Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці

Держава гарантує працівникам захист їх права на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці.
Умови праці, передбачені трудовим договором, повинні відповідати вимогам охорони праці.
На час призупинення робіт у зв'язку з адміністративним призупиненням діяльності або тимчасовою забороною діяльності в відповідно до законодавства Російської Федерації внаслідок порушення державних нормативних вимог охра-ни праці не з вини працівника за ним зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток. На цей час працівник за його згодою може бути переведений роботодавцем на іншу роботу з оплатою праці за виконуваній роботі, але не нижче середнього заробітку за преж-ній роботі.
(В ред. Федеральних законів від 09.05.2005 N 45-ФЗ, від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
При відмові працівника від виконання робіт у разі виникнення небезпеки для його життя і здоров'я (за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами) роботодавець зобов'язаний надати працівникові іншу роботу на час усунення такої небезпеки.
(В ред. Федеральних законів від 09.05.2005 N 45-ФЗ, від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У разі, якщо надання іншої роботи по об'єктивних причин працівникові неможливо, час простою працівника до уст-поранення небезпеки для його життя і здоров'я оплачується роботодавцем відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами.
У разі незабезпечення працівника відповідно до встановлених норм засобами індивідуального та колективного захисту роботодавець не має права вимагати від працівника виконання трудових обов'язків і зобов'язаний оплатити що виник з цієї причини простий відповідно до цього Кодексу.
Відмова працівника від виконання робіт у разі виникнення небезпеки для його життя і здоров'я внаслідок порушення вимог охорони праці або від виконання важких робіт і робіт із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, не передбачених трудо -вим договором, не тягне за собою притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
У разі заподіяння шкоди життю і здоров'ю працівника при виконанні ним трудових обов'язків відшкодування зазначеного шкоди здійснюється у відповідності з федеральним законом.
З метою попередження та усунення порушень державних нормативних вимог охорони праці держава забезпечують-кість організацію та здійснення федерального державного нагляду за їх дотриманням та встановлює відповідальність работо-дателя та посадових осіб за порушення зазначених вимог.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці "
 1. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  1. Реалізація конституційного права на працю в умовах, що відповідають правилам безпеки і гігієни, полягає в тому, що конкретизуючи дане право в ст. 219 ТК, держава одночасно в коментованій статті визначає його гарантії і покладає на роботодавця відповідно до ст. 212 ТК обов'язок щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці працівників, а також передбачає
 2. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  Коментар до статті 1. Працівник має право відмовитися від виконання робіт, протипоказаних йому за станом здоров'я. Доручаю надомникам робота повинна відповідати рекомендаціям медико-соціальної експертизи, медичним висновком лікарської комісії. Відмова від виконання такої роботи не тягне дисциплінарну відповідальність. Робота, доручається інвалідам, повинна відповідати рекомендаціям
 3. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  Коментар до статті 1. Забезпечення працівникам їхнього конституційного права на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці, полягає в тому, що, конкретизуючи дане право (ст. 219 ТК), держава одночасно з цим встановлює його гарантії (ст. 220) і покладає на роботодавця обов'язок щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці працівників (ст. 212 ТК), а також дає
 4. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  1. Стаття, що відтворює загальні вимоги, що стосуються будь трудової діяльності. Працівники не повинні залучатися до робіт, протипоказаним їм за станом здоров'я (див. ст. 212 ТК і коммент. До неї). Як і інші працівники, у встановлених законом випадках надомники повинні проходити медичні огляди. 2. На надомників поширюються всі вимоги охорони праці в
 5. Стаття 219. Право працівника на працю в умовах, що відповідають вимогам охорони праці
  1. Слід взяти до уваги, що багато права працівника в сфері охорони праці, закріплені в даній статті, конкретизовані в самостійних статтях розд. X "Охорона праці" та інших розділах, тому при коментуванні статті робиться відсилання до відповідних статей ТК. Так, багатьом прав працівника (на робоче місце, що відповідає вимогам охорони праці, на інформацію про умови праці
 6. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно до п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
 7. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  1. У коментованій статті визначено важливі гарантії права на працю тих працівників, які були керівниками виборного органу первинної профспілкової організації або їх заступниками без звільнення від основної роботи у роботодавця. 2. Суть цих гарантій в тому, що в них передбачається заборона для роботодавців звільняти зазначених працівників протягом 2 років після закінчення їх виборних
 8. 5. Звільнення за порушення вимог охорони праці
  Ще одна підстава для застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення - це порушення вимог охорони праці. При цьому повинні виконуватися дві умови : - порушення встановлено комісією з охорони праці або уповноваженим з охорони праці; - порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварію, катастрофу) або свідомо створювало реальну загрозу
 9. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, вироб-водиться в підвищеному розмірі. У підвищеному розмірі оплачується також працю працівників, зайнятих на роботах в місцевостях з особливими кліматичними
 10. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  1. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні ними захисту своїх трудових прав випливає з трудових правовідносин, що виникають між працівником і роботодавцем. 2. У разі, якщо в період самозахисту працівника на нього чиниться психологічний тиск або він піддається загрозам з боку керівника, інших посадових осіб організації по залученню його до
 11. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  Стаття, що, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в
 12. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  З метою забезпечення дотримання вимог охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти. (в ред . Федерального
 13. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  Професійний союз (профспілка) - добровільне громадське об'єднання громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами по роду їх діяльності, що створюється з метою представництва і захисту їхніх соціально-трудових прав та інтересів. Основні риси профспілок: 1) є різновидом громадських об'єднань; 2) створюються громадянами на добровільних
© 2014-2022  yport.inf.ua