Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 115.1. Особливість державної або му-муніципальні гарантії, що надається в забезпечення зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами являє-ся невизначене коло осіб

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. Надання державній або муніципальній гарантії в забезпечення виконання зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами є невизначене коло осіб, здійснюється з особливостями, встановленими цією статтею.
Договір про надання державної або муніципальної гарантії в забезпечення виконання зобов'язань, по яких не-можливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами є невизначене коло осіб, укладає-ся з принципалом, і одержувачем (власником) такої гарантії є принципал.
2. Договором про надання гарантії та гарантією може бути передбачено, що вимога про сплату грошової суми по га-рантьє (вимога про виконання гарантії) пред'являється до гаранта принципалом. Пред'явлення, розгляд і виконання вимог-ня принципала про сплату грошової суми по гарантії здійснюється в порядку, встановленому статтею 115 цього Кодексу для вимог бенефіціара.
3. Договором про надання гарантії та гарантією можуть бути встановлені порядок і термін прийняття бенефіціаром (Benefit-ціарамі) гарантії. Термін, встановлений для відповіді бенефіціара (бенефіціарів) про прийняття гарантії, включається в термін дії га-рантьє.
Якщо з боку бенефіціара (бенефіціарів) у встановлений строк не були зроблені дії, необхідні для прийняття гарантії, гарантія вважається ненаданої і підлягає поверненню гаранту.
Утримання принципалом гарантії у випадку, встановленому абзацом другим цього пункту, а також у разі припинення обя-зательств гаранта по ній не зберігає за принципалом або бенефіціаром (бенефіціарами) будь-яких прав щодо подальшого використан-нію цієї гарантії.
4. До гарантій, наданих в забезпечення виконання зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в мо-мент надання гарантії або бенефіціарами є невизначене коло осіб, застосовуються норми статті 115 цього Кодек-са, якщо інше не випливає з цієї статті, особливостей і істоти даного виду гарантії .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 115.1. Особливість державної або му-муніципальні гарантії, що надається в забезпечення зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами являє-ся невизначене коло осіб "
 1. Стаття 110.2. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації
  державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федеративної-ції "буде доповнено словами" на черговий фінансовий рік і плановий період ". 1. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федерації, му-муніципальних гарантій у валюті Російської Федерації являє собою перелік надаваних
 2. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами. Термін гарантії визначається терміном виконання зобов'язань, за якими надано гарантія. Гарантії надаються, як правило, на конкурсній основі. Гарант по державній або муніципальній гарантії несе субсидіарну відповідальність додатково до відповідальності боржника за гарантованим їм
 3. 19. Державні і муніципальні гарантії
  115 БК РФ). В гарантії, яка обов'язково дається в письмовій формі, повинні бути зазначені відомості про гаранта (РФ, суб'єкт РФ, муніципальне утворення), найменування органу, що видав гарантію, сума гарантії. Термін гарантії визначається терміном виконання зобов'язань, за якими надано гарантія. При цьому гарант несе субсидіарну відповідальність за гарантованим їм зобов'язанням:
 4. Стаття 116. Надання державних га гарантій Російської Федерації
  державних гарантій Російської Федерації у відповідності з федеральним законом про федеральний бюджет на відпо-відний рік і плановий період. Міністерство фінансів Російської Федерації має право приймати рішення про надання державного-ських гарантій Російської Федерації в розмірі та у випадках, встановлених федеральним законом про федеральний бюджет на відповід-ний рік і плановий
 5. Стаття 117. Надання державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій
  державні гарантії суб'єкта Російської Федерації надаються вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації в межах загальної суми наданих гарантій, зазначеної в законі суб'єкта Російської Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період), відповідно до вимог цього Кодексу та в порядку,
 6. Стаття 370. Незалежність банківської гарантії від основного зобов'язання
  гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром не залежить у відносинах між ними від того основного зобов'язання , в забезпечення виконання якого вона видана, навіть якщо в гарантії міститься посилання на це
 7. Стаття 369. Забезпечення банківською гарантією зобов'язання принципала
  гарантія забезпечує належне виконання принципалом його зобов'язання перед бенефіціаром (основного зобов'язання). 2. За видачу банківської гарантії принципал сплачує гаранту
 8. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  або у відповідній частині вже виконано, припинилося з інших підстав або недійсне, він повинен негайно повідомити про це бенефіціара і принципалу. Отримане гарантом після такого повідомлення повторне вимога бенефіціара підлягає задоволенню
 9. Стаття 374. Подання вимоги по банківській гарантії
  або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, на забезпечення якого видана гарантія. 2. Вимога бенефіціара має бути представлено гаранту до закінчення визначеного в гарантії строку, на який вона
 10. Стаття 108.1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
  державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті являє собою перелік надається сезон-мих державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті на черговий фінансовий рік і плановий період, за винятком цільових іноземних кредитів (запозичень), залучених під державні гарантії Російської Федерації, з ука-занием: 1) загального обсягу гарантій; 2)
 11. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено
 12. Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Федеральним законом
  стаття визначає сферу дії коментованого федерального закону. Законом регулюються відносини, що виникають у зв'язку з наданням та забезпеченням органами державної влади додаткових гарантій щодо соціального захисту прав дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Зокрема,
 13. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його
 14. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  або якщо вони працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (див. коментар. до ст. 318, 323, 325, 326 ТК) тільки за основним місцем роботи, і не надаються на роботі за сумісництвом. Наприклад, оплата працівникові, що навчається в навчальному закладі, проводиться тільки за місцем основної роботи і не надається йому організаціями, в яких він працює за сумісництвом.
© 2014-2022  yport.inf.ua