Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 317. Процентна надбавка до заробітної плати

Коментар до статті 1. Процентна надбавка до заробітної плати за роботу в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях вводиться з метою компенсації підвищених витрат праці і вартості життя в суворих кліматичних умовах і являє собою щомісячну додаткову виплату, розмір якої залежить від тривалості стажу роботи в зазначених районах або місцевостях.
2. У коментованій статті вказується, що встановлення розміру процентної надбавки та порядку її виплати здійснюється за тими ж правилами, що передбачені у ст. 316 ТК для встановлення розміру районного коефіцієнта і порядку його застосування. Це означає, що розмір процентної надбавки та порядок її виплати повинен встановлюватися Урядом РФ, проте в даний час даний нормативний правовий акт не прийнятий. Розміри процентних надбавок і порядок їх застосування, встановлені для відповідних районів Крайньої Півночі і прирівняних місцевостей, визначаються нормативними правовими актами колишнього СРСР і Російської Федерації.
3. Розміри процентних надбавок диференційовані залежно від тяжкості кліматичних умов тих районів Крайньої Півночі і прирівняних місцевостей, де здійснюється трудова діяльність. Так, в Чукотському автономному окрузі та Північно-Евенськ районі Магаданської області, Корякском автономному окрузі та Алеутському районі Камчатської області, а також на островах Північного Льодовитого океану (за винятком островів Білого моря) процентна надбавка виплачується в розмірі 10% заробітку після закінчення 6 місяців роботи , із збільшенням на 10% за кожні наступні 6 місяців роботи до досягнення максимального розміру надбавки - 100% заробітку. В інших районах Крайньої Півночі розмір надбавки становить 10% заробітку після закінчення 6 місяців роботи, зі збільшенням на 10% за кожні наступні 6 місяців роботи, а після досягнення 60%-ної надбавки - з збільшенням на 10% за кожний наступний рік роботи. Максимальний розмір надбавки становить 80% заробітку. У місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, виплата надбавки здійснюється в розмірі 10% заробітку після закінчення першого року роботи із збільшенням на 10% за кожний наступний рік роботи. При цьому максимальний розмір надбавки не повинен перевищувати 50% заробітку. У південних районах Сибіру і Далекого Сходу, які не віднесені до районів Крайньої Півночі і прирівняним до них місцевостях, надбавки встановлені в розмірі 10% після закінчення першого року роботи із збільшенням на 10% за кожні наступні два роки роботи, але не більше 30% заробітку .
4. Для молоді передбачені спеціальні правила обчислення розмірів процентних надбавок до заробітної плати.
В даний час продовжують діяти пільгові умови нарахування надбавок для осіб не старше 30 років, які прожили на Крайній Півночі чи в прирівняних місцевостях не менше одного року, причому не має значення, коли таке проживання мало місце і було Чи воно безперервним. Підсумовуванню підлягають усі періоди проживання в північних районах і місцевостях. Згідно п. 1 Постанови Ради Міністрів РРФСР від 22 жовтня 1990, N 458 "Про впорядкування компенсацій громадянам, які проживають в районах Півночі" (СП РРФСР. 1990. N 24. Ст. 254) молоді, котра прожила не менше одного року в районах Крайньої Півночі і вступає в трудові відносини, надбавки до заробітної плати встановлюються з 1 січня 1991 р. у розмірі 20% після закінчення перших 6 місяців роботи із збільшенням на 20% за кожні наступні 6 місяців і по досягненні 60% надбавки - останні 20% - за один рік роботи, а в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, - у розмірі 10% за кожні 6 місяців роботи. Таким чином, процентна надбавка до заробітної плати для осіб віком до 30 років, не менше одного року прожили в північних районах, виплачується в прискореному порядку. При цьому загальний розмір виплачуваних зазначеним працівникам надбавок не може перевищувати меж, передбачених чинним законодавством.
