Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 259. Подача заяви про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації

1. Сучасні суспільно-політичні процеси, у тому числі виникнення багатопартійної системи, зумовили широке використання виборів як способу формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування на всіх рівнях. Демократизація суспільства створила передумови і для зростання ролі референдуму як безпосередньої форми народовладдя, здійснюваної шляхом прямого голосування громадян Російської Федерації з найбільш важливих питань державного і місцевого значення.
Різноманіття політичних форм знайшло своє відображення в ускладненні виборчих технологій, а разом з цим виникла необхідність у розширенні та зміцненні юридичних гарантій реалізації конституційних прав на участь у виборах, а також на участь у референдумі. Детальне регулювання самої процедури проведення виборів і референдуму супроводжувалося введенням спеціальних норм, що регламентують здійснення судового контролю у сфері виборчих відносин.
Цивільно-процесуальні норми були включені в Федеральні закони: від 10 жовтня 1995 р. "Про референдум Російської Федерації", від 24 червня 1999 р. "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації", від 31 грудня 1999 р. "Про вибори Президента Російської Федерації", від 12 червня 2002 р. "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації", від 26 листопада 1996 р. "Про забезпечення конституційних прав громадян Російської обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування "* (232).
Досвід застосування зазначених нормативних актів виявив необхідність розвитку та конкретизації правового регулювання у цій сфері. В результаті прийняття Федеральних законів від 21 липня 2005 р. N 93-ФЗ * (233) та від 5 грудня 2006 р. N 225-ФЗ * (234) про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації про вибори і референдуми та інші законодавчі акти були скориговані і уточнені окремі положення глави 26 ЦПК, а також ряд процесуально-правових норм, що містяться в інших законах.
2. У порядку, передбаченому гл. 26 ЦПК, розглядаються справи, пов'язані з реєстрацією кандидатів (про оскарження рішення виборчої комісії про відмову в реєстрації; про скасування реєстрації або виключення зі списку кандидатів), справи, пов'язані з переглядом підсумків голосування (про скасування рішення виборчої комісії про підсумки голосування, про результати виборів; про скасування рішення комісії референдуму суб'єкта Російської Федерації або місцевого референдуму про підсумки голосування, про результати референдуму). Крім того, суди розглядають справи, пов'язані з передвиборчою агітацією, фінансуванням виборів, оскарженням текстів бюлетенів, справи за скаргами на порушення правил складання списків виборців, справи про призначення виборів, про визнання члена виборчої комісії систематично не виконує свої обов'язки, про розформування виборчих комісій, про скасування рішення, прийнятого на референдумі суб'єктів Російської Федерації або на місцевих референдумах, і т.д.
Разом з тим не можуть бути оскаржені в судовому порядку рішення, прийняті на референдумі Російської Федерації, оскільки референдум такого рівня являє собою вище і безпосереднє вираження влади народу, тому згідно ст. 40 Федерального конституційного закону "Про референдум Російської Федерації" прийняте на ньому рішення може бути скасовано або змінено не інакше як шляхом прийняття рішення на новому референдумі Російської Федерації.
3. Стаття 259 встановлює перелік суб'єктів, які вправі звернутися до суду із заявою у зв'язку з порушеннями виборчого законодавства та законодавства про референдум. До них відносяться:
виборці - громадяни Російської Федерації, що володіють активним виборчим правом; іноземні громадяни, які постійно проживають на території відповідного муніципального освіти і володіють правом обирати до органів місцевого самоврядування на підставі міжнародного договору Російської Федерації і в відповідно до федеральних законів, а також законами суб'єктів Російської Федерації;
учасники референдуму - громадяни Російської Федерації, що володіють відповідно до законодавства Російської Федерації про референдум правом на участь у референдумі;
кандидати - особи, висунуті в установленому законом порядку як претендентів на заміщає шляхом прямих виборів посаду або на членство в органі державної влади або органі місцевого самоврядування чи зареєстровані відповідною виборчою комісією як кандидати;
прокурор ;
виборчі об'єднання - політичні партії, що мають відповідно до федеральним законом право брати участь у виборах, а також регіональні відділення чи інші структурні підрозділи політичної партії, що володіють у відповідності з федеральним законом правом брати участь у виборах відповідного рівня ; при проведенні виборів до органів місцевого самоврядування виборчим об'єднанням є також інше громадське об'єднання, статут якого передбачає участь у виборах і яка створена у формі громадської організації або громадського руху і зареєстровано відповідно до закону на рівні, відповідному рівню виборів, або на більш високому рівні ;
виборчі блоки - добровільні об'єднання двох і більше виборчих об'єднань для спільної участі у виборах;
довірені особи кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків - громадяни, зареєстровані виборчими комісіями (за заявами кандидатів, за поданням виборчих об'єднань і виборчих блоків), які здійснюють діяльність, що сприяє висуванню і обранню кандидата (списку кандидатів), у тому числі агітаційну діяльність;
ініціативна група з проведення референдуму - створювана виборцями, мають право на участь у відповідному референдумі, чи громадським об'єднанням група громадян, зареєстрована у встановленому законом порядку, що представляє клопотання про проведення референдуму;
спостерігач - особа, призначена зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком , громадським об'єднанням, в ряді випадків також виборцями та ініціативними групами з проведення референдуму, та уповноважена вести спостереження за проведенням голосування, підрахунком голосів та іншою діяльністю виборчої комісії, комісії референдуму;
громадські об'єднання, створені у відповідності з Федеральним законом від 14 квітня 1995 р. "Про громадські об'єднання" * (235);
політичні партії, створювані відповідно до Федерального закону від 11 липня 2001 р. "Про політичні партії" * (236); самостійним суб'єктом звернення до суду можуть виступати регіональні відділення політичних партій.
