Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 184.9. Передача страхового портфеля страхової організації

1. При застосуванні заходів з попередження банкрутства страхової організації, а також у ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, страховий портфель страхової організації по окремому виду страхування або кількома видами страхування, в тому числі за видами страхування, за якими передбачено здійснення компенсаційних виплат внаслідок застосування до страховику процедури, що застосовується у справі про банкрутство, або відкликання у страховика ліцензії на здійснення страхової діяльності, може бути переданий страховою організацією (у разі призупинення повноважень органів управління страхової організації - тимчасовою адміністрацією страхової організації) або конкурсним керуючим іншої страхової організації або страховим організаціям (далі - керуюча страхова організація) за погодженням з контрольним органом.
2. У страховий портфель страхової організації при його передачі включаються:
1) зобов'язання за договорами страхування (за окремим видом страхування або кількома видами страхування), не виконані на дату прийняття рішення про передачу страхового портфеля страхової організації (страхові резерви) відповідно до законодавства Російської Федерації, що регулює страхову діяльність;
2) активи, що приймаються для покриття страхових резервів, сформованих страховиком в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, що регулює страхову діяльність.
3. Порядок передачі страхового портфеля, включаючи порядок виконання зобов'язань за договорами страхування, виявленим після передачі страхового портфеля страхової організації і не переданим у його складі, порядок виконання зобов'язань керуючої страховою організацією, встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері страхової діяльності.
Особливості передачі страхового портфеля, включаючи порядок виконання зобов'язань за договорами страхування, виявленим після передачі страхового портфеля страхової організації і не переданим у його складі, порядок виконання зобов'язань керуючої страховою організацією та порядок вибору керуючої страхової організації за видами страхування, за якими передбачено здійснення компенсаційних виплат, встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері страхової діяльності.
4. У разі недостатності або відсутності активів страхової організації для виконання керуючої страховою організацією зобов'язань за договорами страхування, які належать до видів страхування, за якими передбачено здійснення компенсаційних виплат, відсутня частина активів може бути компенсована професійним об'єднанням з коштів, призначених для фінансування компенсаційних виплат, у порядку та на умовах, які встановлені федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері страхової діяльності.
5. Страхувальники та вигодонабувачі підлягають повідомленню страховою організацією (у разі призупинення повноважень органів управління страхової організації - тимчасовою адміністрацією страхової організації) або конкурсним керуючим про майбутню передачу страхового портфеля страхової організації керуючої страхової організації шляхом опублікування повідомлення про передачу страхового портфеля страхової організації в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону. Зазначене повідомлення підлягає опублікуванню не менш ніж за місяць до передбачуваної дати передачі страхового портфеля страхової організації. Повідомлення про передачу страхового портфеля страхової організації має містити:
1) найменування страхової організації, що передає страховий портфель, її адресу і ідентифікують страхову організацію відомості (державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків);
2) підстави передачі страхового портфеля;
3) відомості про обмеження або про призупинення повноважень виконавчих органів страхової організації, що передає страховий портфель;
4) найменування керуючої страхової організації, її адресу і ідентифікують керуючу страхову організацію відомості (державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків).
6. Протягом місяця з дати опублікування повідомлення про передачу страхового портфеля страхової організації страхувальники та вигодонабувачі мають право направити в страхову організацію в письмовій формі вимога про розірвання договору страхування, права і зобов'язання по якому підлягають передачі. У разі розірвання договору страхування такий договір страхування і пропорційна частка в підлягають передачі страхових резервах виключаються зі страхового портфеля страхової організації з моменту отримання страховою організацією (у разі призупинення повноважень органів управління страхової організації - тимчасовою адміністрацією страхової організації) або конкурсним керуючим зазначеної вимоги страхувальника та (або) вигодонабувача.
Страхувальники або вигодонабувачі за договорами страхування, які представили в письмовій формі вимога про розірвання договору страхування, мають право вимагати від страхової організації повернення їм частини сплаченої страхової премії пропорційно різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого він діяв, або виплати викупних сум, якщо інше не передбачено федеральним законом.
Зазначені вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому статтею 184.10 справжнього Федерального закону.
7. Залишок коштів страхових резервів, переданих керуючої страхової організації і не використаних даної керуючої страховою організацією для виконання зобов'язань за переданими договорами страхування, повертається керуючої страховою організацією в конкурсну масу в порядку і в строки, які встановлені федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері страхової діяльності.
8. Залишок коштів, призначених для фінансування компенсаційних виплат, переданих керуючої страхової організації і не використаних даної керуючої страховою організацією для виконання зобов'язань за договорами страхування, повертається керуючої страховою організацією в професійне об'єднання в порядку та у строки, що встановлені федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері страхової діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 184.9. Передача страхового портфеля страхової організації "
 1. § 2. Страхове правовідношення
  Поняття договору страхування. Страхове правовідношення в переважній більшості випадків спирається в своєму виникненні на договір страхування. Під договором страхування розуміється заснований на ризику договір, за яким одна особа (страхувальник) зобов'язується внести іншій особі (страховику) обумовлену плату (страхову премію), а страховик зобов'язується при настанні передбаченого
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 4. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 5. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 6. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 7. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  Сторони зобов'язання. Сторонами зобов'язання є кредитор і боржник. В якості кожної з сторін можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб (п. 1 ст. 308 ЦК) * (1118). Як і всяке відносне правовідношення, зобов'язання встановлюється між строго певними особами. Зобов'язання не створює обов'язків для осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (для третіх осіб)
 8. § 3. Застава
  Поняття і предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  Договір роздрібної купівлі-продажу та кваліфікуючі його ознаки. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні
© 2014-2022  yport.inf.ua