Скасовано діяли раніше пільгові правила обчислення розміру процентних надбавок для молоді, котра прожила в районах Крайньої Півночі або в прирівняних місцевостях не менше 5 років. Однак, як роз'яснюється в листі Міністерства охорони здоров'я Росії від 20 січня 2005 р. N 97-Пр, слід враховувати, що молодь (особи віком до 30 років), яка прожила в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях не менше 5 років станом на 31 грудня 2004 р., тобто виконала всі вимоги раніше діючого законодавства, має право на виплату процентної надбавки до заробітної плати в повному розмірі з першого дня роботи в зазначених районах.
Законами окремих суб'єктів РФ збережено пільговий порядок обчислення процентних надбавок для працівників молодше 30 років, які прожили не менше 5 років в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також в інших районах Півночі, де встановлені районні коефіцієнти. Так, відповідно до Закону Читинської області від 16 грудня 2004 р. N 608-ЗЧО "Про районний коефіцієнті і відсоткову надбавку до заробітної плати працівників організацій бюджетної сфери" зазначеним працівникам, які укладають трудові відносини з організаціями, що фінансуються з бюджету Читинської області, процентна надбавка виплачується в повному розмірі з першого дня роботи.
5. Процентні надбавки нараховуються на фактичний місячний заробіток працівника, за винятком виплат по районному коефіцієнту і всіх видів виплат за середнім заробітком.
Відповідно до роз'яснення Мінпраці Росії від 11 вересня 1995 р. N 3, затв. Постановою Мінпраці Росії від 11 вересня 1995 р. N 49 (БНА РФ. 1995. N 12), процентні надбавки до заробітної плати особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, нараховуються на фактичний заробіток, включаючи винагороду за вислугу років, виплачується щомісяця, щокварталу або одноразово.
6. Процентні надбавки нараховуються на заробітну плату не тільки осіб, які працюють за основним місцем роботи, а й сумісників.
7. Особам, направленим на Крайню Північ або в прирівняні місцевості у службові відрядження з інших регіонів Росії, час перебування в північних районах до стажу для нарахування процентних надбавок не включається. При цьому час службових відряджень працівників, які здійснюють трудову діяльність і проживають на Півночі, зараховується до стажу, що дає право на виплату процентної надбавки до заробітної плати, навіть якщо зазначені працівники були відряджені в місцевості, розташовані за межами північних територій.
8. Правила перерахунку відсоткових надбавок при переході працівників в організації, розташовані в інших місцевостях, де встановлено інші розміри процентних надбавок, передбачені в роз'ясненні Мінпраці Росії від 16 травня 1994 р. N 7, затв. Постановою Мінпраці Росії від 16 травня 1994 р. N 37 (БНА РФ. 1994. N 9). Так, при переході працівника, що має необхідний для отримання процентної надбавки стаж роботи, на роботу в організацію, розташовану в іншому районі чи місцевості, перерахунок відсоткової надбавки до заробітної плати провадиться пропорційно часу, відпрацьованому у відповідних районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях, а також у південних районах Далекого Сходу, Красноярського краю, Іркутської і Читинської областей, Республіки Бурятія, в Республіці Хакасія в порядку, встановленому за новим місцем роботи з дотриманням таких правил:
а) у випадках переходу працівника з організації, розташованої в районі Крайньої Півночі, в організацію, розташовану в місцевості, прирівняної до районів Крайньої Півночі, розмір процентних надбавок встановлюється з розрахунку однієї 10%-ної надбавки за кожні 12 місяців, опрацьовані в районах Крайньої Півночі.
Нарахування наступній черговій відсоткової надбавки повинно проводитися в загальному порядку через рік з моменту переходу працівника в організацію, розташовану в місцевості, прирівняної до районів Крайньої Півночі, в розмірі, встановленому для цих місцевостей;
б) у випадках переходу працівника з організації, розташованої в місцевості, прирівняної до районів Крайньої Півночі, в організацію, розташовану в районі Крайньої Півночі, сума надбавок (у відсотковому обчисленні), нарахованих за повні роки роботи, зберігається в колишньому розмірі, а за опрацьовані понад цього місяці нараховується додаткова відсоткова надбавка пропорційно кількості місяців.