Право на звернення до суду для зазначених вище осіб обумовлено ймовірним порушенням виборчих прав або права на участь у референдумі, допущених щодо них або щодо інших суб'єктів, в інтересах яких вони відповідно до чинного законодавства має право пред'являти в суді відповідні заяви.
Суб'єктами звернення до суду у зв'язку з порушенням виборчого законодавства можуть виступати також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наприклад, у справах про призначення виборів у судовому порядку у випадках, встановлених п. 9 ст. 10 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації".
4. Відповідно до ст. 20 (ч. 3) Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" виборчі комісії та комісії референдуму, що здійснюють підготовку та проведення виборів і референдуму, забезпечують реалізацію і захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації. Тому вони володіють повноваженнями на звернення до суду у зв'язку з порушенням виборчого законодавства, законодавства про референдум, допущеними органом державної влади, органом місцевого самоврядування, громадським об'єднанням, посадовою особою, причому реалізація цих повноважень не обумовлена такою обставиною, як порушення конкретних прав тих чи інших учасників правовідносин, пов'язаних з проведенням виборів або референдуму.
5. У випадках коли порушення виборчого законодавства допускаються зареєстрованими кандидатами, виборчі комісії не має права самостійно приймати рішення про скасування їх реєстрації (як санкції за подібні порушення). Згідно п. 5 ст. 76 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" скасування реєстрації з підстав, встановлених зазначеною нормою, належить до компетенції суду. Як наголошується в постанові Конституційного Суду РФ від 11 червня 2002 р. N 10-П, рішення про скасування реєстрації, "що вимагає дослідження обставин і доведення фактів, які повинні бути покладені в його основу, - може бути, за змістом ст. 3, 32 і 46 Конституції Російської Федерації, прийнято лише судом як органом державної влади, що здійснює правосуддя і компетентним дозволити такий спір по суті "* (237). Частина 3 коментованої статті в редакції Федеральних законів від 21 липня 2005 р. N 93-ФЗ і від 5 грудня 2006 р. N 225-ФЗ уточнює коло осіб, які вправі ініціювати в суді справу про скасування реєстрації кандидата (список кандидатів).
6. Процедура розформування виборчої комісії врегульована Законом Російської Федерації "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації". Стаття 31 даного Закону визначає коло осіб, що володіють правом ініціювати в суді справу про розформування комісій різних рівнів.
7. Відповідно до Закону Російської Федерації "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" до компетенції суду загальної юрисдикції відносяться справи про призначення виборів федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, а також депутатів зазначених органів. Стаття 10 Закону, що встановлює процедуру призначення виборів, визначає також умови судової підвідомчості для справ даної категорії.
За загальним правилом вибори повинні призначатися уповноваженим на те органом, посадовою особою. Якщо у передбачений ст. 10 Закону строк вибори призначені були, в тому числі у зв'язку з відсутністю відповідного органу або посадової особи, рішення про призначення виборів приймає виборча комісія відповідного рівня.
І тільки в тому випадку, якщо виборча комісія не реалізує свої повноваження в порядку, встановленому ст. 10 Закону, або якщо виборча комісія відсутня і не може бути сформована, відповідний суд загальної юрисдикції за заявами виборців, виборчих об'єднань, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, прокурора може визначити строк, не пізніше якого уповноважений на те орган чи посадова особа, а в разі їх відсутності - відповідна виборча комісія повинні призначити вибори.
8. Одним з необхідних процесуальних умов для розгляду звернень у справах даної категорії є дотримання правил про підсудність, встановлених ЦПК (ст. 24, 26 і 27), а також іншими федеральними законами, зокрема Федеральним законом "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "(ч. 2 ст. 75). За загальним правилом підсудність справ даної категорії залежить від рівня виборчих комісій, комісій референдуму, посадових осіб та органів, рішення або дії (бездіяльність) яких підлягають судовій перевірці.
