Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 251. Судовий імунітет

Коментар до статті 1. Коментована стаття визначає особливості пред'явлення позовів до іноземних держав і міжнародним організаціям. Держави є особливими учасниками цивільних процесуальних відносин, так як вони мають імунітет згідно з принципом суверенітету і рівності всіх держав.
Суверенітет включає в себе наступні положення:
- держави рівні між собою;
- кожна держава користується невід'ємним правом повного суверенітету;
- особистість держави користується повагою, правом на територіальну цілісність та політичну незалежність;
- кожна держава повинна чесно виконувати свій обов'язок і свої обов'язки.
Імунітет полягає в непідсудність однієї держави без його згоди судам іншої держави, неприпустимість в порядку попереднього забезпечення позову приймати без згоди держави будь-які примусові заходи відносно його майна, неприпустимість без згоди держави примусового виконання рішення, винесеного проти нього в іншій державі.
В даний час у ряді країн прийняті спеціальні закони про державний імунітет, зокрема Закон США про імунітет іноземних держав 1976 р., Закон Великобританії про імунітет держав 1978 р., Закон Сінгапуру про імунітет іноземної держави 1979 р. та ін У Російській Федерації спеціального закону про імунітет держави немає. Відповідно до ст. 23 Федерального закону від 30 грудня 1995 р. N 225-ФЗ "Про угоди про розподіл продукції" в угодах, які укладаються з іноземними громадянами та іноземними юридичними особами, може бути передбачений відповідно до законодавства РФ відмова держави від судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового і (або) арбітражного рішення.
У науці переважає кілька теорій державного імунітету, зокрема теорія абсолютного та функціонального імунітету. Теорія абсолютного імунітету полягає в тому, що держава при вступі до цивільно-правові відносини без своєї згоди непідсудна іноземним судам, не підкоряється дії іноземних законів, звільняється від забезпечувальних і примусових заходів щодо позову і виконання судового рішення, а також від арешту і реквізиції власності.
Теорія функціонального (обмеженого) імунітету увазі відмову держави від імунітету і поширення на державу тих же норм, які регулюють участь юридичних осіб у приватноправових відносинах, у тому числі норм про відповідальність держави нарівні з іншими учасниками обороту. Теорія обмеженого імунітету має місце в законодавстві США, Великобританії, ПАР, Канади, Австралії, Аргентини, Франції, Німеччини, Австрії, Італії, Іспанії і ряду інших держав.
2. Відмова від абсолютного імунітету держави, на що вказується в ч. 3 коментованої статті, може бути здійснений:
- шляхом вказівки на те у внутрішньому законодавчому акті (так, в Законі США про імунітети іноземних держав 1976 г . передбачається, що імунітет держави не визнається, коли підставами для позову служать комерційна діяльність, здійснювана іноземною державою в США, або дія, вчинене за межами США у зв'язку з комерційною діяльністю іноземної держави поза США, якщо ця дія має прямі наслідки для Сполучених Штатів) ;
- шляхом прийняття індивідуального нормативного правового акта;
- шляхом укладання міжнародного договору, зокрема двосторонньої угоди;
- шляхом вказівки на то в укладеному договорі;
- шляхом звернення до суду (в цьому випадку держава не може скористатися судовим імунітетом проти зустрічного позову).
Про відмову Російської Федерації від абсолютного імунітету у міжнародних приватноправових відносинах свідчать норми ст. 1204 ЦК РФ, відповідно до якої до цивільно-правових відносин, ускладненим іноземним елементом, за участю держави правила цього розділу застосовуються на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.
3. Частина 2 коментованої статті передбачає судовий імунітет міжнародних організацій. Міжнародні організації та їх посадові особи користуються привілеями та імунітетом відповідно до міжнародних договорів. Так, згідно зі ст. 100 Статуту ООН Генеральний секретар і персонал Секретаріату ООН не повинні запитувати або отримувати вказівки від якого б то не було уряду або влади, сторонньої для Організації. Вони повинні утримуватися від будь-яких дій, які могли б вплинути на їх становище як міжнародних посадових осіб, відповідальних перед Організацією.
