Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 300. Надання державних або муніципальних гарантій з порушенням встановленого порядку

Надання державних або муніципальних гарантій з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, вле-чет накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу РРФСР про адміністративні правопорушення, анулювання зазначених гарантій, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Росій-ської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 300. Надання державних або муніципальних гарантій з порушенням встановленого порядку "
 1. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Державна або муніципальна гарантія - це спосіб забезпечення цивільно-правових зобов'язань, в силу якого відповідно Російська Федерація, суб'єкт РФ або муніципальне утворення - гарант - дає письмове зобов'язання відповідати повністю або частково за виконання особою, якій дається державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами. Термін
 2. 19. Державні і муніципальні гарантії
  Бюджетний кодекс РФ визнає державні та муніципальні гарантії як спосіб забезпечення цивільно-правових зобов'язань, в силу яких відповідно РФ, суб'єкт РФ або муніципальне утворення як гарант дає письмове зобов'язання повністю або частково відповідати за виконання особою, якій дається державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами (ст.
 3. Стаття 115.2. Порядок та умови надання дер-жавних і муніципальних гарантій
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Надання державних або муніципальних гарантій здійснюється відповідно до повноважень органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого само-управління на підставі відповідно федерального закону, закону суб'єкта
 4. Стаття 115.1. Особливість державної або му-муніципальні гарантії, що надається в забезпечення зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами являє-ся невизначений коло осіб
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Надання державній або муніципальній гарантії в забезпечення виконання зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами є невизначене коло осіб, здійснюється з особливостями, встановленими цією статтею. Договір про надання
 5. Стаття 117. Надання державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 1 статті 117 слова "черговий фі-нансових рік (черговий фінансовий рік і плановий період) "будуть замінені словами" черговий фінансовий рік і плановий пери-од ". 1. Від імені суб'єкта Російської Федерації державні гарантії суб'єкта Російської
 6. Стаття 110.2. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац перший пункту 1 статті 110.2 після слів "перелік надаваних державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федеративної-ції" буде доповнено словами "на черговий фінансовий рік і плановий період".
 7. Стаття 116. Надання державних га гарантій Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Уряд Російської Федерації вправі приймати рішення у формі акта Уряду Російської Федерації про предос тавленія державних гарантій Російської Федерації у відповідності з федеральним законом про федеральний бюджет на відпо-відний рік і плановий період. Міністерство фінансів Російської Федерації має право
 8. Стаття 100 . Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура муніципального боргу являє собою угруповання муніципальних боргових зобов'язань за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) цінних паперів муніципального освіти (муніципальних цінних паперів), 2)
 9. Стаття 5.63. Порушення законодавства про організацію надання державних та муніципальних послуг (введена Федеральним законом від 03.12.2011 N 383-ФЗ)
  1. Порушення посадовою особою федерального органу виконавчої влади або органу державного позабюджетного фонду Російської Федерації або співробітником багатофункціонального центру надання державних та муніципальних послуг порядку надання державної послуги, що надається федеральним органом виконавчої влади або державним позабюджетним фондом Російської
 10. Стаття 379. Регресні вимоги гаранта до принципала
  1. Право гаранта зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціару по банківській гарантії, визначається угодою гаранта з принципалом, на виконання якого була видана гарантія. 2. Гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціару не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед
 11. 18. Муніципальний борг
  Муніципальний борг - сукупність боргових зобов'язань відповідного муніципального освіти. Муніципальний борг забезпечується повністю і без умов всім муніципальним майном, що є муніципальної казни (ст. 100 БК РФ). Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати в таких формах: 1) кредитні угоди і договори; 2) позики, здійснювані
 12. § 5. Проходження муніципальної служби
  Надходження на муніципальну службу здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації про працю з урахуванням особливостей, передбачених Федеральним законом "Про основи муніципальної служби Російській Федерації". Порядок проходження муніципальної служби, управління муніципальної службою, вимоги до муніципальних посадам муніципальної служби визначаються статутом
 13. Стаття 301. Здійснення державних або муніципальних закупівель з порушенням встановленого порядку
  Здійснення державних або муніципальних закупівель з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, тягне блокування відповідних витрат, залучення до відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу. При виявив-леніі фактів умисного
 14. Стаття 70.1. Резервування земель для державних або муніципальних потреб
  (введена Федеральним законом від 10.05.2007 N 69-ФЗ) 1. Резервування земель для державних або муніципальних потреб здійснюється у випадках, передбачених статтею 49 цього Кодексу, а земель, що перебувають у державній або муніципальній власності і не наданих громадянам та юридичним особам, також у випадках, пов'язаних з розміщенням об'єктів інженерної, транспортної та
 15. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  Види порушень бюджетного законодавства, а також відповідальність за них встановлені ст. 289-306 БК РФ. При цьому існуюча редакція БК РФ не узгоджена з чинним адміністративним законодавством: наявні посилання на норми КпАП РРФСР не відповідають нормам Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. № 195-ФЗ (КоАП РФ). Бюджетний кодекс РФ
 16. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземного
 17. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  1. Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, муніципальне утворення відповідають за своїми зобов'язаннями належним їм на праві власності майном, крім майна, яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання або оперативного управління, а також майна, що може перебувати лише у державній або муніципальній
© 2014-2022  yport.inf.ua