Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 209. Основні поняття

Коментар до статті 1. Відкриваючи розділ Трудового кодексу "Охорона праці", коментована стаття закріплює зміст основних понять, що використовуються в процесі забезпечення безпечних умов праці для працівників, і тим самим служить правильному розумінню і застосуванню правових норм, включених в названий розділ.
Так, визначення в ТК поняття "охорона праці" як системи збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи, дає уявлення про цю сферу як про багатогранну діяльність держави і роботодавців, спрямованої на охорону життя і здоров'я працівників у процесі праці та в зв'язку з ним. Крім того, наведене визначення дозволяє розглядати охорону праці не тільки як систему заходів, опосередкованих правом і підкріплюваних чинності цього відповідним механізмом забезпечення, але і як систему організаційних дій керівників, що дозволяють оперативно вирішувати питання охорони праці, які виникають в процесі виробничої діяльності.
2. Наявність в ст. 209 основних понять не виключає, однак, необхідності використання також і інших нормативних актів, що розкривають зміст цих основних понять.
Наприклад, умови праці визначаються як сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я працівника. Зміст цього поняття стане більш ясним, якщо звернутися до Керівництву з гігієнічної оцінки факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці. Р2.2.2006-05, затв. Головним державним санітарним лікарем РФ 29 липня 2005, де фактори трудового процесу розкриваються через важкість і напруженість праці.
Важкість праці - характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність. Важкість праці характеризується фізичним динамічним навантаженням, масою піднімається і переміщуваного вантажу, загальним числом стереотипних робочих рухів, величиною статичного навантаження, характером робочої пози, глибиною і частотою нахилу корпусу, переміщеннями в просторі.
Напруженість праці - характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуття, емоційну сферу працівника.
Працездатність - стан людини, яке визначається можливістю фізіологічних і психічних функцій організму, яке характеризує його здатність виконувати певну кількість роботи заданої якості за необхідний інтервал часу (див. Основні поняття, що використовуються в Керівництві: розд. 3 Керівництва).
Використання роботодавцем поняття "умови праці" з урахуванням закріплених в Керівництві характеристик буде в більшій мірі орієнтувати його як на усунення шкідливих виробничих факторів, так і на впорядкування процесу праці працівників за показниками важкості і напруженості.
3. Федеральним законом від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ ст. 209 доповнена такими основними поняттями, як "вимоги охорони праці", "державна експертиза умов праці" та "атестація робочих місць за умовами праці", що сприятиме кращому розумінню ст. ст. 211, 212, 215 і 216.1 ТК та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 209. Основні поняття"
 1. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
  основний предмет вивчення порівняй-тельного правознавства. Поняття типології та класифікації правових систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури, основних понять і
 2. Стаття 25.7. Понятий
  понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 3. Стаття 25.7. Понятий
  понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 4. Контрольні запитання до розділу 5
  понять "політичний режим" і "форма держави". 3. Вплив змін у політичному режимі на форму держави. 4. Ознаки демократичного режиму. "Закриті" демократії. 5. Як має поводитися меншість в умовах демократичного політичного режиму? Як виявити і об'єктивувати волю більшості при демократичному режимі? 6. Поняття "безпосередня демократія". 7.
 5. Контрольні запитання до розділу 1
  1. Поняття "конституційне право". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 6. Контрольні питання
  основні види правомірної поведінки. 2. Юридичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 3. Правові механізми попередження та вирішення кримінальних конфліктів. 4. Поняття, ознаки та види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина - необхідна
 7. Контрольні питання
  поняття «колізії колізій»? 10. Який зміст поняття «колізійне право»? 160 Звеков В.П. Указ соч. С.
 8. Поняття і основні види угод
  основні види
 9. Контрольні питання і завдання
  основні елементи грошової системи. 4. Які правові акти складають правову основу грошової си стеми? 5. Які методи регулювання грошової системи? 6. У яких формах здійснюються розрахунки в Російській Федерації? 7. Що таке «грошова реформа»? 8. У яких випадках проводиться емісія готівки? 9. Розкрийте поняття касових операцій. Які правила їх прове
 10. Контрольні запитання до розділу 6
  1. Поняття політичної партії. 2. Функції політичних партій. 3. Класифікація політичних партій. 4. Поняття "групи тиску". 5. Організаційна структура політичних партій. 6. Основні види партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 11. Контрольні питання
  основні інститути цивільного права феодальної Білорусі 2. Назвати основні інститути кримінального права Білорусі періоду феодалізму 3. Визначити суттєва відмінність таких понять як система права і галузь права 4. Перерахувати основні риси спадкового
 12. Глава 25. ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СПАДКОВОГО ПРАВА
  Глава 25. ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СПАДКОВОГО
 13. Вопрос_8. Поняття та ознаки юридичної особи як суб'єкта цивільних правовідносин. Засоби індивідуалізації юридичної особи. Співвідношення поняття «юридична особа» з поняттями «організація» і «підприємство».
  Поняття «юридична особа» з поняттями «організація» і
 14. Поняті у виконавчому провадженні
  поняті, перекладачі, фахівці. Понятий у виконавчому провадженні - це особа, яка запрошується для участі у вчиненні виконавчих дій у якості свідка, що посвідчує правильність дотримання законних процедур і сам факт вчинення дій, що у юридичних документах. ---
 15. Контрольні питання до § 5.15
  1. Поняття і сфера застосування договору комісії. 2. Основні права та обов'язки
 16. Контрольні питання і завдання
  основні види валютних операцій. 8. Які валютні операції здійснюються без обмежень? 9. Які основні права та обов'язки резидентів при проведенні валютних операцій? 10. Розкрийте поняття валютного контролю та структуру органів ва лютного контролю. 11. Які права та обов'язки органів та агентів валютного
 17. Тема 7. Європейське право і порівняльне правознавство
  основні етапи розвитку європейського права. Джерела європейського права. Основні документи Європейського Союзу. Маастрихтський і Амстердамський договори. Право Ради Європи. Основні документи Ради Європи. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 р. Європейський правовий простір і порівняльне правознавство. Перспективи розвитку європейського права.
 18. Глава 1. Соціологія девіантності та соціального контролю (Девиантология): предмет, основні поняття, місце в системі наук
  основні поняття, місце в системі
 19. Стаття 47. Фінансове забезпечення діяльності поліції
  основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації ", іншими федеральними законами, конституціями (статутами), законами суб'єктів Російської Федерації, вищі посадові особи суб'єктів Російської Федерації (керівники вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації), а також інші органи державної влади
 20. Стаття 22. Заборони та обмеження, пов'язані із застосуванням спеціальних засобів
  поняттю "інвалід" . Інвалід - це особа, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності та викликає необхідність її соціального захисту (ч. 1 ст. 1 Федерального закону від 24 листопада 1995 р. N 181-ФЗ "Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації").
© 2014-2022  yport.inf.ua