Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 302. Повідомлення про розгляд справи в Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації

Коментар до статті При наявності в матеріалах справи повідомлення про вручення особі, яка бере участь у справі, чи іншому учаснику арбітражного процесу копії першого судового акта по даній справі або відомостей, зазначених у ч. 4 ст. 123 АПК РФ, така особа вважається належно повідомленим при розгляді справи судом апеляційної, касаційної, наглядової інстанцій, якщо судом, що розглядає справу, виконуються обов'язки з розміщення інформації про час і місце судових засідань, вчиненні від-ділових процесуальних дій на офіційному сайті арбітражного суду в мережі Інтернет відповідно до вимог абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ.
Копія ухвали про прийняття до провадження апеляційної чи касаційної скарги, ухвали про передачу справи для пере-огляду оспорюваного судового акта в порядку нагляду надсилається судом особам, бере участі у справі, на підставі положень ч. 3 ст. 261, ч. 3 ст. 278, ч. 5 ст. 299 АПК РФ.
При цьому відсутність в матеріалах справи доказів, що підтверджують отримання особами, що у справі, названих докумен-тів, не може розцінюватися як недотримання арбітражним судом правил Кодексу про належному повідомленні, за винятком випадків чаїв, коли апеляційна або касаційна скарга, заява про перегляд судового акта в порядку нагляду подаються після закінчення строків, встановлених ч. 2 ст. 259, ч. 2 ст. 276, ч. 4 ст. 292 АПК РФ, разом з клопотанням про відновлення пропущеного строку її подання особою, бере участі у справі, але не брали участь у судовому засіданні внаслідок неизвещения належним чином про його час і місце, або особою, зазначеною в ст. 42 АПК РФ.
У цих випадках, а також у разі прийняття до виробництва заяви про перегляд судового акта за нововиявленими йдуть-тельствам (ч. 2 ст. 314 АПК РФ) особи, що у справі, вважається повідомленим належним чином, якщо арбітражний суд до початку судового засідання, вчинення окремої процесуальної дії має відомості про отримання цими особами копії оп-ределения про прийняття до провадження апеляційної (касаційної) скарги, ухвали про передачу справи для перегляду судового акта в порядку нагляду, ухвали про прийняття до виробництва заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами відповідно або відомостями, зазначеними в ч. 4 ст. 123 АПК РФ.
При цьому, якщо після направлення позивачу або відповідачу відповідного судового акта до суду від організації поштового зв'язку по-ступила інформація, зазначена в п. п. 2 або 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, суд перевіряє, чи відповідає адреса, за якою юридичній особі спрямований один з названих вище судових актів, відомостями про його місце знаходження, розміщеним на офіційному сайті регист-рірующего органу в мережі Інтернет, або звертається до реєструючого органу із запитом щодо місця проживання індивідуального підприємця.
Див: п. 5 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 302. Повідомлення про розгляд справи в Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації "
 1. Стаття 302. Повідомлення про розгляд справи в Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  Коментар до статті На відміну від ст. 186 АПК 1995 р., що передбачала лише один випадок повідомлення осіб, які беруть участь у справі, про час і місце засідання Президії, коли виникала необхідність виклику тієї чи іншої особи в засідання Президії ВАС РФ для дачі пояснень, ст. 302 АПК 2002 встановлює в якості обов'язкового правила сповіщення осіб, що у справі, про засідання Президії
 2. Стаття 307. Набрання законної сили постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та його опублікування
  Коментар до статті Постанова Президії ВАС РФ підлягає опублікуванню у журналі "Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації" і розміщується на сайті ВАС РФ. При цьому арбітражним судам слід мати на увазі, що з дня розміщення Постанови Президії ВАС РФ в повному обсязі на сайті ВАС РФ практика застосування законодавства, на положеннях якого заснована дане
 3. МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  1. Інформаційний лист Генеральної прокуратури РФ від 30 березня 2001 р. N 36-15-01 " Про практику застосування законодавства щодо захисту інтелектуальної власності, стан прокурорського нагляду та заходи щодо посилення боротьби з піратством в аудіовізуальній сфері ". 2. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13 грудня 2007 р. N 122" Огляд практики розгляду арбітражними судами справ, пов'язаних
 4. Стаття 307. Набрання законної сили постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та його опублікування
  Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті постанова Президії ВАС РФ набирає законної сили з дня його прийняття. При цьому не передбачається можливість її оскарження. Однак це не виключає можливості осіб, що у справі, звернутися в міжнародний суд відповідно до ч. 3 ст. 46 Конституції РФ. 2. Встановлюється п'ятиденний термін направлення копій
