Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 195. Зовнішнє управління стратегічними підприємствами і організаціями

1. Зовнішній керуючий зобов'язаний направити розроблений ним план зовнішнього управління не менше ніж за п'ятнадцять днів до дати його розгляду зборами кредиторів у федеральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної політики у галузі економіки, в якій здійснює свою діяльність стратегічні підприємство або організація.
2. Зазначений у пункті 1 цієї статті федеральний орган виконавчої влади направляє зборам кредиторів і до арбітражного суду висновок про план зовнішнього управління, що містить аналіз результатів передбачених планом зовнішнього управління заходів щодо відновлення платоспроможності боржника в ході зовнішнього управління.
3. Федеральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної політики у галузі економіки, в якій здійснює свою діяльність стратегічні підприємство або організація, має право до дати затвердження зборами кредиторів плану зовнішнього управління щодо стратегічних підприємства або організації направити до арбітражного суду клопотання про перехід до фінансового оздоровлення, якщо раніше фінансове оздоровлення відносно даного боржника не застосовувалося. До вказаного клопотанням повинен бути прикладений графік погашення заборгованості, а також відомості про забезпечення виконання зобов'язань боржника, в тому числі шляхом надання державних гарантій, відповідно до графіка погашення заборгованості. Розмір наданого забезпечення не може бути менше розміру зобов'язань боржника, відображених у бухгалтерському балансі на останню звітну дату до проведення перших зборів кредиторів. При цьому затверджений арбітражним судом графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць з дати винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів щомісячно рівними частками протягом року з дати початку погашення вимог кредиторів.
У цьому випадку арбітражний суд може винести ухвалу про перехід до фінансового оздоровлення.
4. План зовнішнього управління щодо стратегічних підприємства або організації може передбачати угоди, що не відносяться до господарської діяльності боржника, пов'язані з:
продажем підприємства;
відчуженням або обтяженням нерухомого майна;
розпорядженням іншим майном боржника, балансова вартість якого складає більше п'яти відсотків балансової вартості активів боржника, визначених на підставі бухгалтерської звітності за останній звітний період;
отриманням і видачею позик (кредитів), видачею поручительств і гарантій, поступкою прав вимоги, переведенням боргу, а також установою довірчого управління майном боржника;
відчуженням і придбанням акцій, часток господарських товариств і товариств;
укладанням договорів простого товариства.
5. Зовнішній керуючий не має права відмовитися від виконання договорів боржника, пов'язаних з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації.
6. Зовнішній керуючий не має права відчужувати окремі види майна, майнових та інших прав, які входять до складу майнового комплексу боржника - стратегічних підприємства або організації, призначеного для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації.
7. Продаж підприємства боржника, яке призначене для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, здійснюється шляхом проведення відкритих торгів у формі конкурсу, якщо цією статтею не встановлено інше.
У разі, якщо до складу підприємства боржника, яке призначене для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, входить майно, що належить до обмежено оборотоздатні майну, продаж підприємства здійснюється тільки на закритих торгах у формі конкурсу.
При продажу підприємства або майна боржника, які відносяться до обмежено оборотоздатні майну, на закритих торгах в них беруть участь тільки особи, які відповідно до федеральним законом можуть мати у власності або на іншому речовому праві вказане майно.
Обов'язковими умовами конкурсу є зобов'язання покупця:
забезпечити збереження цільового призначення зазначеного майнового комплексу та майна мобілізаційного призначення боржника;
виконувати договори боржника , пов'язані з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації.
8. При продажу підприємства боржника - стратегічних підприємства або організації, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, Російська Федерація має право переважного придбання цього підприємства.
У разі продажу на торгах підприємства боржника - стратегічної організації, котра є федеральним державним унітарним підприємством, яке призначене для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, Російська Федерація має право протягом місяця з дати підписання протоколу про підсумки торгів укласти договір купівлі продажу, що передбачає придбання даного підприємства за ціною, визначеною за результатами торгів і зазначеній у протоколі про підсумки торгів, на умовах, встановлених для проведення конкурсу.
У випадку, якщо Російська Федерація протягом зазначеного строку не уклала договір купівлі продажу, цей договір укладається з переможцем торгів, встановленим у протоколі про підсумки торгів.