Нарахування наступній черговій відсоткової надбавки повинно проводитися в загальному порядку через 6 місяців з моменту переходу працівника в організацію, розташовану в районі Крайньої Півночі, в розмірі, встановленому для цього району;
в) у разі переходу працівника з організації, розташованої в місцевості, прирівняної до районів Крайньої Півночі, в організацію, розташовану в районі Крайньої Півночі, раніше перейшов на роботу в цю місцевість з районів Крайньої Півночі, загальний розмір які підлягають виплаті процентних надбавок до заробітної платі (у процентному вирахуванні) повинен визначатися шляхом підсумовування процентних надбавок, зароблених ним у кожній з цих організацій. При цьому загальний розмір процентних надбавок до заробітної плати не повинен перевищувати встановленої межі.
У такому ж порядку визначається розмір процентної надбавки для працівника, що переходить з організації, розташованої в Чукотському автономному окрузі, в Північно-Евенськ районі Магаданської області, Корякском автономному окрузі, Алеутському районі Камчатської області, а також на островах Північного Льодовитого океану і його морів (за винятком островів Білого моря), на роботу в організацію, розташовану в інших районах Крайньої Півночі або в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, і назад;
г) при переході працівника, що має необхідний для отримання процентної надбавки стаж роботи, з організацій, розташованих в південних районах Далекого Сходу, Красноярського краю, Іркутської і Читинської областей, Республіки Бурятія, в Республіці Хакасія, в організацію, розташовану в районі Крайньої Півночі чи місцевості, прирівняної до районів Крайньої Півночі, за ним зберігається вислуженной процентна надбавка. Наступна чергова процентна надбавка цьому працівникові нараховується в загальному порядку через 6 місяців з дня переходу в організацію, розташовану в районі Крайньої Півночі, і через рік з дня переходу в організацію, розташовану в місцевості, прирівняної до районів Крайньої Півночі.
Якщо на момент переходу працівника в організацію, розташовану в районі Крайньої Півночі чи місцевості, прирівняної до районів Крайньої Півночі, процентна надбавка зароблена їм не повністю і її розмір становить менше 30%, час роботи після нарахування першої або другий надбавки перераховується з розрахунку рік роботи в південних районах Далекого Сходу, Красноярського краю, Іркутської і Читинської областей, Республіки Бурятія, в Республіці Хакасія за 3 місяці роботи в районах Крайньої Півночі і за 6 місяців роботи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.
При переході працівника, що має необхідний для отримання надбавки стаж роботи, з організації, розташованої в районі Крайньої Півночі чи місцевості, прирівняної до районів Крайньої Півночі, в організацію, розташовану в південних районах Далекого Сходу, Красноярського краю , Іркутської і Читинської областей, Республіки Бурятія, в Республіці Хакасія, а потім назад в райони Крайньої Півночі чи місцевості, прирівняні до районів Крайньої Півночі чи місцевості, прирівняні до районів Крайньої Півночі, йому виплачується надбавка, вислуженной в районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.
При віднесенні у встановленому порядку окремих територій до районів Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, обчислення трудового стажу для отримання чергової вислуженной процентної надбавки працюють і проживають на цих територіях провадиться з дня віднесення зазначених територій до районів Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі. Виняток становлять працівники, зайняті в організаціях, розташованих у зазначених місцевостях, і мають раніше вислуженние надбавки за роки роботи в районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі. У цих випадках з моменту віднесення місцевості до районів Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, цим працівникам відновлюються раніше вислуженние надбавки.
