Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 166.1. Бюджетні повноваження Федерального казначейства

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Федеральне казначейство має такими бюджетними повноваженнями:
виробляє розподіл доходів від податків, зборів та інших надходжень з урахуванням перерахувань зайво розподілених сум і повернень (заліків, уточнень) зайво сплачених або надмірно стягнутих сум, а також сум відсотків за несвоєчасне осу-ществление такого повернення і відсотків, нарахованих на зайво стягнені суми, між бюджетами бюджетної системи Росій-ської Федерації за нормативами, що діють у поточному фінансовому році, встановленими цим Кодексом, законом (рішенням) про бюджет та іншими муніципальними правовими актами, і їх перерахування на єдині рахунки відповідних бюджетів у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
перераховує зайво розподілені суми, кошти, необхідні для здійснення повернення (заліку, уточнення) зайво уп-лаченних або надмірно стягнутих сум податків, зборів та інших платежів, а також сум відсотків за несвоєчасне здійснення такого повернення і відсотків, нарахованих на зайво стягнені суми, з єдиних рахунків відповідних бюджетів на відпо-вующие рахунки Федерального казначейства, призначені для обліку надходжень та їх розподілу між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
відкриває в Центральному банку Російської Федерації і кредитних організаціях рахунки з обліку коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, касове обслуговування виконання яких відповідно до цього Кодексу здійснюється Фе- деральним казначейством, та інші рахунки для обліку коштів, передбачених законодавством Російської Федерації, встановлює режим цих рахунків відповідно до цього Кодексу;
направляє до установ Центрального банку Російської Федерації і кредитні організації ставлення до призупинення операцій у валюті Російської Федерації по рахунках, відкритим казенним і бюджетним установам в установах Центрального банку Російської Федерації та кредитних організаціях в порушення бюджетного законодавства Російської Федерації, у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
здійснює призупинення операцій по особових рахунках, відкритим головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів федерального бюджету в органах Федерального казначейства у передбачених бюджетним законодавством Російської Фе-ської Федерації випадках , в порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації;
здійснює безспірне стягнення суми коштів, наданих з одного бюджету бюджетної системи Російської Федеративної-ції іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації, і (або) суми плати за користування зазначеними засобами і пенею за їх несвоєчасне повернення у випадках, встановлених цим Кодексом;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
здійснює управління операціями з коштами на єдиному рахунку федерального бюджету у встановленому ним порядку;
здійснює операції з управління залишками коштів на єдиному рахунку федерального бюджету;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05. 2013 N 104-ФЗ)
встановлює порядок касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації відповідно до цього Кодексу;
здійснює в установленому ним порядку відкриття і ведення особових рахунків для обліку операцій адміністраторів доходів бюд-жетів, головних адміністраторів та адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, головних розпорядників телей, розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету, фінансових органів суб'єктів Російської Федерації (муніципальних утворень), інших особових рахунків відповідно до статті 220.1 цього Кодексу, а також за дорученням вищого використан-нительного органу державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцевої адміністрації муніципального освіти) відповідно до укладеної угоди відкриває і веде особові рахунки для обліку операцій головних адміністраторів і адміністра-торів джерел фінансування дефіциту, головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів бюджетів суб'єктів Рос-сийской Федерації (місцевих бюджетів);
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
веде зведений реєстр головних адміністраторів та адміністраторів доходів федерального бюджету, головних адміністраторів та адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету;
доводить до головних розпорядників коштів федерального бюджету представлені Міністерством фінансів Російської Феде -рації бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань;
здійснює складання і ведення касового плану виконання федерального бюджету;
доводить до головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету представлені Міністерст-вом фінансів Російської Федерації бюджетні асигнування;
доводить до розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету розподілені головними розпорядниками (розпорядників телямі) коштів федерального бюджету бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань;
доводить до адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету розподілені головним адміністра-тором джерел фінансування дефіциту федерального бюджету бюджетні асигнування;
