Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 188. Порядок і строки оскарження ухвал

Коментар до статті 1. Однією з гарантій захисту прав учасників процесу є можливість оскарження ухвал арбітражного суду. Визначення арбітражного суду, оформлене у вигляді окремого судового акта, може бути самостійно оскаржена незалежно від оскарження судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, якщо це прямо передбачено АПК РФ, а також якщо дане визначення перешкоджає подальшому руху справи.
До числа визначень, оскарження яких передбачено АПК 2002 р., відносяться визначення:
1) про заміну сторони її правонаступником (ч. 2 ст. 48);
2) про накладення судового штрафу за невиконання обов'язку подати истребуемое судом доказ з причин, визнаних арбітражним судом неповажними, або неповідомлення суду про неможливість подання доказу взагалі або у встановлений строк (ч. 12 ст. 66);
3) про забезпечення позову або про відмову в забезпеченні позову (ч. 7 ст. 93);
4) про зустрічний забезпеченні (ч. 3 ст. 94);
5) про скасування забезпечення позову та про відмову в скасуванні забезпечення позову (ч. 5 ст. 97);
6) про розподіл судових витрат, віднесення судових витрат на особа, яка зловживає своїми процесуальними правами, та інших питаннях про судові витрати (ст. 112);
7) про відмову у відновленні пропущеного процесуального строку (ч. 6 ст. 117);
8) про відмову у продовженні призначеного арбітражним судом процесуального строку (ч. 2 ст. 118);
9) про повернення позовної заяви (ч. 4 ст. 129);
10) про затвердження мирової угоди або про відмову в затвердженні мирової угоди (ч. 8, 9 ст. 141);
11) про зупинення провадження по справі, про відмову у поновленні провадження у справі (ч. 2 ст. 147);
12) про залишення позовної заяви без розгляду (ч. 2 ст. 149);
13) про припинення провадження у справі (ч. 2 ст. 151);
14) про відмову у прийнятті додаткового рішення арбітражного суду (ч. 5 ст. 178);
15) про роз'яснення рішення, про виправлення описок, помилок, арифметичних помилок (ч. 4 ст. 179);
16) про звернення рішення до негайного виконання (ч. 5 ст. 182);
17) про індексацію присуджених грошових сум, про відмову в індексації (ч. 3 ст. 183);
18) у справі про оспорювання рішення третейського суду (ч. 5 ст. 234);
19) у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду (ч. 5 ст. 240);
20) у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення (ч. 3 ст. 245);
21) про залишення апеляційної скарги без руху (ч. 1 ст. 263);
22) про повернення апеляційної скарги (ч. 4 ст. 264) чи касаційної скарги (ч. 3 ст. 281);
23) про припинення провадження за апеляційною скаргою (ч. 4 ст. 265) або за касаційною скаргою (ч. 4 ст. 282);
24) про зупинення виконання судового акта або про відмову в зупинення виконання (ч. 3 ст. 283);
25) про повернення заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами (ч. 3 ст. 315);
26) про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами (ч. 5 ст. 317);
27) про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання (ч. 3 ст. 322);
28) про видачу дубліката виконавчого листа або про відмову у видачі дубліката (ч. 4 ст. 323);
29) про відстрочку або про розстрочку виконання судового акта, про зміну способу і порядку його виконання або про відмову в задоволенні заяви (ч. 4 ст. 324);
30) про поворот виконання судового акта або про відмову в поворот виконання (ч . 4 ст. 326);
31) про зупинення або припинення виконавчого провадження або про відмову в зупинення або припинення виконавчого провадження (ч. 4 ст. 327).
Визначення арбітражного суду може перешкоджати подальшому руху справи. У цьому випадку воно також може бути оскаржене.
В інформаційному листі Президії ВАС РФ від 13 серпня 2004 р. N 82 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації" роз'яснено, що ухвалу про залишення позовної заяви без руху оскарженню не підлягає. Однак у Визначенні Конституційного Суду РФ від 13 липня 2000 р. N 194-О було відзначено, що ухвалу про залишення заяви без руху може бути оскаржена, оскільки перешкоджає подальшому руху справи.
Відносно ухвали про повернення зустрічного позову Президія Вищого Арбітражного Суду РФ пояснив, що дане визначення може бути оскаржене за аналогією з визначенням про повернення позовної заяви (ч. 4 ст. 129 АПК РФ).
2. У разі, якщо АПК 2002 не передбачає можливості самостійного оскарження ухвали арбітражного суду, у осіб, що у справі, є право заявити заперечення щодо такого визначення при оскарженні судового акта, яким закінчився розгляд справи по суті. Ця норма в повній мірі поширюється і на протокольні визначення.
3. За загальним правилом строк подання скарги на визначення арбітражного суду не повинен перевищувати один місяць з дня винесення ухвали. Винятки можуть бути передбачені АПК РФ. Наприклад, ч. 6 ст. 120 АПК РФ встановлює, що визначення арбітражного суду про накладення судового штрафу може бути оскаржено в 10-денний термін з дня одержання особою, на яке накладено судовий штраф, копії ухвали.
Протягом 10 днів з дня винесення можуть бути оскаржені визначення, які виносяться арбітражним судом при розгляді справ про неспроможність (банкрутство) та оскарження яких передбачено АПК РФ і іншими федеральними законами, які регулюють питання неспроможності (банкрутства) , окремо від судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті. Пленум ВАС РФ роз'яснив, що положення ч. 3 ст. 223 АПК і ст. 61 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" не застосовуються до судових актів, зазначених у п. 1 ст. 52 даного Закону (рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, рішення про відмову у визнанні боржника банкрутом, ухвалу про введення фінансового оздоровлення, ухвалу про введення зовнішнього управління, ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство, ухвалу про залишення заяви про визнання боржника банкрутом без розгляду, ухвала про затвердження мирової угоди), так як цими судовими актами справи про банкрутство закінчуються по суті.
