Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 233. Умови настання матеріальної відпові-дальності боку трудового договору

Матеріальна відповідальність сторони трудового договору настає за шкоду, заподіяну нею іншій стороні цього договору в результаті її винного протиправної поведінки (дій чи бездіяльності), якщо інше не передбачено цим Кодексом або іншими федеральними законами.
Кожна зі сторін трудового договору зобов'язана довести розмір заподіяної їй шкоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 233. Умови настання матеріальної відпові-дальності боку трудового договору "
 1. Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
  умовах: 1) наявність майнової шкоди; 2) протиправна поведінка (дії або бездіяльність) заподіювача; 3) вина сторони в заподіянні збитку; 4) причинний зв'язок між поведінкою і наступившим шкодою. Зазначені умови повинні наступити одночасно. 2. Протиправним вважається поведінка, що порушує обов'язки, покладені правовими нормами на сторону трудового договору. Основні
 2. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  стаття містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених ТК.
 3. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. До ст. Ст. 72.2, 74). К
 4. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Угода про зміну оп-ределенних сторонами умов трудового договору полягає в письмовій
 5. Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
  умови матеріальної відповідальності наступні: 1) наявність майнової шкоди; 2) протиправність поведінки (дії або бездіяльності), внаслідок якої заподіяна шкода; 3) вина в заподіянні шкоди, яка може бути як у формі умислу, так і необережності; 4) причинний зв'язок між протиправною поведінкою і наслідками (збитком). Залучення боку трудового
 6. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  домовляються існуванням трудового договору; її суб'єктами є тільки сторони цього договору; відповідальність виникає в результаті порушення обов'язків за трудовим договором; кожна сторона несе матеріальну відповідальність тільки за винні порушення своїх обов'язків, якщо це спричинило шкоду у іншої сторони; і одна й інша сторона можуть відшкодувати заподіяну шкоду
 7. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі. Відповідно забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (див. ст. 60 ТК і коммент. До неї). Зміна визначених сторонами умов трудового договору - це зміна одного або декількох обов'язкових або додаткових умов трудового договору.
 8. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  стаття на додаток до загальних норм ТК надає право релігійної організації укладати з працівниками договори про повну матеріальну відповідальність згідно з переліком, визначеним внутрішніми встановленнями релігійної організації. Іншими словами, якщо працівник включений в перелік осіб, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, він не має права відмовитися від
 9. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  умов. Поряд із загальними для деяких категорій працівників встановлені додаткові підстави (п. 4, 7-10, 13 ч. 1 ст. 81, п. 3 ч. 1 ст. 83, ст. 278, 288, 301, 312, 336 ТК і ін.) 2. Додатковими підставами припинення трудового договору зі спортсменами є: 1) спортивна дискваліфікація на строк 6 і більше місяців; 2) використання спортсменом, в тому числі одноразове, допінгових
 10. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття недостатньо чітко визначає, чи вправі роботодавець - фізична особа змінювати умову про трудової функції працівника. Вважаємо, що відповідь на це питання має бути негативним. За змістом ст. 74 ТК зміна визначених сторонами умов трудового договору передбачає зміну будь-яких умов трудового договору, за винятком умови про трудової функції. Умовою про трудової функції в
 11. 7. Наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин (військові дії, катастрофа, стихійне лихо, велика аварія, епідемія та інші надзвичайні обставини), якщо ця обставина визнано рішенням Уряду РФ або органу державної влади відповідного суб'єкта РФ
  умови: - визнання Урядом РФ або органом державної влади суб'єкта РФ наступили обставин надзвичайними; - відсутність можливості продовжити з працівниками трудові відносини. Тільки якщо ці дві умови виконуються, є підстави для видання наказу про звільнення. В якості підстави будуть вказані реквізити рішення Уряду РФ або органу державної влади
 12. Стаття 56. Поняття трудового договору. Сторони тру-дового договору
  домовленої трудової функції, забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами та цією угодою, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією
 13. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття скорочує термін попередження до 14 календарних днів (див. ст. 74 ТК і коммент. До неї). Відмова працівника від продовження роботи тягне за собою його звільнення за п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК (див. ст. 77 і коммент. До неї). 2. Що стосується роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, то вони не пов'язані організаційними або технологічними умовами праці і можуть
 14. Стаття 78. Розірвання трудового договору з Угоді сторін
  сторін трудового
 15. Стаття 61. Вступ трудового договору в силу
  настанні страхового випадку в період з дня укладення трудового договору до дня його анулювання. (Частина четверта в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 16. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяний нею іншій стороні цього до-говору
  матеріальна відповідальність сторін цього договору. При цьому договірна відповідальність роботодавця перед працівником не може бути нижчою, а працівника перед роботодавцем - вищою, ніж це передбачено цим Кодексом або іншими федеральними закону-ми. Розірвання трудового договору після заподіяння шкоди не тягне за собою звільнення сторони цього договору від матері-альної відповідальності,
© 2014-2022  yport.inf.ua