Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 312.1. Загальні положення

Дистанційної роботою є виконання певної трудовим договором трудової функції поза місцем знаходження рабо-тодателя, його філії, представництва, іншого відокремленого структурного підрозділу (включаючи розташовані в іншій місцево-сті), поза стаціонарного робочого місця, території або об'єкта, прямо або побічно перебувають під контролем роботодавця, при ус-ловіі використання для виконання даної трудової функції і для здійснення взаємодії між роботодавцем і працівником з питань, пов'язаних з її виконанням, інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування, в тому числі мережі "Інтер -ні ".
дистанційне працівниками вважаються особи, які уклали трудовий договір про дистанційної роботи.
На дистанційних працівників поширюється дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, з урахуванням особливостей, встановлених цією главою.
У випадку, якщо цією главою передбачено взаємодію дистанційного працівника або особи, що надходить на дистанци-онную роботу, і роботодавця шляхом обміну електронними документами, використовуються посилені кваліфіковані електронні під- писи дистанційного працівника або особи, що надходить на дистанційну роботу, і роботодавця в порядку, встановленому федераль-ними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. Кожна зі сторін зазначеного обміну зобов'язана направляти у формі електронного документа підтвердження одержання електронного документа від іншої сторони в строк, визначений трудо-вим договором про дистанційної роботи.
У випадках, якщо відповідно до цього Кодексу працівник повинен бути ознайомлений в письмовій формі, в тому числі під розпис, з прийнятими локальними нормативними актами, безпосередньо пов'язаними з його трудовою діяльністю, наказами (розпорядженнями) роботодавця, повідомленнями, вимогами та іншими документами, дистанційний працівник може бути ознайомлений з ними шляхом обміну електронними документами між роботодавцем і дистанційним працівником.
У випадках, якщо в відповідно до цього Кодексу працівник має право або зобов'язаний звернутися до роботодавця із заявою, пре-доставити роботодавцю пояснення або іншу інформацію, дистанційний працівник може зробити це у формі електронного доку-мента.
Для надання обов'язкового страхового забезпечення по обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової НЕ-працездатності та у зв'язку з материнством дистанційний працівник направляє роботодавцю оригінали документів, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, поштою рекомендованим листом з повідомленням-ем.
При подачі дистанційним працівником заяви про видачу засвідчених належним чином копій документів, пов'язаних з ра-ботой (стаття 62 цього Кодексу), роботодавець не пізніше трьох робочих днів з дня подання зазначеної заяви зобов'язаний направити дистанційному працівникові ці копії поштою рекомендованим листом з повідомленням або, якщо це зазначено в заяві, у формі електронно-го документа.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 312.1. Загальні положення"
 1. Стаття 420. Поняття договору
  1. Договором визнається угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. 2. До договорів застосовуються правила про двух-і багатосторонніх угодах, передбачені главою 9 цього Кодексу. 3. До зобов'язань, що виникли з договору, застосовуються загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами
 2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  КонсультантПлюс: примітка. Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне). Брагінський М.І. Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1998. Гол. 5. Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. Разд. 2. Новицький І.Б.,
 3. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 4. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 5. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 6. 1. Загальні положення
  1. Загальні
 7. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 8. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 9. § 1. Загальні положення про підряд
  § 1. Загальні положення про
 10. Розділ I. Загальні положення
  Розділ I. Загальні
 11. Розділ I. Загальні положення
  Розділ I. Загальні
 12. Глава 33. Загальні положення
  Глава 33. Загальні
 13. § 1. Загальні положення про оренду
  § 1. Загальні положення про
 14. Глава I. Загальні положення
  Глава I. Загальні
 15. Глава I. Загальні положення
  Глава I. Загальні
 16. 2. Загальні положення про спадкування
  2. Загальні положення про
 17. Глава 27. Загальні положення
  Глава 27. Загальні
 18. Глава 23. Загальні положення
  Глава 23. Загальні
 19. Розділ I. Загальні положення
  Розділ I. Загальні
 20. Глава 43. Загальні положення
  Глава 43. Загальні
© 2014-2022  yport.inf.ua