Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закін-ванні учнівства

Особам, що успішно завершили учнівство, при укладенні трудового договору з роботодавцем, за договором з яким вони про-ходили навчання, випробувальний термін не встановлюється.
У разі, якщо учень після закінчення учнівства без поважних причин не виконує свої зобов'язання за договором, у тому числі не приступає до роботи, він на вимогу роботодавця повертає йому отриману за час учнівства стипендію, а також віз -міщан інші понесені роботодавцем витрати у зв'язку з учнівством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закін-ванні учнівства "
 1. Стаття 204. Оплата учнівства
  Учням в період учнівства виплачується стипендія, розмір якої визначається учнівським договором і залежить від по-лучан професії, спеціальності, кваліфікації, але не може бути нижче встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці. Робота, виконувана учнем на практичних заняттях, оплачується за встановленими
 2. Стаття 204. Оплата учнівства
  Коментар до статті 1. Учням, які проходять професійне навчання з відривом від роботи, виплачується стипендія. Розмір стипендії встановлюється роботодавцем за згодою з учнем залежно від одержуваної ним професії, спеціальності, кваліфікації, але не нижче МРОТ (див. ст. 133 і коммент. До неї). 2. Продукція, вироблена учнем під час практичних занять, підлягає оплаті за
 3. Стаття 204. Оплата учнівства
  1. Протягом всього часу дії учнівського договору учням повинна виплачуватися стипендія в розмірі, визначеному при укладенні договору. Розмір стипендії встановлюється залежно від одержуваної учнем професії, спеціальності, кваліфікації. При цьому слід мати на увазі, що розмір стипендії не може бути нижче встановленого федеральним законом МРОТ (див. коментар. До ст. 133).
 4. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  Учнівський договір повинен містити: найменування сторін; вказівку на конкретну професію, спеціальність, кваліфікує-цію, придбану учнем; обов'язок роботодавця забезпечити працівникові можливість навчання відповідно до учнівським договором; обов'язок працівника пройти навчання і відповідно до отриманої професією, спеціальністю, кваліфікацією прора-ботати за трудовим договором
 5. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  Учнівство організується у формі індивідуального, бригадного, курсового навчання та в інших
 6. Стаття 203. Час учнівства
  1. Слід зазначити, що ця норма, закріплена статтею коментарів, в основному сприйнята з ст. 185 КЗпП, яка встановлювала, що теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці робітників безпосередньо на виробництві в формах, встановлених ст. 184 КЗпП, а нині ст. 202 ТК, повинні проводитися в межах робочого часу, передбачених законодавством для працівників
 7. Стаття 203. Час учнівства
  Час учнівства протягом тижня не повинна перевищувати норми робочого часу, встановленої для працівників відпо-чих віку, професії, спеціальності при виконанні відповідних робіт. Працівники, що проходять навчання в організації, за угодою з роботодавцем можуть повністю звільнятися від роботи за трудовим договором або виконувати цю роботу на умовах неповного робочого
 8. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Коментар до статті 1. З укладенням учнівського договору на учня поширюються правові норми, що регулюють трудовий процес, тобто норми трудового законодавства. Учні, що проходять професійне навчання (підготовку та перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них поширюються які у організації правила
 9. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Оскільки учнівський договір є підставою виникнення правовідносин, безпосередньо і тісно пов'язаних з трудовими, на учнів з моменту його укладення поширюються норми трудового законодавства, включаючи і норми, що регулюють охорону праці. Всі учні користуються трудовими правами і несуть обов'язки нарівні з працівниками даної організації, включаючи підпорядкування правилам
 10. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  Коментар до статті 1. Учнівський договір повинен містити відомості про сторони, що вступили у відносини з професійного навчання. Однією стороною учнівського договору є роботодавець. У договорі вказуються найменування роботодавця - юридичної особи (організації) та прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої ним на укладення учнівського договору. 2. Іншою стороною може бути
 11. Стаття 203. Час учнівства
  Коментар до статті 1. Теоретичне і виробниче навчання при підготовці (перепідготовці) робітників безпосередньо на виробництві проводиться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідних віку, стану здоров'я, професій і виробництв. Навчальний розклад слід складати таким чином, щоб тривалість занять не
 12. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  1. Стаття, що в основному збігається зі ст. 184 КЗпП, яка також встановлювала індивідуальне, бригадне, курсове та інші форми професійного навчання на виробництві. 2. При індивідуальному навчанні учень вивчає самостійно курс теоретичних знань, користуючись при цьому консультаціями фахівців, і прикріплюється до кваліфікованого працівника для оволодіння практичними
 13. 3.2. Учнівський договір
  Порядку укладення організація учнівського договору присвячена гл. 32 Трудового кодексу РФ. Згідно ст. 198 Трудового кодексу РФ організація має право укладати два види учнівського договору: - на професійне навчання. Такий договір можна укласти як з претендентом (особою, що шукають роботу), так і зі штатним працівником організації; - на перенавчання фахівця. Цей вид учнівського
 14. Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закінченні учнівства
  Коментар до статті 1. Учнівство завершується обов'язковим складанням кваліфікаційних іспитів. В даний час в частині, що не суперечить ТК, діють Положення про порядок атестації та присвоєння кваліфікації особам, опановують професії робітників у різних формах навчання, затв. Постановою Госпрофобра СРСР, ГКТ СРСР і ВЦРПС від 13 липня 1987 N 9/426/21-59 (БНА СРСР. 1988. N 1. С. 44),
 15. Стаття 198. Учнівський договір
  1. У коментованій статті йдеться, що суб'єктами учнівського договору можуть бути як працівники даної організації (роботодавця), так і особи, що шукають роботу і бажають працювати в даній організації. У ст. 198 ТК уточнюється, що роботодавець має право укладати з працівником цієї організації учнівський договір не тільки на перенавчання, а й на професійне навчання. По-перше, з
 16. Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закінченні учнівства
  1. Щодо осіб, які завершили учнівство, передбачена обов'язкова здача кваліфікаційних іспитів, за результатами яких їм присвоюється кваліфікація (розряд, клас, категорія). До теперішнього часу діють Положення про порядок атестації та присвоєння кваліфікації особам, опановують професії робітників у різних формах навчання, затверджене постановою Госпрофобра СРСР,
 17. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  Коментар до статті 1. При індивідуальній формі навчання працівник вивчає теоретичний курс самостійно, консультуючись у викладачів, а виробниче навчання проходить під керівництвом не звільненого від основної роботи кваліфікованого працівника - інструктора виробничого навчання на робочому місці. При бригадній формі учнівства виробниче навчання проходить у складі
 18. Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
  Коментар до статті 1. На працівника покладається обов'язок відшкодувати роботодавцю витрати, понесені ним у зв'язку з його навчанням, за наявності певних умов: 1) навчання працівника проводилося за рахунок коштів роботодавця; 2) обов'язок працівника відпрацювати після закінчення навчання певний термін передбачена трудовим договором або угодою; 3) звільнення працівника за власним
© 2014-2022  yport.inf.ua