Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 199. Зміст учнівського договору

Учнівський договір повинен містити: найменування сторін; вказівку на конкретну професію, спеціальність, кваліфікує-цію, придбану учнем; обов'язок роботодавця забезпечити працівникові можливість навчання відповідно до учнівським договором; обов'язок працівника пройти навчання і відповідно до отриманої професією, спеціальністю, кваліфікацією прора-ботати за трудовим договором з роботодавцем протягом терміну, встановленого в учнівському договорі; термін учнівства; розмір оплати в період учнівства.
Учнівський договір може містити інші умови, визначені угодою сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 199. Зміст учнівського договору "
 1. Стаття 201. Дія учнівського договору
  Учнівський договір діє з дня, зазначеного в цьому договорі, протягом передбаченого ним строку. Дія учнівського договору продовжується на час хвороби учня, проходження ним військових зборів і в інших випадках, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Протягом терміну дії
 2. Стаття 208. Підстави припинення учнівського договору
  Оскільки учнівський договір укладається на певний строк, передбачається, що він припиняється у зв'язку із закінченням терміну навчання. Разом з тим представляється, що відповідно до ст. 205 ТК допустимо дострокове припинення учнівського договору, що може вироблятися з підстав, передбачених для припинення трудового договору. Підстави дострокового припинення учнівського
 3. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  1. Зміст правовідносини, що виник на підставі учнівського договору, складають права та обов'язки його сторін, в тому числі обов'язок роботодавця забезпечити працівникові можливість навчання за одержуваної спеціальності, кваліфікації та право працівника їх придбати або обов'язки працівника пройти навчання і пропрацювати протягом строку, встановленого в учнівському договорі , і
 4. Стаття 201. Дія учнівського договору
  1. Дія учнівського договору починається з дати, зазначеної в самому договорі, і триває протягом строку навчання. Припиненням даного договору є наступний день після календарної дати, якою визначено закінчення даного договору (див. коментар. До ст. 14). 2. Частина 2 коментованої статті вказує поважні причини, при наявності яких дія учнівського договору
 5. Стаття 198. Учнівський договір
  Роботодавець - юридична особа (організація) має право укладати з особою, що шукають роботу, учнівський договір на професійних навчання, а з працівником цієї організації - учнівський договір на професійне навчання або перенавчання без відриву або з відривом від роботи. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Учнівський договір з працівником даної організації є
 6. Стаття 206. Недійсність умов учнівського договору
  В учнівський договір не можуть включатися умови, які знижують рівень прав і гарантій, встановлений трудовим законодавством. Раніше також зазначалося, що неприпустиме включення до учнівський договір умов, що суперечать чинному законодавству або знижують рівень гарантій для працівника, що проходить навчання (див. коментар. До ст. 199). У разі порушення встановленого правила
 7. Стаття 201. Дія учнівського договору
  Коментар до статті 1. Учнівський договір набирає чинності з того дня, який позначений у договорі, і діє протягом терміну професійного навчання, встановленого в даному договорі за згодою його сторін (ст. 200 ТК). 2. Якщо учень не мав можливості відвідувати заняття з поважних причин (через хворобу, проходження військових зборів і в інших випадках, передбачених законами та
 8. Стаття 208. Підстави припинення учнівського договору
  Коментар до статті 1. Колишня редакція ст. 208 була присвячена підставах розірвання учнівського договору, що передбачає волевиявлення однієї з сторін договору або угоду обох сторін на закінчення цього договору. Федеральний закон від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ розширив сферу дії ст . 208, передбачивши в ній підстави припинення учнівського договору. Однією з таких підстав
 9. Стаття 200. Строк та форма учнівського договору
  Коментар до статті 1. Терміни навчання при підготовці або перепідготовку за робітничими професіями, як правило, не перевищують 6, а по окремих складним професій - 12 місяців. Конкретний термін навчання визначається за згодою сторін і залежить, наприклад, від віку, освітньої підготовки особи, що надходить на навчання. 2. Висновок учнівського договору в письмовій формі обов'язково.
 10. Стаття 200. Строк та форма учнівського договору
  1. З ч. 1 коментованої статті насамперед вбачається, що учнівський договір є строковим, хоча ніяких певних термінів, що обмежують дію цього договору, у наведеній нормі не встановлено. Очевидно, мається на увазі свобода сторін у визначенні терміну учнівського договору залежно від складності доручених видів робіт, обсягу теоретичних знань і практичних навичок,
 11. Стаття 206. Недійсність умов учнівського договору
  Коментар до статті суперечать ТК, колективним договором, угодами вважаються умови учнівського договору, які погіршують правове становище учня, що проходить професійне навчання в організації, в порівнянні з ТК і нормативними положеннями колективного договору і угод. В учнівський договір можуть бути включені більш пільгові умови використання їх праці порівняно
 12. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  Коментар до статті 1. Учнівський договір повинен містити відомості про сторони, що вступили у відносини з професійного навчання. Однією стороною учнівського договору є роботодавець. У договорі вказуються найменування роботодавця - юридичної особи (організації) та прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої ним на укладення учнівського договору. 2. Інший стороною може бути
 13. Стаття 198. Учнівський договір
  Коментар до статті 1. У ст. 198 передбачено два види учнівського договору. Згідно ч. 1 ст. 198 з особою , бажаючим отримати професію (спеціальність) в даній організації, роботодавець - юридична особа (організація) має право укласти учнівський договір на підготовку за певною професією (спеціальністю). 2. З працівниками організації, які надходять на професійне навчання з
 14. Стаття 198. Учнівський договір
  1. У коментованій статті йдеться, що суб'єктами учнівського договору можуть бути як працівники даної організації (роботодавця), так і особи, що шукають роботу і бажають працювати в даній організації. В ст. 198 ТК уточнюється, що роботодавець має право укладати з працівником цієї організації учнівський договір не тільки на перенавчання, а й на професійне навчання. По-перше, з
 15. Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
  1. У коментованій статті йдеться про відшкодування працівником витрат, проведених роботодавцем на його навчання. Згідно ст. 198 ТК роботодавець - юридична особа має право укладати з особою, що шукають роботу, учнівський договір на професійне навчання, а з працівником цієї організації - учнівський договір на професійне навчання або перенавчання без відриву або з відривом від
 16. Глава 32. Учнівський договір
  Глава 32. Учнівський
 17. Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
  Коментар до статті 1. На працівника покладається обов'язок відшкодувати роботодавцю витрати, понесені ним у зв'язку з його навчанням, при наявності певних умов: 1) навчання працівника проводилося за рахунок коштів роботодавця; 2) обов'язок працівника відпрацювати після закінчення навчання певний термін передбачена трудовим договором або угодою; 3) звільнення працівника за власним
 18. 3.2. Учнівський договір
  Порядку укладення організація учнівського договору присвячена гл. 32 Трудового кодексу РФ. Згідно ст. 198 Трудового кодексу РФ організація має право укладати два види учнівського договору: - на професійне навчання. Такий договір можна укласти як з претендентом (особою, що шукають роботу), так і зі штатним працівником організації; - на перенавчання фахівця. Цей вид учнівського
 19. Стаття 204. Оплата учнівства
  Учням в період учнівства виплачується стипендія, розмір якої визначається учнівським договором і залежить від по-лучан професії, спеціальності, кваліфікації, але не може бути нижче встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці. Робота, виконувана учнем на практичних заняттях, оплачується за встановленими
© 2014-2022  yport.inf.ua