Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 301. Здійснення державних або муніципальних закупівель з порушенням встановленого порядку

Здійснення державних або муніципальних закупівель з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, тягне блокування відповідних витрат, залучення до відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу. При виявив-леніі фактів умисного завищення (заниження) цін у процесі здійснення державних або муніципальних закупівель керівників-дители державних органів, органів місцевого самоврядування та бюджетних установ залучаються за наявності складу пре-ступления до відповідальності, передбаченої Кримінальним кодексом Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 301. Здійснення державних або муніципальних закупівель з порушенням встановленого порядку"
 1. Стаття 73. Реєстри закупівель
  1. Одержувачі бюджетних коштів зобов'язані вести реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муніципальних контрактів. (П. 1 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) 2. Реєстри закупівель, здійснених без укладання державних або муніципальних контрактів, повинні містити сле-дмуть відомості: (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) короткий
 2. Стаття 763. Державний або муніципальний контракт на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Підрядні будівельні роботи (стаття 740), проектні та вишукувальні роботи (стаття 758), призначені для задоволення державних або муніципальних потреб, здійснюються на основі державного або муніципального контракту на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб. (В ред. Федерального закону
 3. Стаття 526. Державний або муніципальний контракт на поставку товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) За державному або муніципальному контрактом на поставку товарів для державних або муніципальних потреб (далі - державний чи муніципальний контракт) постачальник (виконавець) зобов'язується передати товари державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою іншій особі, а державний чи муніципальний замовник
 4. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  Види порушень бюджетного законодавства, а також відповідальність за них встановлені ст. 289-306 БК РФ. При цьому існуюча редакція БК РФ не узгоджена з чинним адміністративним законодавством: наявні посилання на норми КпАП РРФСР не відповідають нормам Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. № 195-ФЗ (КоАП РФ). Бюджетний кодекс РФ
 5. Стаття 55. Умови і порядок вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
  1. Вилучення, в тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб здійснюється з підстав, встановлених статтею 49 цього Кодексу. 2. Примусове відчуження земельної ділянки для державних або муніципальних потреб може бути проведено лише за умови попереднього і рівноцінного відшкодування вартості земельної ділянки на підставі
 6. Стаття 768. Правове регулювання державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. З питання, що стосується розміщення замовлень на виконання робіт для державних і муніципальних потреб, див. Федеральний закон від 21.07.2005 N 94-ФЗ. До відносин за державним або муніципальним контрактами на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб в частині, не врегульованою
 7. 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетний кодекс РФ відносить до бюджетних правовідносин відносини, які виникають в процесі формування доходів і здійснення витрат бюджету РФ, бюджетів суб'єктів РФ, бюджетів муніципальних утворень і бюджетів державних цільових бюджетних і позабюджетних фондів, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулювання державного та муніципального боргу, а
 8. Стаття 531 . Виконання державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. У випадках, коли відповідно до умов державного або муніципального контракту поставка товарів здійснюється безпосередньо державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою (відвантажувальної рознарядкою) іншій особі (одержувачу), відносини сторін по виконанню державного або муніципального контракту
 9. Стаття 217. Приватизація державного та муніципального майна
  Майно, що перебуває у державній або муніципальній власності, може бути передано його власником у власність громадян та юридичних осіб у порядку, передбаченому законами про приватизацію державного та муніципального майна. При приватизації державного та муніципального майна передбачені цим Кодексом положення, що регулюють порядок набуття та
 10. Стаття 534. Відмова державного або муніципального замовника від товарів, поставлених щодо державного чи муніципальних контрактом
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) У випадках, передбачених законом, державний чи муніципальний замовник має право повністю або частково відмовитися від товарів, поставка яких передбачена державним чи муніципальним контрактом, за умови відшкодування постачальнику збитків, заподіяних такою відмовою. (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) Якщо відмова
 11. 7. Обслуговування державного (муніципального) боргу.
  Структура та управління державним і муніципальним боргом визначені у гл. 14 ("Державний і муніципальний борг") БК
 12. Стаття 525. Підстави поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється на основі державного або муніципального контракту на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, а також укладаються відповідно з ним договорів поставки товарів для державних або муніципальних потреб (пункт 2 статті 530). (в ред.
 13. Стаття 533. Відшкодування збитків, завданих у зв'язку з виконанням або розірванням державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Якщо інше не передбачено законом або державним чи муніципальним контрактом, збитки, які завдані постачальнику (виконавцю) у зв'язку з виконанням державного або муніципального контракту (пункт 2 статті 527), підлягають відшкодуванню державним чи муніципальним замовником не пізніше тридцяти днів з дня передачі товару в
 14. Стаття 532. Оплата товару за договором поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) При поставці товарів покупцям за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб оплата товарів виробляється покупцями за цінами, обумовленими у відповідності з державним або муніципальним контрактом, якщо інший порядок визначення цін і розрахунків не передбачено державним чи муніципальним контрактом. (в
 15. Стаття 72. Муніципальний і громадський земельний контроль
  1. Муніципальний земельний контроль за використанням земель на території муніципального освіти здійснюється органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними органами. 2. Муніципальний земельний контроль за використанням земель на території муніципального освіти здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації і в порядку, встановленому нормативними
 16. Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
  1. До бюджетних правовідносин відносяться: відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин в процесі формування доходів і здійснення видатків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулюються-вання державного та муніципального боргу; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) відносини,
 17. Стаття 527. Підстави укладення державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Державний або муніципальний контракт укладається на основі замовлення на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, що розміщується в порядку, передбаченому законодавством про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб. (в ред. Федерального закону від
 18. Стаття 19.29. Незаконне притягнення до трудової діяльності або до виконання робіт або надання послуг державного або муніципального службовця чи колишнього державного або муніципального службовця
  (в ред. Федерального закону від 21.11.2011 N 329-ФЗ) Залучення роботодавцем або замовником робіт (послуг) до трудової діяльності на умовах трудового договору або до виконання робіт або надання послуг на умовах цивільно-правового договору державного або муніципального службовця, що заміщає посаду, включену до переліку, встановлений нормативними правовими актами, або
 19. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  Поняття державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і
© 2014-2022  yport.inf.ua