Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 303. Недотримання обов'язковості зараховані-ня доходів бюджетів

Незарахування або несвоєчасне зарахування коштів, що підлягають обов'язковому зарахуванню до доходів відповідних бюджетів, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилучення в безспірному порядку бюджетних коштів, що підлягають зарахуванню до відповідних бюджетів, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 303. Недотримання обов'язковості зараховані-ня доходів бюджетів "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  ня. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів. Доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Податкові доходи від сплати податку на майно організацій, податку на гральний
 2. Стаття 39. Формування доходів бюджетів
  обов'язкових
 3. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  нями до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів , підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, від-носяться до доходів бюджету; видатків бюджету за відомчою структурою видатків відповідного бюджету; витрат
 4. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N
 5. 31. Принципи бюджетної системи.
  обов'язковому порядку і в повному обсязі (ст . 32 БК РФ); 5) принцип збалансованості бюджету - обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його дефіциту (ст. 33 БК РФ); 6) принцип гласності - бюджети та звіти про їх виконання підлягають обов'язковому опублікуванню у відкритій пресі (ст. 36 БК РФ);
 6. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  ня його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з необхідності мінімізації розміру дефіциту
 7. Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  недотримання обов'язковості зарахування доходів бюджетів, доходів бюджетів державних позабюджетних фондів та інших надходжень в бюджетну систему Російської Федерації; несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування коштів, що підлягають зарахуванню на рахунки бюджету та дер-жавних позабюджетних фондів; несвоєчасне подання проектів бюджетів і звітів про виконання
 8. 5. Бюджетна система та її принципи
  обов'язковому порядку і в повному обсязі (ст. 32 БК РФ); 5) принцип збалансованості бюджету - обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його дефіциту (ст. 33 БК РФ); 6) принцип гласності - бюджети та звіти про їх виконання підлягають обов'язковому опублікуванню у відкритій пресі (ст. 36 БК РФ);
 9. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  ня дефіциту бюджету, якщо інше не передбачено законом (рішенням) про бюджет в частині, що стосується: субвенцій і субсидій, отриманих з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; коштів цільових іноземних кредитів (запозичень); добровільних внесків, пожертвувань, коштів самооподаткування громадян; витрат бюджету, що здійснюються відповідно до міжнародних договорів
 10. Стаття 82. Джерела фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я
  обов'язкового медичного страхування, які формуються за рахунок: --- --- Стаття 6 Бюджетного кодексу РФ від 31.07.1998 N 145-ФЗ. Федеральний закон від 29.11.2010 N 326-ФЗ "Про обов'язкове медичне страхування в Російській Федерації". 1) доходів від сплати: а) страхових внесків на обов'язкове медичне страхування; б) недоїмок за внесками, податковим
 11. Стаття 40. Зарахування доходів до бюджету
  обов'язкове соціальне страхування, інших обов'язкових платежів, інших надходжень, що є джерелами формування доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, зараховуються на рахунки органів Федерального казначейства для їх розподілу цими органами в відповідної з нормативами, встановленими цим Кодексом, законом (рішенням) про бюджет та іншими законами суб'єктів
 12. Стаття 37. Принцип достовірності бюджету
  доходів і витрат
 13. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  ня. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи; принцип самостійності бюджетів; принцип рівності бюджетних прав
 14. 37. Поняття і характеристика податкових доходів бюджетів.
  Обов'язкові платежі, що стягуються центральними та місцевими органами державної влади з фізичних та юридичних осіб, що надходять до державного та місцевих бюджетів. Податки - основне джерело коштів, що надходять у державну скарбницю. Одночасно податки служать одним із способів регулювання економічних процесів господарського життя. податок на прибуток (дохід), приріст капіталу, сюди
 15. 13. Доходи бюджету
  зараховуються до бюджетів інших рівнів бюджетної системи РФ для цільового фінансування централізованих заходів, а також безоплатного перерахування. Згідно ст. 41 БК РФ доходи бюджету поділяються на три види: 1) податкові доходи; 2) неподаткові доходи; 3) безоплатні та безповоротні перерахування. До податкових доходів бюджету належать: 1) передбачені законодавством РФ
 16. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  ня правомірного, цільового, ефективного використання бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють контроль за використанням субсидій, субвенцій їх одержувачами відповідно до умов і цілями, визначеними при наданні зазначених коштів з бюджету. Головні розпорядники бюджетних коштів мають право проводити перевірки підвідомчих розпорядників
 17. 36. Поняття і характеристика неподаткових доходів бюджетів.
  Обов'язкові, безплатні, безповоротні платежі на користь бюджету До неподаткових доходів бюджетів належать: доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних; доходи від продажу майна
 18. 26. Виконання бюджету
  зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету; розподіл відповідно до затвердженого бюджету регулюючих доходів; повернення надміру сплачених до бюджету сум доходів; облік доходів бюджету і складання звітності про доходи відповідного бюджету. Облік доходів бюджетів та складання звітності здійснюються за формами та в порядку, встановленим Мінфіном РФ. Бюджети за видатками виконуються в
 19. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  недотримання обов'язковості зарахування доходів бюджетів, доходів бюджетів державних позабюджетних фондів та інших надходжень в бюджетну систему РФ; несвоєчасне подання проектів бюджетів і звітів про виконання бюджетів; фінансування витрат, не включених до бюджетної розпис, та ін При виявленні порушень бюджетного законодавства керівники федеральних органів
 20. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий рік без дефіциту відповідним правовим актом про бюджет може передбачатися залучення коштів із джерел фінансування дефіциту бюджету для фінансування витрат бюджету в межах видатків на погашення боргу. Оскільки дефіцит бюджету має
© 2014-2022  yport.inf.ua