9. Органи державної влади суб'єктів РФ і органи місцевого самоврядування мають право за рахунок коштів відповідно регіонального та місцевого бюджетів встановлювати більш високі розміри процентних надбавок для працівників організацій, що фінансуються з зазначених бюджетів. Крім того, нормативним правовим актом суб'єкта РФ для муніципальних утворень, що входять до складу суб'єкта РФ, може бути встановлений граничний розмір підвищення процентної надбавки. Наприклад, відповідно до вже згадуваного Закону Читинської області від 16 грудня 2004 р. N 608-ЗЧО працівникам організацій, що фінансуються з бюджету Читинської області, встановлена процентна надбавка за стаж роботи в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також в інших районах Півночі, де встановлені районні коефіцієнти, в розмірі 10% заробітної плати після закінчення першого року роботи, зі збільшенням на 10% за кожні наступні два роки роботи, але не більше 30%. Працівникам зазначених організацій, розташованих в Каларском, Тунгокоченском, Тунгира-Олекминском районах, виплачується відсоткова надбавка в розмірі 10% за кожний наступний рік роботи, але не більше 50%. Також зазначеним Законом встановлено граничні розміри процентної надбавки для працівників організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, що складають в Каларском, Тунгокоченском, Тунгира-Олекминском районах 50%, а в інших районах і містах області - 30%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 317. Процентна надбавка до заробітної плати"
 1. Стаття 315. Оплата праці
    Коментар до статті Підвищені матеріальні та фізіологічні витрати сіверян, пов'язані з роботою і проживанням в несприятливих кліматичних умовах, компенсуються шляхом збільшення розмірів оплати їх праці, що забезпечується застосуванням районних коефіцієнтів і процентних надбавок до заробітної плати (див. коментар. До ст. Ст. 316 і
 2. Стаття 148. Оплата праці на роботах у місцевостях з особливими кліматичними умовами
    Коментар до статті 1. До місцевостям з особливими кліматичними умовами відносяться місцевості, що погано впливають на організм людини: райони Крайньої Півночі; райони, прирівняні до районів Крайньої Півночі; високогірні райони; пустельні і безводні місцевості; віддалені місцевості. 2. Переліки районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей були затверджені в 60 -
 3. Стаття 133.1. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації
    Коментар до статті 133.1. Коментована стаття передбачає право соціальних партнерів, що діють на регіональному рівні, встановлювати мінімальний розмір оплати праці в суб'єкті РФ і визначає порядок укладання відповідної угоди, приєднання до нього та поширення угоди на роботодавців, які не брали участі в його укладанні. 2. Регіональна угода про
 4. Стаття 314. Трудовий стаж, необхідний для отримання гарантій і компенсацій
    Коментар до статті 1. Реалізація особами, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, права на отримання гарантій і компенсацій, передбачених трудовим законодавством, а також їх розмір залежать від тривалості спеціального трудового стажу, а саме стажу роботи в несприятливих кліматичних умовах Півночі. 2. У стаж роботи, який дає право на отримання
 5. Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, які працюють вахтовим методом
    Коментар до статті 1. Визначення розміру та порядку виплати надбавки за вахтовий метод роботи працівникам організацій, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, здійснюється відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування. 2. Розмір і порядок виплати надбавки за вахтовий метод роботи працівникам організацій, що фінансуються з федерального бюджету, визначені в
 6. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
    Коментар до статті 1. При укладенні трудового договору про роботу за сумісництвом працівник і роботодавець вправі самі визначити умови оплати праці. При цьому умови оплати праці сумісників, які встановлюються залежно від відпрацьованого часу або виробітку, не можуть бути погіршені в порівнянні з встановленими ТК, законами, іншими нормативними правовими актами, колективним договором,
 7. Стаття 316. Районний коефіцієнт до заробітної плати
