Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 208. Подача заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності

Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 1 ст. 208 АПК РФ заяву про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності подається до арбітражного суду за місцем знаходження або місцем проживання заявника або за місцем знаходження адміністративного органу, яким прийнято оспорюване рішення про притягнення до адміністративної відповідальності.
Вибір між арбітражними судами, яким підсудна зазначену справу за заявою про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності, належить заявнику.
При цьому при розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю філії (представництва), розташованого поза місцем знаходження юридичної особи, повідомлення про час і місце судового засідання суду необхідно направити не тільки за місцем знаходження самої юридичної особи, а й за місцем знаходження відповідної філії (представництва).
Див: п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 02.06.2004 N 10 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при роз-гляді справ про адміністративні правопорушення" (ред. від 10.11.2011).
Підсудність справи про оскарження рішення, винесеного вищим органом, посадовою особою за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення, визначається виходячи з підсудності справи про оскарження зазначеної постанови, оскільки при розгляді відповідної заяви арбітражним судом оцінюється також і сама постанова.
Порядок розгляду зазначених справ визначається § 2 гл. 25 АПК РФ.
Див: п. 23 Постанови Пленуму ВАС РФ від 02.06.2004 N 10 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при роз-гляді справ про адміністративні правопорушення" (ред. від 10.11.2011).
Виходячи з положень ч. 1 ст. 208 АПК РФ заяву про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адмі-стративно відповідальності іноземної особи, що не має місця знаходження або місця проживання на території Російської Федерації, подається до арбітражного суду за місцем знаходження адміністративного органу, яким прийнято оспорюване рішення про притягнення до адміністративної відповідальності .
Див: п. 26 Постанови Пленуму ВАС РФ від 02.06.2004 N 10 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при роз-гляді справ про адміністративні правопорушення" (ред. від 10.11.2011).
2. При застосуванні міститься в ч. 2 ст. 208 АПК РФ положення необхідно також враховувати, що положення ч. 3 ст. 30.1 КоАП не можуть тлумачитися таким чином, як виключають право юридичних осіб, індивідуальних підприємців оскаржити до вищестоящого в порядку підлеглості органу або посадовій особі постанову про притягнення до адміністративної відповідально-сті.
Див: п. 11 Постанови Пленуму ВАС РФ від 27.01.2003 N 2 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" (ред. від 10.11.2011) .
Закінчення 10-денного терміну, що обчислюється з моменту отримання копії постанови про адміністративне правопорушення, не може бути перешкодою для подальшого оскарження постанови в судовому порядку, так як заява подана до суду протягом 10 днів з моменту винесення рішення вищим органом.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 05.10.2004 N 5772/04.
Частина 2 ст. 208 АПК РФ передбачає можливість відновлення арбітражним судом пропущеного суспільством 10-денного строку на оскарження постанови інспекції, що гарантує заявнику судовий захист прав, порушених в адміністративному порядку. Відмова у відновленні пропущеного строку в даному випадку повинен спричиняти такі ж наслідки, як і при відмові в восстанов-леніі терміну, передбаченого ч. 4 ст. 198 АПК РФ, тобто може бути підставою відмови в задоволенні заявленої вимоги.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 31.01.2006 N 9316/05.
3. В силу ч. 4 ст. 208 АПК РФ (ч. 5 ст. 30.2 КоАП) не обкладається державним митом заяву про оскарження рішення ад-міністратівного органу про притягнення до адміністративної відповідальності. При подачі такої заяви не застосовуються положення подп. 3 п. 2 ст. 4 Закону РФ "Про державне мито".
