Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 312.2. Особливості укладення і зміни умов трудового договору про дистанційної роботи

Трудовий договір про дистанційній роботі і угоди про зміну визначених сторонами умов трудового договору про дистанційної роботі можуть укладатися шляхом обміну електронними документами. При цьому в якості місця укладення трудового договору про дистанційній роботі, угод про зміну визначених сторонами умов трудового договору про дистанційної ра-боті вказується місце знаходження роботодавця.
У випадку, якщо трудовий договір про дистанційної роботі укладений шляхом обміну електронними документами, роботодавець не пізніше трьох календарних днів з дня укладення даного трудового договору зобов'язаний направити дистанційному працівникові поштою рекомендованим листом з повідомленням оформлений належним чином примірник даного трудового договору на паперовому носите-ле.
При укладенні трудового договору про дистанційній роботі шляхом обміну електронними документами документи, передбачені-ренние статтею 65 цього Кодексу, можуть бути пред'явлені роботодавцю особою, що поступає на дистанційну роботу, у формі електронного документа. На вимогу роботодавця дана особа зобов'язана надіслати йому поштою рекомендованим листом з повідомленням нотаріально завірені копії зазначених документів на паперовому носії.
Якщо трудовий договір про дистанційної роботи полягає шляхом обміну електронними документами особою, вперше заклю-чающие трудовий договір, дана особа отримує страхове свідоцтво державного пенсійного страхування самостоятель-но.
Ознайомлення особи, яка укладає трудовий договір про дистанційної роботи, з документами, передбаченими частиною третьою статті 68 цього Кодексу, може здійснюватися шляхом обміну електронними документами.
За угодою сторін трудового договору про дистанційної роботі відомості про дистанційної роботи можуть не вноситися до трудо-ву книжку дистанційного працівника, а при укладенні трудового договору вперше трудова книжка дистанційному працівникові мо-же не оформляється. У цих випадках основним документом про трудову діяльність і трудовий стаж дистанційного працівника являє-ся екземпляр трудового договору про дистанційної роботи, зазначений у частині другій цієї статті.
За відсутності зазначеного у частині шостій цієї статті угоди дистанційний працівник надає роботодавцю трудову книжку особисто або надсилає її поштою рекомендованим листом з повідомленням.
У трудовому договорі про дистанційної роботі крім додаткових умов, що не погіршують положення працівника по порівняй-нію з встановленим трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами (частина четверта статті 57 цього Кодексу), може передбачати додаткову умову про обов'язок дистанційного працівника використовувати при виконанні ним своїх обов'язків за трудовим договором про дистанційної роботи обладнання, програмно-технічні засоби, засоби захисту інформації та інші кошти, надані або рекомендовані роботодавцем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 312.2. Особливості укладення і зміни умов трудового договору про дистанційної роботі "
 1. Стаття 312.1. Загальні положення
  Дистанційної роботою є виконання певної трудовим договором трудової функції поза місцем знаходження рабо-тодателя, його філії, представництва, іншого відокремленого структурного підрозділу (включаючи розташовані в іншій місцево-сті), поза стаціонарного робочого місця , території чи об'єкта, прямо або побічно перебувають під контролем роботодавця, при ус-ловіі використання для
 2. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  1. Стаття, що містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків,
 3. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  1. За загальним правилом умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі. Відповідно забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (див. ст. 60 ТК і коммент. До неї). Зміна визначених сторонами умов трудового договору - це зміна одного або декількох обов'язкових або додаткових умов
 4. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  Коментар до статті Стаття, що містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див.
 5. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  1. За загальним правилом умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі (див. ст. 72, 73 ТК і коммент. до них). Водночас діяльність індивідуальних підприємців характеризується динамічністю, що може викликати необхідність швидкого зміни умов чинного трудового договору. Тому на відміну від загальної вимоги, відповідно до
 6. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  Коментар до статті Особи, прийняті на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може
 7. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  Коментар до статті 60.Часть 1 коментованої статті закріплює право працівника, який перебуває вже у трудових відносинах з роботодавцем, укладати інші трудові договори для виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див.