веде облік операцій з касового виконання федерального бюджету, складає і подає до Міністерства фінансів Рос-сийской Федерації інформацію і звіт про касовому виконанні федерального бюджету відповідно до цього Кодексу, іншими правовими актами, що регулюють бюджетні правовідносини;
отримує від головних розпорядників коштів федерального бюджету, головних адміністраторів джерел фінансування Дефі-цита федерального бюджету, головних адміністраторів доходів федерального бюджету матеріали, необхідні для складання бюд-житній звітності про виконання федерального бюджету;
складає на підставі бюджетної звітності, представленої головними розпорядниками коштів федерального бюджету, глав-ними адміністраторами доходів федерального бюджету, головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту федераль-ного бюджету, бюджетну звітність про виконання федерального бюджету і представляє її у Міністерство фінансів Російської Федерації;
складає і представляє в Міністерство фінансів Російської Федерації звіт про виконання консолідованого бюджету Російської Федерації і бюджетів державних позабюджетних фондів на підставі звіту про виконання федерального бюджету, звітності і матеріалів, представлених органами управління державних позабюджетних фондів Російської Федерації, фінан-совимі органами суб'єктів Російської Федерації;
забезпечує в межах залишків коштів на рахунках бюджетів бюджетної системи Російської Федерації проведення касових виплат з бюджетів від імені та за дорученням адміністраторів доходів бюджету, адміністраторів джерел фінансування Дефі-цита бюджету, фінансових органів або одержувачів коштів бюджету, особові рахунки яких відкриті в органах Федерального скарбник-ства;
здійснює санкціонування оплати грошових зобов'язань одержувачів коштів федерального бюджету та адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, особові рахунки яких відкриті у Федеральному казначействі;
здійснює створення і ведення єдиного порталу бюджетної системи Російської Федерації;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
здійснює створення, ведення, розвиток і обслуговування Державної інформаційної системи про державні та муні-ціпальних платежах;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 27.06.2011 N 162-ФЗ)
встановлює за погодженням з Центральним банком Російської Федерації відповідно до Федерального закону від 27 липня 2010 року N 210-ФЗ "Про організацію надання державних та муніципальних послуг" порядок ведення Державної ін-формаційної системи про державних і муніципальних платежах;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 27.06.2011 N 162-ФЗ)
здійснює інші бюджетні повноваження, встановлені цим Кодексом та (або) прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації.
2. У порядку, встановленому Федеральним казначейством, окремі функції фінансових органів суб'єктів Російської Феде-рації (фінансових органів муніципальних утворень) по виконанню відповідних бюджетів можуть здійснюватися органами Федерального казначейства на підставі угод між ними і вищими виконавчими органами державної влади суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації (місцевими адміністраціями муніципальних утворень).
3. Федеральне казначейство здійснює внутрішній державний фінансовий контроль відповідно до повноважень, встановлених цим Кодексом.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 166.1. Бюджетні повноваження Федерального казначейства"
 1. Коментар до статті 23.7
  Згідно ст. 165 БК Росії на Мінфін Росії покладені повноваження по виконанню федерального бюджету, а також щодо здійснення попереднього і поточного контролю за його виконанням. Відповідно до п. 3 ст. 167 БК Росії Федеральне казначейство несе відповідальність за правильність виконання федерального бюджету. Федеральне казначейство здійснює фінансування витрат федерального
 2. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральне казначейство здійснює контроль за: неперевищенням лімітів бюджетних зобов'язань, розподілених головними розпорядниками (розпорядниками) коштів Феде- рального бюджету між нижчестоящими розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету, над затвердженими їм ліміти тами бюджетних зобов'язань; неперевищенням бюджетних
 3. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  Міністерство фінансів РФ виступає в бюджетному процесі на федеральному рівні в якості органу, відповідального за складання і виконання федерального бюджету. Повноваження Мінфіну РФ визначені ст. 165 БК РФ, а також Положенням про Міністерство фінансів РФ. До повноважень Мінфіну РФ зокрема відносяться: 1) складання проекту федерального бюджету і подання його в Уряд РФ, 2)
 4. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Одержувач бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних
 5. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 6. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  Третьою стадією бюджетного процесу є виконання бюджету. Виконання бюджету в РФ починається 1 січня і закінчується 31 грудня * (10) поточного фінансового року. В даний час в якості синоніма поняттю виконання федерального бюджету в РФ вживається термін "казначейське виконання федерального бюджету". Виконання федерального бюджету ставитися централізованого типом виконання
 7. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації та бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади
 8. 53. Стадія виконання бюджетів.