Див: п. 13 Постанови Пленуму ВАС РФ від 27.01.2003 N 2 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" (ред. від 10.11.2011) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 208. Подача заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності "
 1. Коментар до статті 30.2
  1. Частиною 1 цієї статті визначено порядок подачі скарги на постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення за наявності обставин, що виключають провадження у справі, зазначених у п. 1 - 3 ст. 24.5 КоАП, а також на ухвалу про призначення адміністративного покарання. Порядок оскарження рішення по справі про адміністративне правопорушення відповідно до
 2. Стаття 203. Подача заяви про притягнення до адміністративної відповідальності
  Коментар до статті 1. Коментована стаття містить правило про територіальної підсудності, яке захищає інтереси порушника. Як зазначено в п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 2 червня 2004 р. N 10 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при розгляді справ про адміністративні правопорушення", при вирішенні питання про підсудність справ про адміністративні правопорушення судам
 3. Стаття 209. Вимоги до заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності
  Коментар до статті 1. Законодавець чітко не визначив, чи є перелік документів, передбачений ч. 2 коментованої статті, вичерпним. Очевидно, такий висновок можна зробити, враховуючи і те, що абз. 1 ч. 1 коментованої статті не містить відсилання до ст. 126 АПК РФ, в якій передбачаються й інші документи, що додаються до заяви. У арбітражної практиці у зв'язку з цим виникають
 4. Стаття 257. Розгляд заяви про оскарження рішення, дії (бездіяльності) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного і муніципального службовця

 5. § 2. Розгляд справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності
  § 2. Розгляд справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної
 6. § 2. Розгляд справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності
  § 2. Розгляд справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної
 7. Стаття 211. Рішення арбітражного суду у справі про віспа-ріваніі рішення адміністративного органу про притягнення до ад-міністратівной відповідальності
  Коментар до статті 1. За результатами розгляду заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності суд за наявності відповідних підстав має право прийняти рішення про зміну оспорюваного рішення адміністративного органу (ч. 2 ст. 211 АПК РФ, ч. 1 ст. 30.7 КпАП). У цьому випадку суду необхідно враховувати положення п. 2 ч. 1 ст. 30.7
 8. Коментар до статті 30.6
  1. Скарга (заява) на постанову (рішення) по справі, скарга на ухвалу про відмову в порушенні справи про адміністративне правопорушення (див. ч. 4 ст. 30.1 КоАП), винесені суддею, направляються в колегіальний орган - вищестоящий суд (див. п. 3 - 6 коментаря до ст. 30.1), але розглядаються суддею одноосібно. Порядок оскарження рішення по справі про адміністративне правопорушення,
 9. Стаття 204. Вимоги до заяви про притягнення до ад-міністратівной відповідальності
  Коментар до статті Заява у справах про притягнення до адміністративної відповідальності має відповідати вимогам, пре-передбаченими ст. 204 АПК РФ. У разі невідповідності заяви вимогам, встановленим ч. 1 ст. 204 АПК РФ, а також за відсутності у додатку до заяв-лению документів, перелічених у ч. 2 ст. 204 АПК РФ, суд, керуючись ст. 128 АПК РФ, виносить ухвалу про
 10. Стаття 61.9. Особи, уповноважені подавати заяви про оскарження угоди боржника
  Заява про оскарження угоди боржника може бути подана в арбітражний суд зовнішнім керуючим або конкурсним керуючим від імені боржника за своєю ініціативою або за рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів, при цьому термін позовної давності обчислюється з моменту, коли арбітражний керуючий дізнався або повинен був дізнатися про наявність підстав для заперечування угоди, передбачених
 11. Коментар до статті 30.7
  1. Згідно ч. 1 даної статті за результатами розгляду скарги може бути винесено рішення по конкретному постановою про призначення адміністративного покарання або за постановою про припинення провадження у справі. Суддя, посадова особа при розгляді скарги не вправі винести нову постанову у справі. На стадії оскарження може бути прийняте одне з таких рішень: про залишення
 12. Стаття 207. Порядок розгляду справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності
  Коментар до статті 1. Положення коментованої статті кореспондують з ст. 30.1 КоАП, відповідно до ч. 3 якої постанову по справі про адміністративне правопорушення, скоєному юридичною особою або особою, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, оскаржується в арбітражний суд відповідно до арбітражним процесуальним законодавством. К
 13. Стаття 207. Порядок розгляду справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності
  Коментар до статті 1. В силу ч. 1 ст. 207 АПК РФ справи про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до ад-міністратівной відповідальності розглядаються за загальними правилами позовного провадження, передбаченим названим Кодексом, з особливостями, встановленими в його гол. 25 та федеральному законі про адміністративні правопорушення. Судам при розгляді справ, віднесених Кодексом
 14. Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження
  Коментар до статті § 1. Виконавче провадження може бути зупинено судом у порядку, встановленому процесуальним законодавством Російської Федерації і справжнім Федеральним законом, повністю або частково у випадках: 1) заперечування виконавчого документа або судового акта, на підставі якого видано виконавчий документ; 2) заперечування в суді акта органу або посадової
© 2014-2022  yport.inf.ua