9. Згідно ч. 2 ст. 247 ЦПК, а також ч. 8 ст. 75 названого Федерального закону попереднє звернення у вищестоящу виборчу комісію (комісію референдуму) не є обов'язковою умовою для звернення до суду. Однак ч. 9 зазначеної статті Закону передбачає обов'язок суду сповістити виборчу комісію (комісію референдуму) відповідного рівня про що надійшла скарзі, щоб у разі прийняття комісією аналогічної скарги її розгляд було призупинено до набрання рішенням суду законної сили.
10. Відповідно до ст. 89 ЦПК громадяни, які звертаються до суду із заявами про захист своїх виборчих прав і права на участь у референдумі, звільняються від сплати державного мита, що створює для зазначеної категорії заявників додаткову гарантію ефективної реалізації конституційного права на судовий захист у випадках порушення законодавства про вибори і про референдумі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 259. Подача заяви про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "
 1. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  подачі в нього скарги на порушення прав, закріплених у конституції (статуті) суб'єкта Російської Федерації. Компенсація місцевому самоврядуванню додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади суб'єктів Російської Федерації. Якщо органи місцевого самоврядування наділяються законом суб'єкта Російської Федерації окремими державними
 2. Стаття 13. Права поліції
    стаття КПК України. У КПК РФ відсутня правова основа такого виклику. У ньому йдеться про виклик підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка. А такі з'являються лише після порушення кримінальної справи. 3.6. Відсутність в КПК РФ правової основи виклику особи до органу дізнання на стадії порушення кримінальної справи є перешкодою для здійснення його подальшого приводу. Ні з
 3. Стаття 247. Порядок звернення до суду
    подачі заяв про захист своїх виборчих прав і права на участь у референдумі. 2. Згідно ч. 1 ст. 134 ЦПК суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви у випадку, якщо в заяві, поданій від свого імені, оскаржуються акти, які не зачіпають права, свободи чи законні інтереси заявника. Таким чином, справи, що виникають із публічно-правових відносин, приймаються до судового
 4. Стаття 338. Термін подачі касаційних скарги, подання
    стаття пов'язує термін подачі скарги, подання з днем прийняття рішення в остаточній формі, а не з днем закінчення строку для складання мотивованого рішення. При оголошенні тільки резолютивної частини рішення суду головуючий зобов'язаний роз'яснити, коли особи, що у справі, їх представники можуть ознайомитися з вмотивованим рішенням суду (ч. 2 ст. 193 ЦПК). 2. Заочне
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
    стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 6. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
    подачі. Дуже докладно новий Федеральний закон врегулював статус глави муніципального освіти. Федеральний закон 1995 в ст. 16 встановлював лише можливість існування такої посади (так само як і інших виборних посад). Але чи будуть вони включатися в систему місцевого самоврядування, вирішувало кожне конкретне муніципальне утворення (в особі або всього населення, або
 7. СПИСОК
    стаття / / Місцеве самоврядування в Російській Федерації: Зб. нормативних актів. М., 1998. Лаптєва Л.Є. Земські установи в Росії. М., 1993. Ларькина А.П. Органи територіального громадського самоврядування. Саранськ, 1993. Легорнев С. Муніципальна власність як основа реального самоврядування / / Житлове та комунальне господарство. 1993. N 1. Лексин В.М., Швецов О.М. Держава і
 8. Стаття 26. Цивільні справи, підсудні верховному суду республіки, крайовому, обласному суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу
    заявами громадян Російської Федерації, які постійно проживають за межами її території, іноземних громадян, осіб без громадянства про усиновлення (удочеріння) дитини, яка є громадянином Російської Федерації (ч. 2 ст. 269 ЦПК); про визнання страйку незаконним (п. 5 ст. 17 Федерального закону від 23 листопада 1995 р. "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" * (59), ст. 413 Трудового
 9. Стаття 248. Відмова у прийнятті заяви або припинення провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин
    стаття передбачає особливі порівняно з ст. 134 і 220 цього Кодексу підстави до відмови в прийнятті заяви та припинення провадження у справі. 2. Спеціальним підставою для відмови у прийнятті заяви і для припинення провадження у справі є наявність вступило в законну силу рішення суду, винесеного за заявою про той самий предмет. Трохи інакше сформульовані інші
 10. Стаття 250. Законна сила рішення суду
    заявлених вимог (ч. 3 ст. 246 ЦПК), що означає наявність у суду права і обов'язки здійснити перевірку оскарженого акта або дії (бездіяльності) в повному обсязі, якщо це необхідно для відновлення законності. Дане правило додатково посилюється і конкретизується стосовно розгляду справ про визнання нормативних актів нечинними (ч. 3 ст. 252 ЦПК). Беручи до
© 2014-2022  yport.inf.ua