4. Як наголошується в п. 8 Постанови Пленуму ВАС РФ від 11 червня 1999 р. N 8 "Про дію міжнародних договорів Російської Федерації щодо питань арбітражного процесу", арбітражний суд приймає позов за комерційним спору, відповідачем у якому є іноземна держава, яка виступає в якості суверена, або міждержавна організація, що має імунітет згідно з міжнародним договором, тільки при наявності явно вираженої згоди відповідача на розгляд спору в арбітражному суді Російської Федерації. Подібна згода слід розглядати в якості відмови від судового імунітету іноземної держави або міжнародної організації. Згода на розгляд спору в арбітражному суді Російської Федерації має бути підписана особами, уповноваженими законодавством іноземної держави або внутрішніми правилами міжнародної організації на відмову від судового імунітету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 251. Судовий імунітет "
 1. Контрольні питання
  імунітету? 3. Які види імунітетів? 4. Які існують основні доктрини імунітету держави та їх зміст? 5. Якими правовими засобами здійснюється в сучасній практиці регулювання імунітету держав? 6. Які перспективи і тенденції розвитку правового регулювання імунітету
 2. Правове становище держави в міжнародне право
  судовий імунітет - непідсудність однієї держави судам іншого; імунітет від попереднього забезпечення позову - щодо держави не можна приймати попередні забезпечувальні заходи; імунітет від примусового виконання рішення - не можна здійснювати примусове виконання рішення, винесеного проти держави. Наявність даних імунітетів не означає, що держава по
 3. Література
  імунітет держави та її власності (на прикладі США і Англії) / / Радянський щорічник міжнародного права. 1981. М., 1982. С. 236-245; Лунц Л.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984. С. 110-117; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989. С. 71-74, 237-250; Бєлов А.П. Правові проблеми справи про «царських боргах» (позов до СРСР в американському суді) / / Секція права.
 4. 6. Судовий імунітет держави
  251 Арбітражного процесуального кодексу). Однак у міру розвитку міжнародного майнового (комерційного) обороту цей принцип все більше стає перешкодою для його участі в цих відносинах, а також для залучення необхідних іноземних інвестицій. Тому в законодавстві і судовій практиці багатьох зарубіжних країн і в деяких міжнародних конвенціях в останні десятиліття
 5. Ф
  судова, адміністративна Ф. з. м. п. III, 15, § 1 (4) - с. 561 - 563 Форма угод - конклюдентні дії як Ф. с. II, 12, § 5 (1) - с. 452 - мовчання як Ф. с. II, 12, § 5 (1) - с. 463 - нотаріальна Ф. с. II, 12, § 5 (6) - с. 472 - 473 - письмова Ф. с. II, 12, § 5 (2) - с. 463 - 465, див Аналог власноручного підпису - наслідки недодержання письмової Ф. с. II, 12, § 5
 6. Стаття 400. Процесуальна правоздатність іноземної організації та міжнародної организац
  судовому розгляді повинна передувати сумлінна реєстрація за законом своєї країни. У цивільному законі (ст. 1202 ЦК РФ) також збережено принцип виявлення громадянської правоздатності іноземної організації по праву тієї країни, в якій вона заснована. Цивільна правоздатність є за загальним правилом передумовою цивільної процесуальної правоздатності. Юридичний
 7. 9.6. Виробництво по справах за участю іноземних осіб
  судовим імунітетом (ст. 213 АПК РФ). Судовий імунітет міжнародних організацій визначається федеральними законами і міжнародними договорами РФ. Арбітражний суд залишає позов без розгляду, якщо компетентний суд іноземної держави вже прийняв її до свого провадження. Однак такі наслідки не наступають, якщо дана справа належить до компетенції арбітражного суду
 8. Стаття 276. Шпигунство Коментар до статті 276
  імунітет від кримінальної відповідальності (наприклад, глави дипломатичних представництв, члени представництв, які мають дипломатичний ранг, і члени їх сімей, якщо останні не є громадянами держави перебування, а також глави держав, урядів, глави зовнішньополітичних відомств держав, члени персоналу дипломатичного представництва, що здійснюють
