Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець - фізична особа, є індивідуальним підприємцем, зобов'язаний вести трудові книжки на кожного ра-ботника в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
Роботодавець - фізична особа, яка не є індивідуальним підприємцем, не має права робити записи в трудо-вих книжках працівників і оформляти трудові книжки працівникам, що приймаються на роботу вперше. Документом, що підтверджує період роботи у такого роботодавця, є трудовий договір, укладений у письмовій формі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб "
 1. Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб
  стаття вперше встановлює обов'язок індивідуального підприємця вести трудові книжки на кожного працівника в порядку, встановленому ТК та іншими нормативними правовими актами РФ. У колишній редакції цієї статті така обов'язок не передбачалася, що створювало певні проблеми, пов'язані з доведенням існування трудових відносин. Трудова книжка встановленого зразка
 2. Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб
  документом про трудову діяльність і трудовий стаж працівника. Згідно ст. 66 ТК роботодавець (за винятком роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем) зобов'язаний вести трудові книжки на кожного працівника, який пропрацював в організації понад 5 днів, якщо робота в цій організації є для працівника основною. Правила ведення і зберігання трудових книжок,
 3. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  стаття 348.4 цього Кодексу) дозвіл на роботу за сумісництвом необхідно отримати як у роботодавця за місцем тимчасової роботи, так і у роботодавця, з яким спочатку укладено трудовий
 4. Стаття 66. Трудова книжка
  документом про трудову діяльність і трудовий стаж працівни-ка. Форма, порядок ведення та зберігання трудових книжок, а також порядок виготовлення бланків трудових книжок і забезпечення ними роботодавців встановлюються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої вла-сти. (В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ) Роботодавець (за винятком
 5. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
  документів, пов'язаних з роботою (копії наказу про прийом на роботу, наказів про переклади на іншу роботу, наказу про звільнення з роботи; виписки з трудової книжки; довідки про заробітну плату, про нараховані та фактично сплачених страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування, про період роботи у даного роботодавця та інше). Копії документів, пов'язаних з роботою, повинні бути
 6. Стаття 283. Документи, що подаються при прийомі на роботу за сумісництвом
  документом, який працівник зобов'язаний пред'явити при укладенні трудового договору про роботу за сумісництвом з іншим роботодавцем, є паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Роботодавець не має права вимагати від вступника на роботу за сумісництвом трудову книжку або виписку з неї, документи військового обліку та інші документи, що пред'являються за основним місцем роботи
 7. Стаття 283. Документи, що подаються при прийомі на роботу за сумісництвом
  документ, удо-стоверяющій особистість. При прийомі на роботу за сумісництвом, що вимагає спеціальних знань, роботодавець має право зажадати вать від працівника пред'явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку або їх належно завірених копій, а при прийомі на важку роботу, роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці - довідку про характер і умо-вах
 8. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця
  стаття, на відміну від загального порядку (див. ст. 72.2 ТК), передбачає тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця у випадках, коли роботодавець не має можливості забезпечити участь спортсмена у спортивних змаганнях. Такий переклад допускається за погодженням між роботодавцями з письмової згоди спортсмена на термін, що не перевищує одного року. За місцем тимчасової роботи зі
 9. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
  документів, пов'язаних з роботою, в т.ч. і документів про нараховані та фактично сплачених страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування. Перелік документів (копій документів), перелічених у ч. 1 ст. 62, не є вичерпним. Крім названих роботодавець зобов'язаний за письмовою вимогою працівника видати йому та інші документи, якщо вони необхідні йому для реалізації тих чи
 10. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вах- товим методом
  період, але не більше ніж за один рік. Обліковий період охоплює весь робочий час, час у дорозі від місця перебування роботодавця або від пункту збору до місця вико-нання роботи і назад, а також час відпочинку, що припадає на даний календарний відрізок часу. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець зобов'язаний вести облік робочого часу і часу відпочинку кожного працівника,
 11. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
  стаття встановлює право працівника вимагати від роботодавця копії документів, пов'язаних з роботою. Перелічені документи повинні бути видані працівникові не пізніше трьох днів з дня подання письмової заяви працівника та повинні бути завірені належним чином (підпис керівника або уповноваженої ним особи, печатка організації (підприємства, установи), проставлені номер і дата видачі,
 12. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  стаття, на відміну від вказаної загальної норми, встановлює виняток із загального правила, оскільки робота спортсмена і тренера за сумісництвом можлива в іншого роботодавця (а не інших) тільки з дозволу роботодавця за основним місцем роботи. 2. Частина 2 коментованої статті встановлює винятковий порядок отримання спортсменом дозволу на роботу за сумісництвом у випадках,
 13. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до дру-гому роботодавцю
  період тимчасового переведення роботодавець за місцем тимчасової роботи укладає зі спортсменом строковий трудовий договір відповідно до вимог статті 348.2 цього Кодексу. На період тимчасового переведення спортсмена до іншого роботодавця дію спочатку укладеного трудового договору зупиняється, тобто сторони припиняють здійснення прав і обов'язків,
 14. Стаття 303. Укладення трудового договору з робото-телем - фізичною особою
  роботодавцем - фізичною особою працівник зобов'язується виконувати не заборонену настою-щим Кодексом або іншим федеральним законом роботу, визначену цим договором. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) У письмовий трудовий договір в обов'язковому порядку включаються всі умови, істотні для працівника і для роботодавцем-ля. Роботодавець - фізична особа зобов'язаний: оформити трудовий
 15. Стаття 67. Форма трудового договору
  підтверджуватися підписом працівника на примірнику трудового договору, що зберігається у роботодавця. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудовий договір, не оформлений у письмовій формі, вважається укладеним, якщо працівник приступив до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника. При фактичному допущенні працівника до роботи роботодавець зобов'язаний оформити з ним
 16. Стаття 312.5. Особливості припинення трудового договору про дистанційної роботи
  документа, роботодавець у день припинення даного трудового до-говору зобов'язаний направити дистанційному працівникові поштою рекомендованим листом з повідомленням оформлену належним чином копію зазначеного наказу (розпорядження) на паперовому
 17. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера з сумісництвом
  період тимчасового переведення до іншого роботодавця. У цьому випадку потрібно отримати дозвіл на роботу за сумісництвом як у роботодавця за місцем тимчасової роботи, так і у роботодавця, з яким спочатку укладено трудовий
 18. Стаття 261. Гарантії вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей, та особам, які виховують дітей без матері, при розірванні трудового договору
  що підтверджує стан вагітності, продовжити термін дії трудового договору до закінчення вагітності. Жінка, термін дії трудового договору з якої був продовжений до закінчення вагітності, зобов'язана за запитом роботодавця, але не частіше ніж один раз на 3 місяці, надавати медичну довідку, що підтверджує стан вагітності. Якщо при цьому жінка фактично продовжує працювати
 19. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  період перевищує тиждень. При залученні працівників до робіт у нічний час роботодавцями - фізичними особами повинні враховуватися обмеження, встановлені для окремих категорій працівників (жінки, неповнолітні та ін .). 2. Порядок ведення обліку робочого часу визначається роботодавцем. Форми, що визначаються Росстатом в централізованому порядку, носять рекомендаційний характер.
© 2014-2022  yport.inf.ua