Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 179.4. Дорожні фонди

(введена Федеральним законом від 06.04.2011 N 68-ФЗ)
1. Дорожній фонд - частина коштів бюджету, що підлягає використанню з метою фінансового забезпечення дорожньої діяльності щодо автомобільних доріг загального користування, а також капітального ремонту та ремонту дворових територій багатоквартирних будинків, проїздів до дворових територіях багатоквартирних будинків населених пунктів.
(В ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
До дорожніх фондів відносяться Федеральний дорожній фонд, дорожні фонди суб'єктів Російської Федерації і муниципаль-ні дорожні фонди.
2. Базовий обсяг бюджетних асигнувань Федерального дорожнього фонду на 2011 рік встановлюється в розмірі 254 100 000,0 тис. рублів.
3. Обсяг бюджетних асигнувань Федерального дорожнього фонду затверджується федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і на плановий період у розмірі не менше суми встановленого цією статтею базового обсягу бюджетних асигнувань Федерального дорожнього фонду, скоригованого з урахуванням прогнозованого рівня інфляції на черговий фінансовий рік і плановий період, і прогнозованого обсягу доходів федерального бюджету від:
акцизів на автомобільний бензин, прямогонний бензин, дизельне паливо, моторні масла для дизельних і карбюраторних (інжекторних) двигунів, вироблені на території Російської Федерації, підлягають зарахуванню до федеральний бюджет;
використання майна, що входить до складу автомобільних доріг загального користування федерального значення;
передачі в оренду земельних ділянок, розташованих у смузі відведення автомобільних доріг загального користування федерального значення ;
зборів за проїзд автотранспортних засобів, зареєстрованих на територіях іноземних держав, по автомобільних до-рогам на території Російської Федерації;
плати в рахунок відшкодування шкоди, завданої автомобільним дорогам федерального значення транспортними засобами, осуще ствляющімі перевезення великовагових та (або) великогабаритних вантажів;
Абзац сьомий пункту 3 статті 179.4 набирає чинності з 1 листопада 2014 (пункт 2 статті 6 Федерального закону від 06.04. 2011 N 68-ФЗ (ред. від 29.12.2012)).
Плати в рахунок відшкодування шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування федерального значення транспортного-ми засобами, що мають дозволену максимальну масу понад 12 тонн;
плати за надання послуг з приєднання об'єктів дорожнього сервісу до автомобільних доріг загального користування федераль-ного значення;
штрафів за порушення правил перевезення великогабаритних та великовагових вантажів автомобільними дорогами загального користування-ня федерального значення;
Абзац десятий пункту 3 статті 179.4 набирає чинності з 1 листопада 2014 (пункт 2 статті 6 Федерального закону від 06.04.2011 N 68-ФЗ (ред. від 29.12.2012)).
Штрафів за недотримання вимог законодавства Російської Федерації про внесення плати в рахунок відшкодування шкоди, причи-няемого автомобільним дорогам загального користування федерального значення транспортними засобами, що мають дозволену мак-мально масу понад 12 тонн;
надходжень у вигляді субсидій з бюджетів бюджетної системи Російської Федерації на фінансове забезпечення дорожньої діяль-ності щодо автомобільних доріг загального користування федерального значення;
безоплатних надходжень від фізичних та юридичних осіб на фінансове забезпечення дорожньої діяльності, у тому числі добровільних пожертвувань, щодо автомобільних доріг загального користування федерального значення;
грошових коштів, що у федеральний бюджет від сплати неустойок (штрафів, пені), а також від відшкодування збитків го- сударственного замовника, стягнутих у встановленому порядку у зв'язку з порушенням виконавцем (підрядником) умов державного-венного контракту чи інших договорів, що фінансуються за рахунок коштів Федерального дорожнього фонду, або у зв'язку з ухиленням від за-ключення таких контракту чи інших договорів;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
грошових коштів, внесених учасником конкурсу або аукціону, що проводяться з метою укладання державного контракту, фінансованого за рахунок коштів Федерального дорожнього фонду, в якості забезпечення заявки на участь у такому конкурсі або аукціонів не в разі ухилення учасника конкурсу або аукціону від укладання такого контракту та в інших випадках, встановлених законодавець-ством Російської Федерації;
(абзац введений Федеральним законом від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
плати за угодами про встановлення приватних сервітутів щодо земельних ділянок у межах смуг відведення автомо-більних доріг загального користування федерального значення в цілях будівництва (реконструкції) , капітального ремонту об'єктів до-рожного сервісу, їх експлуатації, установки та експлуатації рекламних конструкцій;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
плати за угодами про встановлення публічних сервітутів щодо земельних ділянок у межах смуг відведення автомо-більних доріг загального користування федерального значення в цілях прокладки, перенесення, перевлаштування інженерних комунікацій, їх експлуатації.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
Порядок формування та використання бюджетних асигнувань Федерального дорожнього фонду встановлюється Правительст-вом Російської Федерації.