  Виконання бюджету збігається з бюджетним роком і триває з 1 січня по 31 грудня. Виконання бюджету покладено на відповідні виконавчі органи влади. Виконання бюджету полягає в забезпеченні повного і своєчасного надходження передбачених у бюджетах доходів і у фінансуванні відповідних витрат. Оперативне виконання бюджетів здійснюється за бюджетним розписом, яка
 9. 26. Виконання бюджету
    Згідно ст. 215.1 БК РФ, виконання бюджету - це отримання всіх запланованих у бюджеті доходів і фінансування передбачених видатків. Виконання федерального бюджету, бюджету державного позабюджетного фонду, бюджету суб'єкта РФ, бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується відповідно Урядом РФ, вищим виконавчим
 10. Контрольні питання і завдання
    1. Дайте визначення бюджетного процесу. 2. Які принципи бюджетного процесу? 3. Хто є учасником бюджетного процесу? 4. Назвіть стадії бюджетного процесу. 5. Охарактеризуйте стадію складання проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких
 11. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
    Порушення бюджетного законодавства - невиконання або неналежне виконання встановленого порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ, яке тягне застосування до порушника заходів примусу. Перелік примусових заходів, що застосовуються до порушників бюджетного законодавства,
 12. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
    1. Головні розпорядники бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету,
 13. Стаття 218. Виконання бюджетів за доходами
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Виконання бюджетів за доходами передбачає: зарахування на єдиний рахунок бюджету доходів від розподілу податків, зборів та інших надходжень в бюджетну систему Росій-ської Федерації, що розподіляються за нормативами, що діють у поточному фінансовому році, встановленими цим Кодексом, зако-ном (рішенням) про бюджет та іншими законами суб'єктів
 14. 53. Органи бюджетного контролю
    Система органів бюджетного контроляпредусмотрена положеннями ст. ст. 266-270 БК РФ. Представницькі (законодавчі) органи всіх рівнів влади створюють свої контрольні органи. На федеральному рівні таким органом є Рахункова палата РФ, створена відповідно до положень Федерального закону від 11 січня 1995 р. № 4-ФЗ «Про Рахункову палату Російської Федерації», на регіональному рівні -
 15. Контрольні питання і завдання
    1. Що є основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів
 16. Стаття 40. Зарахування доходів до бюджету
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Доходи від федеральних податків і зборів, регіональних і місцевих податків, страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування, інших обов'язкових платежів, інших надходжень, що є джерелами формування доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, зараховуються на рахунки органів Федерального казначейства для їх
 17. Тема 1. Поняття бюджетного права
    Поняття і зміст бюджету. Бюджет як економічна, матеріальна та правова категорія. Види бюджетів. Роль і значення бюджетів у функціонуванні держави і муніципальних утворень. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права.
 18. Стаття 153. Бюджетні повноваження законодавець-них (представницьких) органів
    (В ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 1. Законодавчі (представницькі) органи розглядають і затверджують відповідні бюджети та звіти про їх исполне-ванні, здійснюють наступний контроль за виконанням відповідних бюджетів, формують і визначають правовий статус орга-нів, що здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів, здійснюють інші повноваження в
 19. Стаття 266. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, місцевими адміністрація-ми муніципальних утворень
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, органами (посадовими особами) місцевих адміні-страції муніципальних утворень, здійснюють Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду, Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень і (або) уповноважені ними
 20. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
    Бюджетні повноваження федеральних органів державної влади викладені у ст. 7 БК РФ. Бюджетні повноваження РФ можна розділити на дві групи: 1) повноваження, пов'язані з визначенням загальних принципів і засад організації та функціонування бюджетної системи на всіх її рівнях; 2) повноваження, пов'язані безпосередньо до федерального рівню влади. До першої групи повноважень належать,
© 2014-2022  yport.inf.ua