    Коментар до статті 1. Районний коефіцієнт є показником відносного збільшення розміру заробітної плати, що вводиться з метою компенсації додаткових матеріальних та фізіологічних витрат, пов'язаних з роботою в несприятливих кліматичних умовах Крайньої Півночі і прирівняних місцевостей. 2. Відповідно до коментарів статтею розміри районних коефіцієнтів і порядок їх
 8. Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
    Коментар до статті 1. Положення ст. 271 не гарантують працівникам віком до 18 років оплату праці при скороченій тривалості робочого часу в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при нормальній тривалості. 2. При погодинній системі оплати праці заробітна плата неповнолітнім працівникам виплачується на підставі встановлених тарифних ставок,
 9. 16.8. Захист державної таємниці
    До органів захисту державної таємниці належать: Міжвідомча комісія із захисту державної таємниці; органи федеральної виконавчої влади (Федеральна служба безпеки РФ, Міністерство оборони РФ, Федеральне агентство урядового зв'язку та інформації при Президентові РФ), Служба (Зовнішньої розвідки РФ, Державна технічна комісія при Президентові РФ та їх органи на
 10. Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати
    Коментар до статті 1. Середній заробіток працівника зберігається за ним у разі надання щорічної відпустки, звільнення від виконання трудових обов'язків у разі виконання державних або громадських обов'язків та в інших випадках, передбачених трудовим законодавством (ст. ст. 74, 155, 157, 167, 182, 185 - 187 , 220, 254, 258, 262, 318 ТК). Крім того, на основі середнього
 11. Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
    Коментар до статті 143 1. Відповідно до ст. 51 КК РФ покарання у вигляді обмеження по військовій службі полягає в тому, що з грошового забезпечення засудженого до обмеження по військовій службі виробляються відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, але не понад двадцять відсотків. При цьому в період відбування покарання засуджений не може бути підвищений в
 12. § 199. Відсотки
    Відсотки (usurae, foenus), обговорювані з приводу самих різних зобов'язальних відносин, істотно збільшували суму взятих зобов'язань боржника. Збільшення престаціі боржника шляхом встановлення відсотків було значно поширене ще в стародавньому праві. У стародавньому праві відсотки могли визначатися або в загальній сумі або у відсотках від основної (sors). Вони могли бути обговорені в
 13. Стаття 132. Оплата по праці
    Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює критерії визначення розміру заробітної плати, в якості яких виступають кваліфікація працівника, складність праці, його кількість і якість (див. коментар. До ст. 129). Треба відзначити, що оплата праці працівника залежить не тільки від цих критеріїв, але і від умов праці, від індивідуальних і колективних досягнень та інших факторів,
 14. Стаття 141. Видача заробітної плати, що не отриманої до дня смерті працівника
    Коментар до статті 1. Смерть працівника з неминучістю припиняє трудові правовідносини (п. 6 ст. 83 ТК), що спричиняє необхідність зробити остаточний розрахунок по заробітній платі. Очевидно, дана норма повинна застосовуватися і в разі оголошення працівника померлим. 2. Належні померлому працівнику виплати видаються членам сім'ї померлого працівника або особі, яка перебувала на його утриманні
 15. Стаття 6. Матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з виконанням ними військового обов'язку або їх вступом на військову службу за контрактом
    1. Відповідно до ст. 170 ТК РФ працівникам, які залучаються до виконання державних, у тому числі військових, обов'язків, надаються гарантії та пільги, передбачені законодавством. Зазначені гарантії передбачені ст. 6 коментованого Федерального закону. 2. Середній заробіток, витрати, пов'язані з наймом (піднайм) житла та оплатою проїзду від місця проживання (роботи, навчання) і
 16. Стаття 42. Оплата праці співробітника поліції
    Коментар до статті 42 1. На момент написання цієї роботи грошове забезпечення співробітників органів внутрішніх справ встановлюється відповідно до ст. 1 Федерального закону від 30 червня 2002 р. N 78-ФЗ "Про грошове забезпечення співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади, інших виплатах цим співробітникам і умови переказу окремих категорій співробітників федеральних
© 2014-2022  yport.inf.ua