Бюджетні асигнування Федерального дорожнього фонду, не використані в поточному фінансовому році, спрямовуються на збіль-шення бюджетних асигнувань Федерального дорожнього фонду в черговому фінансовому році.
Обсяг бюджетних асигнувань Федерального дорожнього фонду підлягає коригуванню в черговому фінансовому році з урахуванням різниці між фактично надійшли в звітному фінансовому році і прогнозувалося при його формуванні об'ємом зазначених у цій статті доходів федерального бюджету. Зазначена різниця, при її позитивному значенні, підлягає зменшенню на вели-чину відхилення у звітному фінансовому році фактичного обсягу асигнувань Федерального дорожнього фонду від суми прогнозування-вавшейся обсягу зазначених у цій статті доходів федерального бюджету і базового обсягу бюджетних асигнувань Федераль-ного дорожнього фонду на відповідний фінансовий рік.
4. Дорожній фонд суб'єкта Російської Федерації створюється законом суб'єкта Російської Федерації (за винятком закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації).
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзаци другий - п'ятий пункту 4 статті 179.4 будуть викладені в новій редакції.
Обсяг бюджетних асигнувань дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації затверджується законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) у розмірі не менше прогнозованого обсягу доходів консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації, встановлених зако-ном суб'єкта Російської Федерації, зазначених в абзаці першому цього пункту, від:
(в ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
акцизів на автомобільний бензин, прямогонний бензин, дизельне паливо, моторні масла для дизельних і карбюраторних (інжекторних) двигунів, вироблені на території Російської Федерації, підлягають зарахуванню до бюджету суб'єкта Російської Федерації;
транспортного податку;
інших надходжень до бюджету суб'єкта Російської Федерації, затверджених законом суб'єкта Російської Федерації, передбачати створення дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
Порядок формування та використання бюджетних асигнувань дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації встанов-ється нормативним правовим актом вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації.
Бюджетні асигнування дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації, не використані в поточному фінансовому році, на-направляються на збільшення бюджетних асигнувань дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації в черговому фінансовому го-ду.
4.1. Порядок формування та використання бюджетних асигнувань дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації повинен передбачати спрямування бюджетних асигнувань на проектування і будівництво (реконструкцію) автомобільних доріг про-ного користування регіонального значення з твердим покриттям, а також надання субсидій місцевим бюджетам на проектування і будівництво (реконструкцію) автомобільних доріг загального користування місцевого значення з твердим покриттям до сільських населених пунктів, що не мають цілорічної зв'язку з мережею автомобільних доріг загального користування, в розмірі не менше 5 відсот-ків загального обсягу бюджетних асигнувань дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації.
(П. 4.1 введений Федеральним законом від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
4.2. Законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації бюджетні асигнування дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації можуть бути передбачені на погашення заборгованості за бюджетними кредитами, отриманими суб'єктом Російської Федерації з федерального бюджету на будівництво (реконструкцію), капітальний ремонт, ремонт і утримуючи-ня автомобільних доріг загального користування (за винятком автомобільних доріг федерального значення), і на здійснення видатків на обслуговування боргових зобов'язань, пов'язаних з використанням зазначених кредитів, у розмірі, що не перевищує 20 відсот-ків обсягу бюджетних асигнувань дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації, передбаченого зазначеним законом, а також на надання бюджетних кредитів і субсидій з бюджетів суб'єктів Російської Федерації місцевим бюджетам на будівництво (реконструкцію), капітальний ремонт, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в тому числі на формування муніципальних дорожніх фондів.
(П. 4.2 введений Федеральним законом від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 пункт 5 статті 179.4 буде викладено в новій редакції.
