Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації

На членів колегіального виконавчого органу організації можуть бути поширені особливості регулювання праці, які передбачені ст. 273-280 ТК для керівників організації. Це випливає з коментарів статті у зв'язку з тим, що законами та установчими документами організації можуть передбачатися як одноосібні, так і колегіальні виконавчі органи. Зазначені особливості повинні бути поширені на членів колегіального виконавчого органу організації федеральними законами або установчими документами і вони повинні складатися з організацією у трудових відносинах: з ними повинен бути укладений трудовий договір.
Крім особливостей регулювання праці керівників організацій та членів колегіальних виконавчих органів цих організацій, передбачених гл. 43 ТК, федеральними законами можуть встановлюватися й інші особливості в регулюванні їхньої праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації "
 1. Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації
  особливостей регулювання праці керівника організації, певний коментованій главою, не є вичерпним. Трудовий кодекс встановлює, що федеральними законами можуть встановлюватися інші особливості регулювання праці керівників організацій та членів колегіальних виконавчих органів цих
 2. Глава 43. Особливості регулювання праці керівника організації та членів колегіального виконавчого органу організації
  регулювання праці керівника організації та членів колегіального виконавчого органу
 3. Стаття 183.11. Функції тимчасової адміністрації у разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
  членів виконавчих органів фінансової організації від роботи і (або) від займаної посади; 3) звертатися до правоохоронних органів та судів з заявою про притягнення до відповідальності одноосібного виконавчого органу фінансової організації і (або) членів колегіального виконавчого органу фінансової організації; 4) мати безперешкодний доступ в усі приміщення фінансової
 4. Стаття 273. Загальні положення
  стаття регулює трудові відносини керівників організацій (підприємств) незалежно від їх форми власності (державна, приватна чи інша) та їх організаційно-правової форми (акціонерне товариство, кооператив, товариство, некомерційна організація, унітарна підприємство тощо), за винятком таких випадків: - керівник організації є єдиним учасником
 5. Стаття 29.12. Визначення у справі про адміністративне правопорушення
  членів колегіального органу, присутніх на засіданні. 3. Визначення у справі про адміністративне правопорушення підписується суддею, головуючим у засіданні колегіального органу, або службовою особою, який виніс
 6. Стаття 29.12. Визначення у справі про адміністративне правопорушення
  членів колегіального органу, присутніх на засіданні. 3. Визначення у справі про адміністративне правопорушення підписується суддею, головуючим у засіданні колегіального органу, або службовою особою, який виніс
 7. 2. Створення і управління автономної некомерційної організацією
  членів цього органу. Питання, не включені до компетенції вищого органу, вирішуються одноосібним виконавчим органом. Статутом організації також може бути передбачено утворення колегіального виконавчого органу. Порядок формування та компетенція виконавчих органів визначається установчими документами автономної некомерційної організації. Автономна некомерційна організація
 8. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення відсутніх осіб у встановленому порядку;
 9. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення відсутніх осіб у встановленому порядку;
 10. 2. Управління суспільним об'єднанням і права та обов'язки його членів
  членів, які обирають його виконавчі (волевиявлятися) органи та мають виняткову компетенції, визначеної законом та статутом об'єднання. З числа своїх членів громадські об'єднання в обов'язковому порядку обирають колегіальний виконавчий орган (рада, президія, правління тощо), керівник якого є одноосібним виконавчим органом даної юридичної особи. В
 11. Стаття 67. Надання клієнтам членів Організації інформації, що вводить в оману
  праці, призупинення членства або виключення з членів
 12. Стаття 21.1. Органи управління та спеціалізовані органи саморегулівної організації арбітражних керуючих
  членів саморегулівної організації арбітражних керуючих є вищим органом управління саморегулюючої організації, повноважним розглядати питання, віднесені до його компетенції цим Законом, іншими федеральними законами і статутом некомерційної організації. 3. Загальні збори членів саморегулівної організації арбітражних керуючих скликається не рідше ніж один раз
 13. Стаття 29.3. Самовідвід і відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи
  колегіального органу, посадова особа зобов'язані заявити самовідвід. Заява про самовідвід подається голові відповідного суду, керівнику колегіального органу, вищій посадовій особі. 2. За наявності обставин, передбачених статтею 29.2 цього Кодексу, особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілий, законний
 14. Стаття 29.3. Самовідвід і відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи
  колегіального органу, посадова особа зобов'язані заявити самовідвід. Заява про самовідвід подається голові відповідного суду, керівнику колегіального органу, вищій посадовій особі. 2. За наявності обставин, передбачених статтею 29.2 цього Кодексу, особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілий, законний
 15. Стаття 251. Особливості регулювання праці
  стаття відкриває розд. XII ТК "Особливості регулювання праці окремих категорій працівників", що включає 15 розділів (101 статтю). У нормах даного розділу знаходить свій вияв диференціація правового регулювання праці. Диференціація правового регулювання праці означає, що поряд із загальними нормами трудового права, що поширюються на всіх працівників і роботодавців (ст. 11 ТК),
 16. 2. Органи виробничого кооперативу
  членів, воно може проводитися у формі зборів уповноважених). Загальні збори мають виключну компетенцію, яка встановлена законом і може бути розширена статутом конкретного кооперативу. До неї віднесені: - питання зміни статуту кооперативу; - питання утворення і припинення повноважень інших її органів та ревізійної комісії (ревізора); - прийом і виключення членів
 17. Стаття 59. Порушення нормативних правових актів, що регулюють діяльність членів саморегулівної організації
  праці або виключення з членів
 18. § 1. Загальні положення
  особливостями предмета праці - грунту, а також живих організмів (рослин і тварин) і організаційно-правової форми ведення сільськогосподарської діяльності. Застосовуються специфічні форми організації праці, його обліку, режиму, оплати та охорони. Правове регулювання трудових відносин працівників аграрних акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарських
 19. Органи управління некомерційної організації
  регулювання тут переноситься на установчі документи конкретної організації. Як правило, некомерційні організації мають колегіальний (президія, правління або рада) * (306) і (або) одноосібний виконавчий орган, утворений вищим органом або засновником організації та підзвітний їм. Органи некомерційної організації повинні діяти в її інтересах сумлінно і розумно (ст. 54
© 2014-2022  yport.inf.ua