Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчений-ням працівника

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У разі звільнення без поважних причин до закінчення строку, обумовленого трудовим договором або угодою про обу-чении за рахунок коштів роботодавця, працівник зобов'язаний відшкодувати витрати, понесені роботодавцем на його навчання, обчислені про-пропорційно фактично не відпрацьований після закінчення навчання часу, якщо інше не передбачено трудовим договором або угодою про навчання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчений-ням працівника "
 1. Стаття 1108. Відшкодування витрат на майно, що підлягає поверненню
  При повернення безпідставно отриманого або збереження майна (стаття 1104) або відшкодування його вартості (стаття 1105) набувач має право вимагати від потерпілого відшкодування понесених необхідних витрат на утримання та збереження майна з того часу, з якого він зобов'язаний повернути доходи (стаття 1106) із заліком отриманих ним вигод. Право на відшкодування витрат втрачається у разі,
 2. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  Гарантії - засоби, способи та умови, за допомогою яких забезпечується здійснення наданих працівникам прав у сфері соціально-трудових відносин. Компенсації - грошові виплати, встановлені з метою відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з виконанням ними трудових чи інших обов'язків, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами. (В ред. Федерального
 3. Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
  1. У коментованій статті йдеться про відшкодування працівником витрат, проведених роботодавцем на його навчання . Згідно ст. 198 ТК роботодавець - юридична особа має право укладати з особою, що шукають роботу, учнівський договір на професійне навчання, а з працівником цієї організації - учнівський договір на професійне навчання або перенавчання без відриву або з відривом від
 4. Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
  Коментар до статті 1. На працівника покладається обов'язок відшкодувати роботодавцю витрати, понесені ним у зв'язку з його навчанням, за наявності певних умов: 1) навчання працівника проводилося за рахунок коштів роботодавця; 2) обов'язок працівника відпрацювати після закінчення навчання певний термін передбачена трудовим договором або угодою; 3) звільнення працівника за власним
 5. Відшкодування набувачеві витрат на майно, що підлягає поверненню
  . Згідно ст. 1108 ЦК набувач майна * (102) вправі вимагати від потерпілого відшкодування понесених необхідних витрат на утримання та збереження майна з того часу, з якого він зобов'язаний повернути доходи з заліком отриманих ним вигод. У другому реченні цієї статті говориться, що набувач втрачає право на відшкодування витрат, якщо він навмисне утримував майно,
 6. Стаття 188. Відшкодування витрат при використанні особистого майна працівника
  При використанні працівником за згодою або з відома роботодавця та в його інтересах особистого майна працівникові виплачує-ся компенсація за використання, знос (амортизацію) інструменту, особистого транспорту, обладнання та інших технічних засобів і матеріалів, що належать працівнику, а також відшкодовуються витрати, пов'язані з їх використанням. Розмір відшкодування витрат визначається
 7. Стаття 188. Відшкодування витрат при використанні особистого майна працівника
  1. При використанні працівником особистого майна за згодою або з відома роботодавця йому виплачується компенсація за використання, знос (амортизацію), відшкодовуються також витрати, пов'язані з його використанням. Розмір відшкодування витрат визначається угодою сторін трудового договору, укладеного в письмовій формі. При цьому ступінь амортизації інструменту, особистого транспорту,
 8. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  Працівник зобов'язаний відшкодувати роботодавцю заподіяну йому пряму дійсну шкоду. Неодержані доходи (упущена вигода) стягненню з працівника не підлягають. Під прямою дійсною шкодою розуміється реальне зменшення наявного майна роботодавця або погіршення со-стояння зазначеного майна (у тому числі майна третіх осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо роботодавець несе
 9. Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за збиток, заподіяну майну працівника
  1. Коментована стаття передбачає відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної майну працівника, збереження якого він зобов'язаний забезпечити. Випадки заподіяння шкоди майну працівника в ТК не наводяться, отже, роботодавець понесе відповідальність у всіх випадках, якщо шкоди завдано його винними протиправними діями (бездіяльністю). Так, наприклад, збиток майну
 10. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на ро-боту
  При незадовільному результаті випробування роботодавець має право до закінчення строку випробування розірвати трудовий договір з працівником, попередивши його про це у письмовій формі не пізніше ніж за три дні з зазначенням причин, що були підставою для визнання цього працівника не витримав випробування. Рішення роботодавця працівник має право оскаржити до суду . (в ред. Федерального
 11. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  1. Матеріальна відповідальність працівників - один із засобів захисту форм власності бо зобов'язує працівника , яка заподіяла шкоду, відшкодувати її в установленому законом порядку і розмірі. У коментованій статті міститься положення, що виокремлює основний відмітний ознака матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом від майнової відповідальності за заподіяння шкоди,
 12. § 4. Розрахунки при повернення безпідставного збагачення та відшкодування його вартості
  Відшкодування потерпілому неотриманих доходів. Набувач зобов'язаний повернути або відшкодувати потерпілому доходи, тобто природні і громадянські плоди, які він здобув і повинен був здобути з безпідставно отриманого майна зі часу, коли він дізнався або повинен був дізнатися, що збагатився без правової підстави (п. 1 ст. 1107 ЦК). Не є доходами в сенсі п. 1 ст. 1107 ЦК
 13. Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
  Стягнення з винного працівника суми заподіяного збитку, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням роботодавця. Розпорядження може бути зроблено не пізніше одного місяця з дня остаточного встановлення робото-телем розміру заподіяної працівником шкоди. Якщо місячний термін минув або працівник не згоден добровільно відшкодувати заподіяну роботодавцеві збиток,
 14. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  Коментар до статті 1. Матеріальна відповідальність працівника виражається у покладанні на нього обов'язку відшкодувати роботодавцю заподіяну пряму дійсну (реальний) збиток. Під прямою дійсною шкодою розуміється реальне зменшення наявного майна роботодавця або погіршення його стану; необхідність для роботодавця провести витрати або зайві виплати на придбання,
 15. Стаття 303. Розрахунки при поверненні майна з незаконного володіння
  При витребування майна з чужого незаконного володіння власник має право також вимагати від особи, яка знала або повинна була знати, що її володіння незаконне (недобросовісний власник) , повернення або відшкодування всіх доходів, які ця особа здобула або повинна була здобути за весь час володіння; від добросовісного власника повернення або відшкодування всіх доходів, які він здобув і
© 2014-2022  yport.inf.ua