 9. § 4. Тенденції розвитку правового регулювання імунітету держави
  судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового і (або) арбітражного рішення »(ст. 23). При цьому зберігається пріоритетну дію норм міжнародних договорів, укладених Російською Федерацією, якщо ними встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені федеральним законом (ст. 24). Крім цього звертає на себе увагу
 10. Стаття 401. Позови до іноземних держав і міжнародним організаціям. Дипломатичний імунітет
  судового рішення. Імунітетом володіє всяке майно іноземної держави, в тому числі що перебуває у володінні російської організації. Всі названі в коментованій статті процесуальні дії (перелік не є закритим, тобто вичерпним) по відношенню до іноземної держави допускаються не інакше як за згодою останнього, якщо інше не передбачено федеральним законом або
 11. § 3. Відповідальність Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень за зобов'язаннями
  судового імунітету, тобто вважає неможливим пред'явлення позову в суді в Російській Федерації до іноземної держави, забезпечення позову, звернення стягнення на його майно, що перебуває в країні, без прямої згоди компетентних органів цієї держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором РФ або федеральним законом (ст. 401 ЦПК). Таке ж правило містилося в ст. 213 АПК
 12. Дія норм кримінального закону по колу осіб.
  імунітету - особи користуються дип. імунітетом, не підлягають кут. відп. за законом місця перебування за злочини, вчинене в цьому місці. громадянства - гр. РФ і постійно проживають в РФ особи без громадянства, які вчинили злочин поза її прибудов, підлягають кут. відп. по УКРФ, якщо вчинене ними діяння визнано злочином в д-ві, на території якої він був скоєний, і якщо
 13. 5.1. Правове становище держави в міжнародне право
  судового процесу, починаючи від пред'явлення позову і закінчуючи виконанням судового рішення. У рамках поняття «імунітет держави» можна виділити кілька його різновидів: судовий імунітет, імунітет від попереднього забезпечення та імунітет від примусового виконання позову. Судовий імунітет означає непідсудність однієї держави судам іншого (par in parem поп habet
 14. Стаття 11. Дія кримінального закону стосовно осіб, які вчинили злочин на території Російської Федерації Коментар до статті 11
  імунітети 1946; Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ 1947; Віденські конвенції про дипломатичні зносини 1961 р., про консульські зносини 1963 р., про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р., Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, що користуються міжнародним захистом, в
 15. РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИМУ ЗА ЧАСІВ доминат
  судового імунітету на своїх
 16. Розділ 10. Імунітет бюджетів
  статтями 93.3, 93.4, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 Бюджетного кодексу РФ. За загальним правилом виконання судових актів по зверненню стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ Федеральною службою судових приставів не проводиться. Звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ на підставі судових актів проводиться відповідно до Бюджетного кодексу РФ. Для виконання
 17. Стаття 127. Особливості відповідальності Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації у відносинах, регульованих цивільним законодавством, за участю іноземних юридичних осіб, громадян та держав
  імунітет держави та її
 18. Стаття 69. Свидетельские показання
  стаття дає підстави для виділення наступних видів імунітету свідків: 1) абсолютний і відносний; 2) повний і частковий; 3) споріднений і службовий. Залежно від характеру волевиявлення імунітет поділяється на абсолютний і відносний. Перший поєднує право свідка відмовитися від дачі показань з законодавчою забороною допиту її як свідка. Для цієї
© 2014-2022  yport.inf.ua