 8. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  Трудовий договір - угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати певну цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового
 9. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  1. Коментована стаття, зазнали змін в 2006 р. і більше не передбачає можливість встановлення випробувального терміну (це питання регулюється загальною ст. 70 ТК), виділяє одну особливість укладення трудового договору про виконання сезонних робіт - умова саме про сезонний характер роботи має бути зазначено в самому трудовому договорі (див. ст. 57 ТК і коммент. до неї). Слід
 10. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  У цьому розділі розглянемо особливості процедури звільнення з загальних підставах, перерахованим у ст. 77 Трудового кодексу РФ, які виникають не з ініціативи роботодавця. Серед них звільнення: - за згодою сторін трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку
 11. 62. Поняття трудового договору
  Регулювання трудових відносин може здійснюватися шляхом укладення, зміни, доповнення працівниками і роботодавцям колективних договорів, угод, трудових договорів. У трудовому праві свобода праці, гарантована Конституцією РФ, трансформується в свободу трудового договору. Трудовий договір - це двостороння угода між працівником і роботодавцем (ст. 20 ТК РФ),
 12. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  Коментар до статті 1. До умов, певним сторонами трудового договору, можна віднести як обов'язкові умови, які повинні бути включені в договір у силу прямого припису ст. 57 ТК, так і додаткові, не погіршують становище працівника умови, включаються в трудовий договір за згодою сторін. У найзагальнішому вигляді вони наведені в ст. 57 ТК (див. коментар. до неї). Стаття 306
 13. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  1. Наведена норма є новелою і містить загальні положення про одне з поширених на практиці видів трудових договорів - роботі за сумісництвом. Під сумісництвом слід розуміти виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час (см . ст. 282 ТК і коммент. до неї). Таким чином, істотними
 14. 3.6. Звільнення у порядку переведення, зміна власника й інші підстави звільнення працівника
  Іншими загальними підставами для звільнення працівників, не розглянутими раніше, є: 1) переведення працівника за його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду) (п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ); 2) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зі зміною підвідомчості
 15. Стаття 497. Продаж товару за зразками і дистанційний спосіб продажу товару
  (в ред. Федерального закону від 25.10.2007 N 234-ФЗ) 1. Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладений на підставі ознайомлення покупця із зразком товару, запропонованим продавцем і виставленим в місці продажу товарів (продаж товару за зразками). 2. Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладений на підставі ознайомлення покупця із запропонованим продавцем описом товару
 16. Стаття 324. Укладення трудового договору з особами, що залучаються на роботу в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з інших місцевостей
  Коментар до статті 1. Умовою прийому на роботу в організації, розташовані в північних районах, осіб, що залучаються на роботу з інших місцевостей, є відсутність протипоказань для роботи в несприятливих кліматичних умовах Крайньої Півночі, що має бути підтверджено в медичному висновку. Таке медичний висновок видається за результатами відповідного медичного
 17. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  Коментар до статті 348.1. Професійна діяльність спортсменів і тренерів пов'язана з інтенсивними фізичними та емоційними навантаженнями. Робота в іншого роботодавця збільшує ці навантаження і може негативно позначитися на результатах їх щоденної роботи у основного роботодавця. Тому останній не завжди зацікавлений, щоб спортсмени, тренери, які уклали з ним трудовий договір,
 18. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  Коментар до статті 1. У ст. 60, яка забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, знаходить вираження один з основних принципів регулювання трудових відносин, закріплених ст. 2 ТК, а саме свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право вільно розпоряджатися своїми
 19. Стаття 324. Укладення трудового договору з особами, що залучаються на роботу в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з інших місцевостей
  1. Стаття, що пов'язує можливість укладення трудового договору з особами, які прибули в райони Крайньої Півночі, з наявністю у них медичного висновку про відсутність протипоказань для роботи в таких районах і місцевостях. Зазначене додаткове вимога обумовлена тим, що проживання і робота в екстремальних природно-кліматичних умовах Півночі пов'язані з підвищеною
 20. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  1. Особи, які працюють за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, можуть бути звільнені з загальних підставах припинення трудового договору, передбачених ст. 77, 80, 81, 83 ТК (див. коментар. До зазначених статей). Поряд із зазначеними підставами припинення трудового договору, з особою, яка працює за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на
© 2014-2022  yport.inf.ua