5. Рішенням представницького органу муніципального утворення може бути передбачено створення муніципального дорож-ного фонду, а також порядок його формування та використання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 179.4. Дорожні фонди "
 1. 2. Фінансова система Російської Федерації: поняття і склад.
  Фін.сістема РФ: сукупність фін.інстітутов, кожен з яких сприяє утворенню та використанню відповідних ден.фондов, а також система гос.органов і установ, що здійснюють в межах своєї компетенції фін.деятельность. (Фін. інститут - це група однорідних ек. Відносин, взаємопов'язаних за формами і методами акумуляції або розподілу грошових коштів). Склад фін.сістеми РФ:
 2. Стаття 12.33. Пошкодження шляхів, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд
  Пошкодження шляхів, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд чи технічних засобів організації дорожнього руху, яке створює загрозу безпеці дорожнього руху, а також навмисне створення перешкод у дорожньому русі, у тому числі шляхом забруднення дорожнього покриття, - (в ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 210-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на
 3. 11.3. Податки, що сплачуються і фізичними і юридичними особами
  До цієї групи належить ряд податків, серед яких найбільш значними є податки, що надходять в дорожні фонди, єдиний податок на поставлений дохід, податок з продажів і земельний
 4. Стаття 12.34. Недотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху при ремонті та утриманні доріг, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) Недотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху при ремонті та утриманні доріг, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд чи невжиття заходів щодо своєчасного усунення перешкод у дорожньому русі, заборони або обмеження дорожнього руху на окремих ділянках доріг у разі, якщо користування такими
 5. Стаття 12.33. Пошкодження шляхів, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд
  Пошкодження шляхів, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд чи технічних засобів регулювання дорожнього руху, а також навмисне створення перешкод у дорожньому русі, у тому числі шляхом забруднення дорожнього покриття , - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб від п'яти до десяти
 6. Стаття 12.34. Порушення правил проведення ремонту та утримання доріг, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд
  Порушення правил проведення ремонту та утримання доріг, залізничних переїздів або інших дорожніх споруд у безпечному для дорожнього руху стані або невжиття заходів щодо своєчасного усунення перешкод у дорожньому русі, заборони або обмеження дорожнього руху на окремих ділянках доріг у разі, якщо користування такими ділянками загрожує безпеці дорожнього руху, -
 7. Стаття 12.18. Ненадання переваги в русі пішоходам або іншим учасникам дорожнього руху
    Невиконання вимоги Правил дорожнього руху дати дорогу пішоходам, велосипедистам або іншим учасникам дорожнього руху (за винятком водіїв транспортних засобів), які користуються перевагою в русі, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати
 8. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
    Поняття державних і муніципальних грошових фондів. Види державних і муніципальних грошових фондів. Правовий режим грошових фондів. Правовий режим бюджетних фондів. Види бюджетних фондів: цільові бюджетні фонди, фонди, утворені у складі видатків бюджету, та резервні фонди. Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ.
 9. Стаття 12.18. Ненадання переваги в русі пішоходам або іншим учасникам дорожнього руху
    Невиконання вимоги Правил дорожнього руху дати дорогу пішоходам, велосипедистам або іншим учасникам дорожнього руху (за винятком водіїв транспортних засобів), які користуються перевагою в русі, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від восьмисот до однієї тисячі рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 07.05.2009 N 86-ФЗ)
 10. Коментар до статті 12.16
    1. Згідно п. 1.3 Правил дорожнього руху учасники дорожнього руху зобов'язані знати і дотримуватися належні до них вимоги, запропоновані дорожніми знаками чи розміткою проїжджої частини дороги. Див також п. 2 коментарю до ст. 12.13. 2. Дорожні знаки (попереджувальні знаки, знаки пріоритету, заборонні, розпорядчі, інформаційно-вказівні та інші знаки) (за ГОСТом 10807-78, ГОСТу Р
 11. Стаття 12.29. Порушення Правил дорожнього руху пішоходом або іншою особою, бере участі у процесі дорожнього руху
    1. Порушення пішоходом або пасажиром транспортного засобу Правил дорожнього руху - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці. 2. Порушення Правил дорожнього руху особою, яка керує мопедом, велосипедом, або возієм або іншою особою, що безпосередньо бере участь у процесі дорожнього руху (за винятком
© 2014-2022  yport.inf.ua