Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 326. Компенсації витрат, пов'язаних з пере-ездом

Особам, які уклали трудові договори про роботу в організаціях, що фінансуються з федерального бюджету, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, і прибулим у відповідності з цими договорами з інших регіонів Рос-сийской Федерації, за рахунок коштів роботодавця надаються такі гарантії і компенсації:
(в ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ)
одноразова допомога в розмірі двох місячних тарифних ставок, окладів (посадових окладів) і одноразова допомога на кожного прибуває з ним члена його сім'ї в розмірі половини місячної тарифної ставки, окладу (посадового окладу) працівника;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
оплата вартості проїзду працівника і членів його сім'ї в межах території Російської Федерації за фактичними витратами, а також вартості провозу багажу не понад п'ять тонн на сім'ю за фактичними витратами, але не понад тарифів, передбачених для перевезення залізничним транспортом;
оплачувану відпустку тривалістю сім календарних днів для облаштування на новому місці.
Право на оплату вартості проїзду та вартості провозу багажу членів сім'ї зберігається протягом одного року з дня висновків-ня працівником трудового договору в даній організації в зазначених районах і місцевостях.
Працівникові організації, що фінансується з федерального бюджету, і членам його сім'ї у разі переїзду до нового місця жітельст-ва в іншу місцевість у зв'язку з розірванням трудового договору з будь-яких підстав (у тому числі в разі смерті працівника), за винятком звільнення за винні дії, оплачується вартість проїзду за фактичними витратами і вартість провезення багажу з розрахунку не понад п'ять тонн на сім'ю за фактичними витратами, але не понад тарифів, передбачених для перевезень залізничні в-ним транспортом.
(В ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Гарантії і компенсації, передбачені цією статтею, надаються працівникові організації, що фінансується з Феде-рального бюджету, лише за основним місцем роботи.
(В ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Розмір, умови і порядок компенсації витрат, пов'язаних з переїздом, особам, які працюють в організаціях , що фінансуються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації, встановлюються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, в ор-ганізації, що фінансуються з місцевих бюджетів, - органами місцевого самоврядування, у роботодавців, що не відносяться до бюджетної сфери, - колективними договорами, локальними нормативними актами, прийнятими з урахуванням думки виборних органів первинних профспілкових організацій, трудовими договорами.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 326. Компенсації витрат, пов'язаних з пере-ездом "
 1. Стаття 188. Відшкодування витрат при використанні особистого майна працівника
  При використанні працівником за згодою або з відома роботодавця та в його інтересах особистого майна працівникові виплачує-ся компенсація за використання, знос (амортизацію) інструменту, особистого транспорту, обладнання та інших технічних засобів і матеріалів, що належать працівнику, а також відшкодовуються витрати, пов'язані з їх використанням. Розмір відшкодування витрат визначається
 2. Стаття 184. Гарантії і компенсації при нещасному випадку на виробництві та професійному захворюванні
  При ушкодженні здоров'я або у разі смерті працівника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійно-го захворювання працівнику (його сім'ї) відшкодовуються його втрачений заробіток (дохід) , а також пов'язані з ушкодженням здоров'я додат-Передачі витрати на медичну, соціальну та професійну реабілітацію або відповідні витрати в зв'язку зі смертю працівника. Види,
 3. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  1. У ч. 1 коментованої статті вказані окремі види гарантій і компенсацій, які не надаються особам, які працюють за сумісництвом. Відповідно особам, які працюють за сумісництвом, надаються гарантії та компенсації, якщо вони поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. 173-176 або якщо вони працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (див. коментар.
 4. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює види гарантій і компенсацій, які не надаються працівникам, які є сумісниками. 2. В Відповідно до ч. 1 коментованої статті сумісникам не надаються гарантії і компенсації, передбачені для працівників: які поєднують роботу з навчанням (див. коментар. до ст. ст. 173 - 176); працюючих в районах Крайньої Півночі і
 5. Стаття 94. Витрати, пов'язані з розглядом справи
  1. Перелік витрат, визнаних судовими витратами чинним Кодексом, істотно розширено порівняно з ЦПК РРФСР, що дозволяє правій стороні в суперечці отримати більш повну компенсацію своїх реальних витрат, пов'язаних з її участю в судовому процесі. При цьому він є відкритим. Так, до судових витрат можуть бути віднесені витрати, пов'язані із забезпеченням доказів (ст. 64
 6. Стаття 188. Відшкодування витрат при використанні особистого майна працівника
  1. При використанні працівником особистого майна за згодою або з відома роботодавця йому виплачується компенсація за використання, знос (амортизацію), відшкодовуються також витрати, пов'язані з його використанням. Розмір відшкодування витрат визначається угодою сторін трудового договору, укладеного в письмовій формі. При цьому ступінь амортизації інструменту, особистого транспорту,
 7. Стаття 326. Компенсації витрат, пов'язаних з переїздом
  1. Коментована стаття регулює порядок надання компенсації витрат, пов'язаних з переїздом на роботу в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості. Порядок надання компенсації у зв'язку з переїздом диференціюється залежно від того, за рахунок якого бюджету здійснюється фінансування організації. Для працівників організацій, що фінансуються за рахунок федерального
 8. Стаття 1136. Відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням заповіту
  Виконавець заповіту має право на відшкодування за рахунок спадщини необхідних витрат, пов'язаних з виконанням заповіту, а також на отримання понад витрат винагороди за рахунок спадщини, якщо це передбачено
 9. Стаття 1046. Загальні витрати і збитки товаришів
  Порядок покриття витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю товаришів, визначається їх угодою. При відсутності такої угоди кожний товариш несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільну справу. Угода, повністю звільняє будь-кого з товаришів від участі в покритті загальних витрат або збитків,
 10. Стаття 393. Звільнення працівників від судових витрат
  1. Відповідно до ст. 88 ЦПК судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать: - суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам, спеціалістам і перекладачам; - витрати на оплату послуг перекладача, понесені іноземними громадянами та особами без громадянства, якщо інше не передбачено
 11. Розділ IX. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕ-ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
  Розділ IX. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕ-ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 12. Стаття 103. Відшкодування судових витрат, понесених судом у зв'язку з розглядом справи
  1. Коментована стаття (ч. 1-4) визначає залежно від результату справи різні варіанти вирішення питання про долю судових витрат, що не сплачувалися стороною або сторонами внаслідок звільнення від сплати держмита і (або) витрат, пов'язаних з розглядом справи. Аналіз ст. 103 ЦПК у її взаємозв'язку з положеннями ст. 96 ЦПК дозволяє прийти до висновку, що у складі витрат,
 13. 8.3. Судові витрати
  Судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать: суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам; витрати, пов'язані з проведенням огляду на місці; витрати по розшуку відповідача; витрати, пов'язані з виконанням рішення суду. При цьому виклик свідків та експертів, а також проведення огляду
 14. § 8.1. Угода про надання юридичної допомоги
  Відповідно до частини 1 ст. 25 Закону про адвокатуру адвокатська діяльність здійснюється на основі угоди між адвокатом і довірителем. Угода являє собою цивільно-правовий договір, що укладається в простій письмовій формі між довірителем і адвокатом (адвокатами), на надання юридичної допомоги самому довірителю або призначеній ним особі. Питання розірвання угоди про надання
© 2014-2022  yport.inf.ua