при укладенні шлюбу. Отже, якщо шлюб між 17-річною громадянкою РФ і американцем полягав на території штату Каліфорнія, до форми і матеріальним умовам повинно було застосовуватися право цього штату. За
 7. § 3. Майнові правовідносини між подружжям. Шлюбний договір
  недійсним внаслідок недотримання форми, якщо дотримані його вимоги. Вирішуючи в певних випадках питання про форму угод подружжя підпорядкування шлюбного договору щодо законодавству тієї чи іншої держави слід, очевидно, має на увазі і колізійних норму ст. 165 Основ ГЗ про те, що форма угод з приводу будівель та іншого нерухомого майна, що у Росії,
 8. § 2. Види джерел МПП
  стаття і окремі положення деяких інших розділів Закону являють собою нормативний масив, що був у відповідних розділах Основ цивільного законодавства 1961 і 1991 рр.., А також цивільних кодексах союзних республік, зокрема ЦК УРСР 1964 р., що стосується МПП, проте істотно доповнений новими колізійними принципами та правовими рішеннями сучасного характеру.
 9. Стаття 6. Сімейне законодавство і норми міжнародного права
  стаття не перешкоджає державам вживати таких заходів, які необхідні для дотримання інтересів дітей. Важливо і правило ст. 14 цієї Конвенції, за якою користування визнаними в ній правами і свободами має бути забезпечене без якої б то не було дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних та інших переконань, національного чи соціального походження,
 10. Стаття 8. Захист сімейних прав
  стаття СК не визначає способів його захисту. Але вони називаються в гол. 12 СК, присвяченій правам та обов'язкам батьків. Проте стосовно праву дитини, коли захищається його право одним з батьків, інший все-таки виступає в ролі його законного представника і може звертатися до суду за захистом інтересів неповнолітнього. Якщо виникають перешкоди в спілкуванні з близькими родичами,
© 2014-2022  yport.inf.ua