Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 267. Щорічна основна оплачувана від-пуск працівникам віком до вісімнадцяти років

Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років надається тривалістю 31 календарний день у зручний для них час.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 267. Щорічна основна оплачувана від-пуск працівникам віком до вісімнадцяти років "
 1. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної від-пуску грошовою компенсацією
  щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів, за письмовою заявою працівника може бути замінена грошовою компенсацією. При підсумовуванні щорічних оплачуваних відпусток або перенесенні щорічної оплачуваної відпустки на наступний робо-чий рік грошовою компенсацією можуть бути замінені частина кожного щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів, або
 2. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  щорічна відпустка надається всім неповнолітнім працівникам, в т.ч. зайнятим неповний робочий час. У тексті трудового договору, що укладається з неповнолітнім, у колективному договорі організації може бути передбачено надання працівнику більш тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості надання щорічних оплачуваних
 3. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  щорічну оплачувану відпустку неповнолітнім працівникам тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. Таким чином, при визначенні конкретного періоду часу, в який буде надано щорічну відпустку неповнолітньому працівникові, роботодавець зобов'язаний погодити рішення даного питання за цим працівником. Слід також враховувати, що згідно ст. 120 ТК
 4. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  щорічної оплачуваної відпустки визначається підсумовуванням щорічної основної і всіх додат-Передачі щорічних оплачуваних відпусток. Повне або часткове з'єднання щорічних оплачуваних відпусток особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівнюються-наних до них місцевостях, допускається не більше ніж за два роки. При цьому загальна тривалість наданого відпустки не повинна перевищувати
 5. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки, що надається працівникові, не включаються тільки припадають на період відпустки неробочі святкові дні, передбачені
 6. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  щорічна оплачувана відпустка може бути розділений на частини. При цьому хо-тя б одна з частин цієї відпустки повинна бути не менше 14 календарних днів. Відкликання працівника з відпустки допускається тільки за його згодою. Невикористана у зв'язку з цим частину відпустки має бути пре-доставлена за вибором працівника в зручний для нього час протягом поточного робочого року або приєднана до відпустки за
 7. Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки
  щорічної оплачуваної відпустки державних обов'язків, якщо для цього трудовим законодав-ством передбачено звільнення від роботи; (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) в інших випадках, передбачених трудовим законодавством, локальними нормативними актами. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Якщо працівнику своєчасно не була проведена оплата
 8. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  щорічної основної та додаткової відпусток працівникам обчислюється в календарних днях і максимальною межею не обмежується. Неробочі святкові дні в число календарних днів відпустки не включаються. Щорічна додаткова оплачувана відпустка обчислюється окремо і підсумовується з щорічною основною оплачуваною відпусткою (тривалістю 28 календарних днів), а в сумарному вираженні вони
 9. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  щорічні додаткові відпустки без збереження заробітної плати у зручний для них час тривалістю до 14 календарних днів. Зазначена відпустка за письмовою заявою працівника може бути приєднаний до щорічної оплачуваної відпустки або використаний окремо повністю або частинами. Перене-сеніе цієї відпустки на наступний робочий рік не допускається. (В ред. Федерального закону від
 10. Стаття 115. Тривалість щорічної основ-ного оплачуваної відпустки
  основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 28 календарних днів. Щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю більше 28 календарних днів (подовжений основна відпустка) пре-доставляється працівникам відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними
 11. Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості еже-денної роботи
  оплачується за встановленими відрядними розцінками. Роботодавець може встановлювати їм за рахунок власних коштів доплату до тарифної ставки за час, на який сокраща-ється тривалість їх щоденної роботи. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років, що навчаються в загальноосвітніх установах, освітніх установах початкового, середнього та вищої професійної
 12. Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток
  щорічно. 2. Право на використання відпустки за перший рік роботи виникає у працівника, на відміну від раніше діючого КЗпП, не через 11 місяців, а після закінчення 6 місяців безперервної роботи в даній організації (у роботодавця). Щорічна оплачувана відпустка надається працівникам за кожен робочий рік. Перший робочий рік працівника обчислюється з дня надходження на роботу до даному
 13. Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки
  щорічної оплачуваної відпустки у цих випадках на другий термін роботодавцем має враховуватися побажання працівника. 2. Інший порядок встановлений для перенесення щорічної оплачуваної відпустки, якщо працівнику своєчасно не була проведена оплата за час відпустки або працівник був попереджений про час початку відпустки пізніше, ніж за два тижні до його початку. У цьому випадку роботодавець по
 14. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  щорічної оплачуваної відпустки і, перш за все, тривалого, а також з урахуванням потреб сучасної практики в ТК включена норма, що дозволяє замінювати частину щорічної відпустки грошовою компенсацією. Відповідно до ч. 1 ст. 126 грошовою компенсацією може бути замінена тільки та частина відпустки, яка перевищує 28 календарних днів, і тільки у випадку, якщо про таку заміну просить сам
 15. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустку за особливий характер роботи
  щорічний додат-Передачі оплачувану відпустку. Перелік категорій працівників, яким встановлюється щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи, а також мінімальна тривалість цієї відпустки і умови його надання визначаються Урядом Російської
 16. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  щорічну оплачувану відпустку зі збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку (див. коментар. до ст. 114). Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки працюючих за сумісництвом не може бути менше 28 календарних днів, тобто коротше мінімальної тривалості, встановленої ст. 115 (див. коментар. до неї). Якщо в порядку сумісництва працівник займає посаду
 17. Стаття 270. Норми виробітку для працівників у віз-расте до вісімнадцяти років
  працівників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи із загальних норм виробітку пропорційно встановленої для цих працівників скороченої тривалості робочого часу. Для працівників у віці до вісімнадцяти років, які поступають на роботу після закінчення загальноосвітніх закладів та об-разовательной установ початкової професійної освіти, а
 18. Стаття 121. Обчислення стажу роботи, що дає пра-во на щорічні оплачувані відпустки
  щорічну основну оплачувану відпустку, включаються: час фактичної роботи; час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором зберігалося місце роботи (посада), у тому числі час
© 2014-2022  yport.inf.ua