 5. Стаття 152. Строк розгляду справи та прийняття рішення
  Коментар до статті При застосуванні ч. 1 ст. 152 АПК РФ слід мати на увазі, що час виготовлення повного тексту рішення включається в строк розгляду справи та прийняття рішення, передбачений ст. 152 Кодексу. Див: п. 41 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації". При наявності
 6. Коментар до статті 30.11
  1. Про вступ в законну силу постанови по справі про адміністративне правопорушення див. коментар до ст. 31.1. 2. Стосовно до ч. 3 коментованої статті мається на увазі перегляд вступили в законну силу постанов по справі про адміністративне правопорушення та рішень за результатами розгляду скарг, винесених суддями районних судів (див. також п. 4 коментарю до ст. 30.1). В
 7. Стаття 18. Формування складу суду
  Коментар до статті 1. Заміна судді або одного із суддів допускається у випадках, передбачених ч. 3 ст. 18 АПК РФ. Перелік цих підстав є вичерпним. Див: Постанова Президії ВАС РФ від 25.07.2011 N 18168/10. Така заміна проводиться з дотриманням вимог ст. 18 АПК РФ і встановленого в суді порядку розподілу справ. Питання про заміну судді або одного із суддів,
 8. Стаття 137. Призначення справи до судового розгляду
  Коментар до статті 1. Справа може бути призначено до судового розгляду в арбітражному суді першої інстанції тоді, коли розглянуті всі питання, винесені в попереднє засідання, зібрані необхідні докази та арбітражний суд з урахуванням думки сторін та залучених до участі у справі третіх осіб визнав, що справа до судового розгляду підготовлено . Попередньо суддя з
 9. Стаття 62. Повноваження представника
  Коментар до статті 1. При розгляді клопотань про відмову від апеляційної скарги необхідно враховувати, що дане процесуальне дію не зазначено в ч. 2 ст. 62 АПК РФ в переліку дій, право на вчинення яких має бути спеціально ого-ворено в довіреності. Див, наприклад: п. 33 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу
 10. 9.4. Виробництво по перегляду рішень
  Перевірка законності та обгрунтованості рішень арбітражного суду може здійснюватися: в апеляційній інстанції, в касаційній інстанції, в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами. Апеляційна інстанція - новий інститут арбітражного процесуального права, введений АПК в 1995 р. Апеляційна інстанція може розглядати рішення, ще не набрало законну силу (ст. 145 АПК
 11. Стаття 153. Судове засідання арбітражного суду
  Коментар до статті Необхідною гарантією судового захисту та справедливого розгляду справи є одно нада-ється сторонам можливість довести до відома суду свою позицію щодо всіх аспектів справи, оскільки тільки за цієї умові в судовому засіданні реалізується право на ефективний судовий захист (Постанови КС РФ від 10.12.1998 N 27-П, від 15.01.1999 N 1-П, від
 12. Стаття 306. Зміст постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  Коментар до статті Дотримання вимог до оформлення постанов Президії ВАС РФ забезпечує його законність, обгрунтованість і вмотивованість, які є умовами обов'язковості судових актів (ст. ст. 15, 16 АПК РФ). При цьому особливе значення мають мотиви прийнятого постанови (п. 9 ст. 306 АПК РФ) і висновки і рішення за результатами роз-гляду заяви (п. 10 ст. 306 АПК РФ),
 13. Стаття 156. Розгляд справи при ненаданні від-викликають на позовну заяву, додаткових доказів, а також за відсутності осіб, які беруть участь у справі
  Коментар до статті 1. Неподання або несвоєчасне подання доказів з неповажних причин, на-правлінь на затягування процесу, може розцінюватися арбітражним судом як зловживання процесуальними правами. За наявності таких обставин суд має право відповідно до ч. 2 ст. 111 АПК РФ віднести всі або частину судових витрат, незалежно від результатів розгляду
 14. Стаття 22. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
  Коментар до статті 1. АПК 2002 конкретизував правило про неприпустимість повторної участі судді у розгляді справи в порівнянні з АПК 1995 Сучасне правило стосується заборони розглядати ту ж справу в інших інстанціях, але не містить заборони на повторний розгляд справи суддею (складом суддів) за тією ж інстанції в разі скасування судового акта вищестоящим судом і спрямування його на
 15. Стаття 306. Зміст постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  Коментар до статті Стаття, що встановлює вимоги до змісту постанови Президії ВАС РФ, прийнятого за результатами перегляду судового акта в порядку нагляду. Тим самим на законодавчому рівні забезпечуються законність, обгрунтованість і вмотивованість судового акта, прийнятого Президією ВАС РФ, що є умовами обов'язковості судових актів (ст. 15, 16 АПК
 16. Стаття 118. Продовження процесуальних строків
  Коментар до статті Проблема продовження строку розгляду справи аналізується з урахуванням ч. 2 ст. 152 АПК РФ, в якій зазна-чається, що термін розгляду справи може бути продовжений на підставі мотивованої заяви судді, який розглядає справу, перед-вою арбітражного суду до шести місяців у зв'язку з особливою складністю справи, зі значним числом учасників арбітражного процесу. В
© 2014-2022  yport.inf.ua