У порядку ч. 3 ст. 223 АПК РФ і ст. 61 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" оскаржуються визначення арбітражного суду, винесені за результатами розгляду арбітражним судом заяв, клопотань і скарг осіб, що у справі про банкрутство, при підготовці справи до судового розгляду, а також при встановленні обгрунтованості вимог кредиторів <1 >.
---
(1) Пункт 14 Постанови Пленуму ВАС РФ від 8 квітня 2003 р. N 4 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Федерального закону" Про неспроможність (банкрутство) ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 188. Порядок і строки оскарження визначень "
 1. Стаття 145. Оскарження ухвал суду про забезпечення позову
  1. Надане ч. 1 коментованої статті особам, бере участі у справі, право оскарження всіх ухвал суду про забезпечення позову в рівній мірі поширюється на ухвали про прийняття заходів щодо забезпечення позову, про відмову в забезпеченні позову, про заміну одних забезпечувальних заходів іншими або про відмову в такій заміні, на ухвалу про скасування забезпечення позову або про відмову в їх скасування.
 2. Контрольні питання до розділу
  1. Предмет і метод правового регулювання адміністративного права. 2. Джерела адміністративного права. 3. Учасники адміністративного правовідносини. 4. Адміністративне право та дієздатність . 5. Право громадянина на судовий і адміністративне оскарження (скаргу). Порядок і строки оскарження. 6. Органи виконавчої влади та їх класифікація. Органи державного управління.
 3. Стаття 225. Зміст ухвали суду
  1. Ухвала суду складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. Вступна частина всіх виносяться в нарадчій кімнаті визначень включає в себе відомості про час і місце його винесення, найменуванні суду, склад суду, секретарі судового засідання. Крім того, повинні бути названі особи, що у справі, прокурор, представники сторін, якщо вони брали участь у
 4. Стаття 217. Строки зупинення провадження у справі
  1. В визначенні суду повинен бути вказаний термін (період), на який зупиняється провадження у справі і який, як правило, пов'язаний з прийняттям певного правового акта або настанням певної події. Строки зупинення виробництва по обов'язкових підстав встановлені ст. 217 ЦПК. Порядок процесуального правонаступництва у разі смерті громадянина або реорганізації
 5. Стаття 372. Термін подачі приватної скарги, подання прокурора
  1. Відповідно до ч. 3 ст. 107 ЦПК протягом встановленого статтею коментарів десятиденного строку для касаційного оскарження ухвали суду починається наступного дня після дати винесення цього визначення, а сам термін обчислюється за правилами ст. 108 ЦПК (див. коментар до зазначених статей). Якщо особи, яким цим Кодексом надано право оскарження ухвал, звернулися
 6. Стаття 373. Порядок подання та розгляду приватної скарги, подання прокурора
  1. Коментована стаття поширює правила касаційного оскарження не вступили в законну силу рішень судів першої інстанції на порядок подання та розгляду приватних скарг і уявлень прокурорів на визначення цих судів, які не встановлюючи при цьому будь-яких спеціальних приписів. Тому, подаючи приватну скаргу або подання, що у справі особи повинні дотримуватися крім
 7. Стаття 397. Ухвала суду про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції
  1. Підсумковим процесуальним документом, що приймається за результатами розгляду заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами, є визначення. Комментируемая стаття не формулює вимог до змісту визначення, тому при його винесенні необхідно керуватися загальними вимогами до цієї процесуальної акту, що містяться у ст. 225 ЦПК (див.
 8. Стаття 331. Право оскарження ухвали мирового судді
  Стаття 331. Право оскарження ухвали світового
 9. Стаття 244. Законна сила заочного рішення суду
  1. Заочне рішення набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне чи касаційне оскарження, якщо воно не було оскаржене. При цьому до звичайного десятидневному терміну на оскарження (ст. 321, 338 ЦПК) відповідно до ст. 237 ЦПК додається додатково сім днів, протягом яких відповідач має право подати заяву про скасування заочного рішення, а також час, що минув з дня
 10. Стаття 218. Оскарження ухвали суду про зупинення провадження у справі
  Стаття 218. Оскарження ухвали суду про зупинення провадження по
 11. Стаття 319. Порядок оскарження судових постанов, пов'язаних з відновленням втраченого судового провадження
  Стаття 319. Порядок оскарження судових постанов, пов'язаних з відновленням втраченого судового
 12. Стаття 235 . Зміст заочного рішення суду
  Зміст заочного рішення так само, як і винесеного при дотриманні звичайного порядку, повинно відповідати загальним вимогам (див. коментар до ст. 198 ЦПК). Однак його слід іменувати заочним, а резолютивна частина рішення крім вказівки на строк і порядок апеляційного чи касаційного оскарження повинна містити вказівку про строк і порядок подання заяви про перегляд цього рішення самим судом
 13. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. В ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю,
 14. Коментар до статті 30.5
  1. Початок закінчення терміну розгляду скарги, визначеного ч. 1 коментованої статті, обумовлено надходженням скарги з усіма матеріалами справи в суд, орган, посадовій особі, до компетенції яких входить розгляд скарги (див. п. 3 - 6 коментаря до ст. 30.1). Строки розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення, визначені ч. 1 коментованої статті,
© 2014-2022  yport.inf.ua