Переможець торгів зобов'язаний сплатити продажну ціну підприємства, визначену на торгах у строк, який передбачений у повідомленні про проведення торгів і не може перевищувати місяць з дати укладення договору купівлі продажу.
До участі в торгах не допускаються конкурсні кредитори і їх афілійовані особи.
9. У разі продажу на торгах підприємства боржника - стратегічного підприємства, що є федеральним державним унітарним підприємством, яке призначене для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, Російська Федерація протягом місяця з дати підписання протоколу про підсумки торгів має право надати боржникові грошові кошти в розмірі, що дорівнює продажній ціні даного підприємства, визначеної за результатами проведення конкурсу та зазначеній у протоколі про підсумки торгів. Зазначені кошти боржник зобов'язаний направити на погашення вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів.
У випадку, якщо Російська Федерація протягом зазначеного строку не надала боржнику згідно з цією статтею грошові кошти, договір купівлі продажу укладається з переможцем торгів, встановленим у протоколі про підсумки торгів.
Переможець торгів зобов'язаний сплатити продажну ціну підприємства, визначену на торгах, в термін, який передбачений у повідомленні про проведення торгів і який не може перевищувати місяць з дати укладення договору купівлі продажу.
При продажу підприємства боржника - стратегічних підприємства або організації, яке призначене для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, на торгах в формі конкурсу федеральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної політики у галузі економіки, в якій здійснює діяльність стратегічні підприємство або організація, укладає з покупцем такого підприємства боржника угоду про виконання умов конкурсу. У разі істотного порушення або невиконання покупцем угоди про виконання умов конкурсу ці угоду і договір купівлі продажу такого підприємства боржника підлягають розірвання арбітражним судом за позовом зазначеного федерального органу. У разі розірвання арбітражним судом зазначених угоди та договору купівлі продажу таке підприємство боржника підлягає передачі у федеральну власність у порядку, встановленому федеральним законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 195. Зовнішнє управління стратегічними підприємствами і організаціями "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 2. 2. Конкурси-торги
  Свобода конкурсів-торгів та її межі. Правове регулювання конкурсів у випадках, коли вони являють собою одну з форм торгів, здійснюється головним чином трьома статтями Кодексу - ст. ст. 447 - 449. Велика частина містяться в цих статтях норм, як уже зазначалося, включає вказівку на те, що вони мають на увазі торги і, отже, розраховані на застосування їх в рівній мірі до обох
 3. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
  Ідея lex mercatoria виникла на початку 60-х років минулого століття. Теоретичним обгрунтуванням її виникнення послужив ряд теорій: соціологічна теорія Жоржа Селла, що вважав, що окремі групи всередині суспільства створюють власні юридичні правила, тому міжнародна спільнота комерсантів також прагне створити юридичні правила для організації діяльності своєї спільності та
 4. Стаття 194. Фінансове оздоровлення стратегічних підприємств і організацій
  1. У разі, якщо першим зборами кредиторів не прийнято рішення про введення щодо стратегічних підприємства або організації однієї з процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, і не визначена саморегульована організація, яка представляє кандидатури арбітражних керуючих, що задовольняють певним зборами кредиторів вимогам, арбітражний суд відкладає розгляд справи про
 5. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 6. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  Способи захисту прав та інтересів підприємця у відносинах з державними органами. У процесі своєї діяльності підприємці вступають у правові відносини з різними органами державної влади і управління. Цими правовими відносинами опосередковується весь просторово-часовий цикл підприємництва, починаючи від установи комерційної організації і конституювання громадянина
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 8. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  Оскільки місцеве самоврядування самостійно, адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила -
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    Поняття "економічна основа місцевого самоврядування" було введено Федеральним законом 1995 Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
 10. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
    Виникнення. Юридичні особи виникають спочатку (засновуються) або в результаті реорганізації інших юридичних осіб як їх правонаступники. Виділяють кілька способів виникнення юридичних осіб. Найбільш поширеним в умовах ринкової економіки і відповідним ідеї автономії волі є явочно-нормативний спосіб, при якому для державної реєстрації юридичної особи
© 2014-2022  yport.inf.ua