Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці

Основними напрямами державної політики в галузі охорони праці є:
забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників;
прийняття та реалізація федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів та інших норма-тивних правових актів суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці, а також федеральних цільових, відомчих цільових та територіальних цільових програм поліпшення умов і охорони праці;
державне управління охороною праці;
федеральний державний нагляд за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, содер-службовців норми трудового права, що включає в себе проведення перевірок дотримання державних нормативних вимог охорони праці;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
державна експертиза умов праці;
встановлення порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку підтвердження відповідності організації робіт з охорони праці державним нормативним вимогам охорони праці;
сприяння громадському контролю за дотриманням прав і законних інтересів працівників у галузі охорони праці;
профілактика нещасних випадків і ушкодження здоров'я працівників;
розслідування і облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
захист законних інтересів працівників, постраждалих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також членів їх сімей на основі обов'язкового соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
встановлення компенсацій за важку роботу і роботу з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;
координація діяльності в галузі охорони праці, охорони навколишнього середовища та інших видів економічної та соціальної діяльності;
(в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 309-ФЗ)
поширення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з поліпшення умов і охорони праці;
участь держави у фінансуванні заходів з охорони праці;
підготовка фахівців з охорони праці та підвищення їх кваліфікації;
організація державної статистичної звітності про умови праці, а також про виробничий травматизм, професійної захворюваності та про їх матеріальні наслідки;
забезпечення функціонування єдиної інформаційної системи охорони праці;
міжнародне співробітництво в галузі охорони праці;
проведення ефективної податкової політики , стимулюючої створення безпечних умов праці, розробку і впровадження без запасних техніки і технологій, виробництво засобів індивідуального та колективного захисту працівників;
встановлення порядку забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, а також санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями, лікувально-профілактичними засобами за рахунок коштів роботодавців.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Реалізація основних напрямів державної політики в галузі охорони праці забезпечується узгодженими діями органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, роботодавців, об'єднань роботодавців, а також професійних спілок, їх об'єднань та інших уповноваженими працівниками представницьких органів з питань охорони праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці "
 1. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  1. Стаття, що має своє основне значення в питаннях правового забезпечення та державної політики в галузі охорони праці. 2. Напрями державної політики в галузі охорони праці носять комплексний характер і припускають: - забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників - даний напрямок реалізується за допомогою проголошення в різних
 2. Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
  1. Основні державні нормативні вимоги охорони праці закріплені в розд. X ТК, а також в інших федеральних законах, законах суб'єктів РФ, постановах Уряду РФ, нормативних правових актах Мінздоровсоцрозвитку Росії та інших органів федеральної виконавчої влади (при цьому продовжують діяти деякі нормативні правові акти скасованого Мінпраці Росії). При
 3. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  З метою забезпечення дотримання вимог охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти. (В ред. Федерального
 4. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  Коментар до статті 1. Російська Федерація - соціальна держава, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини (ч. 1 ст. 7 Конституції РФ). Людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави (ст. 2 Конституції РФ). Саме в силу
 5. Стаття 209. Основні поняття
  Охорона праці - система збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, яка включає правові, соціально-економічні , організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи. Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на работоспособ-ність і
 6. 16. Фінансова діяльність, здійснювана Президентом РФ.
  Президент Російської Федерації як глава держави забезпечує в області фінансів узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади виходячи з положень Конституції і федеральних законів, визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави, відповідно до якими будується фінансова політика. З щорічними посланнями про становище в країні, про
 7. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Стаття 212 ТК зобов'язує роботодавця: а) забезпечувати безперешкодний допуск посадових осіб органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці з метою перевірки умов і охорони праці в організації, розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; б) виконувати приписи посадових осіб органів
 8. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно до п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
 9. Контрольні питання до § 7.7
  1. Що розуміється під охороною праці по Російському трудовому праву? 2. Як організовується робота з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах? 3. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. 4. Які особливі правила встановлені для охорони праці молоді та осіб із зниженою працездатністю? 5. У чому полягають особливості охорони праці жінок,
 10. Стаття 216. Державне управління охороною праці
  1. У зв'язку із затвердженням нової структури федеральних органів виконавчої влади (Указ Президента РФ від 09.03.2004 N 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади" (в ред. Від 22.06.2010) * (343)) і поділом повноважень між федеральними органами виконавчої влади в частині виконання федеральними міністерствами правовстановлюючих функцій і федеральними службами -
© 2014-2022  yport.inf.ua