Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 194. Фінансове оздоровлення стратегічних підприємств і організацій

1. У разі, якщо першим зборами кредиторів не прийнято рішення про введення щодо стратегічних підприємства або організації однієї з процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, і не визначена саморегульована організація, яка представляє кандидатури арбітражних керуючих, що задовольняють певним зборами кредиторів вимогам, арбітражний суд відкладає розгляд справи про банкрутство стратегічних підприємства або організації в межах терміну, встановленого статтею 51 цього Закону, і зобов'язує кредиторів до встановленого арбітражним судом терміну прийняти відповідні рішення.
За відсутності можливості відкласти розгляд справи в межах строку, встановленого статтею 51 цього Закону, арбітражний суд:
виносить ухвалу про введення щодо стратегічних підприємства або організації фінансового оздоровлення , якщо є клопотання засновників (учасників) боржника, власника майна боржника (унітарного підприємства), уповноваженого державного органу, федерального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної політики у галузі економіки, в якій стратегічні підприємство або організація здійснює свою діяльність, а також іншого третього особи або третіх осіб за умови надання зазначеними особами забезпечення виконання зобов'язань боржника, в тому числі за допомогою надання державних гарантій, відповідно до графіка погашення заборгованості. Розмір наданого забезпечення не може бути менше розміру зобов'язань боржника, відображених у бухгалтерському балансі на останню звітну дату до проведення перших зборів кредиторів. При цьому затверджений арбітражним судом графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць після винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів щомісячно рівними частками протягом року з дати початку погашення вимог кредиторів;
виносить ухвалу про введення зовнішнього управління щодо стратегічних підприємства або організації за відсутності підстав для введення фінансового оздоровлення, передбачених цією статтею, у разі, якщо до арбітражного суду представлено висновок федерального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної політики у галузі економіки, в якій здійснює свою діяльність стратегічні підприємство або організація, про можливість відновлення платоспроможності боржника в ході зовнішнього управління;
за відсутності підстав для введення фінансового оздоровлення та зовнішнього управління, передбачених цією статтею, приймає рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
2. У разі, якщо першим зборами кредиторів прийнято рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про введення зовнішнього управління або про визнання боржника - стратегічних підприємства або організації банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, арбітражний суд може винести ухвалу про введення фінансового оздоровлення за умови подання клопотання засновників (учасників) боржника, власника майна боржника (унітарного підприємства), уповноваженого державного органу, федерального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної політики у галузі економіки, в якій здійснює свою діяльність стратегічні підприємство або організація, а також третьої особи або третіх осіб та надання зазначеними особами забезпечення виконання зобов'язань боржника, в тому числі за допомогою надання державних гарантій, відповідно до графіка погашення заборгованості. Розмір наданого забезпечення не може бути менше розміру зобов'язань боржника, відображених у бухгалтерському балансі на останню звітну дату до дати проведення перших зборів кредиторів. При цьому затверджений арбітражним судом графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць з дати винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів щомісячно рівними частками протягом року з дати початку погашення вимог кредиторів.
Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 19.07.2009 N 195 ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 194. Фінансове оздоровлення стратегічних підприємств і організацій "
 1. Стаття 29. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань фінансового оздоровлення та банкрутства
  фінансового оздоровлення та банкрутства Уряд Російської Федерації: встановлює порядок подачі уповноваженим органом за поданням у справі про банкрутство та в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство, вимог про сплату обов'язкових платежів і вимог Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями, заяв про визнання боржника банкрутом; встановлює порядок об'єднання
 2. Стаття 195. Зовнішнє управління стратегічними підприємствами і організаціями
  фінансового оздоровлення, якщо раніше фінансове оздоровлення відносно даного боржника не застосовувалося. До вказаного клопотанням повинен бути прикладений графік погашення заборгованості, а також відомості про забезпечення виконання зобов'язань боржника, в тому числі шляхом надання державних гарантій, відповідно до графіка погашення заборгованості. Розмір наданого забезпечення не § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
 3. стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
  § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
 4. 194-ФЗ, від 28 червня 2002 р. N 77-ФЗ, від 25 липня 2002 р. N 112-ФЗ, від 5 жовтня 2002 р. N 120-ФЗ, від 30 червня 2003 р. N 86-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. N 122-ФЗ, від 15 липня 2005 р. N 85-ФЗ, від 4 листопада 2005 р. N 138-ФЗ) / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992 р. N 8. Ст. 366; Російська газета. 17 лютого 1999 N 30; 24 листопада 1999
  § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
 5. фінансовими ресурсами в розмірі, достатньому для реалізації їх функцій. Хоча є й інші точки зору. Так, на думку А.А. Акмалова, "не може розглядатися як загальний принцип організації місцевого самоврядування принцип пропорційності рішень муніципальних органів матеріально-фінансовим можливостям муніципальних утворень. Якщо даний принцип спробувати дотриматися в сучасних
  § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
 6. статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
  § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
 7. фінансове оздоровлення, зовнішнє управління - гол. 4-6). Усі вони (а також мирову угоду, спрямоване на припинення провадження у справі про банкрутство - гол. 8) можуть застосовуватися в рамках провадження у справі про неспроможність (банкрутство) (ст. 27). У разі якщо арбітражний суд визнає юридична особа неспроможним (банкрутом), до останнього застосовується ліквідаційна процедура -
  Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 8. стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
  § 2. Суб'єкти договору довірчого управління майном
 9. стаття 34, частина1), одне і те ж особа не може суміщати владну діяльність у сфері державного та муніципального управління та підприємницьку діяльність, спрямовану на систематичне отримання прибутку "* (864) . У певних випадках, крім статусу комерційної організації або індивідуального підприємця, довірчий керуючий повинен володіти і ліцензією на здійснення
  5. Основні процедури банкрутства
 10. 1947. Братусь С.Н . Суб'єкти цивільного права. М., 1950. Козлова Н.В. Поняття і сутність юридичної особи. Нарис історії та теорії: Навчальний посібник. М., 2003. КонсультантПлюс: примітка. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) (під ред. О.Н. Садикова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 1997. Коментар до
  1947. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учебное пособие. М., 2003. КонсультантПлюс: примечание. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) (под ред. О.Н. Садикова) включен в информационный банк согласно публикации - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 1997. Комментарий к
© 2014-2022  yport.inf.ua