Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 340. Гарантії і компенсації працівникам, на-правляться на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном

Порядок та умови встановлення додаткових гарантій і виплати компенсацій у зв'язку з переїздом до місця роботи, а також умови матеріально-побутового забезпечення та оплати праці працівників, які направляються на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном, встановлюються Урядом Російської Федерації з урахуванням кліматичних та інших особливих умов у країні перебування.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 340. Гарантії і компенсації працівникам, на-правляться на роботу в представництва Російської Феде-рації за кордоном"
 1. Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, на-правляться роботодавцем для підвищення кваліфікації
  При направленні роботодавцем працівника для підвищення кваліфікації з відривом від роботи за ним зберігаються місце роботи (посада) і середня заробітна плата за основним місцем роботи. Працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від роботи в іншу місцевість, проводиться оплата витрат на відрядження в порядку і розмірах, які передбачені для осіб, які направляються у службові
 2. Стаття 340. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються на роботу в представництва України за кордоном
  1. Коментована стаття визначає види компенсацій і гарантій, а також умови і порядок їх надання працівникам, які направляються на роботу в представництва РФ за кордоном з урахуванням постанови Уряду РФ від 20.12.2002 N 911 * (508). Зазначеною постановою затверджено Правила надання гарантій і компенсацій працівникам, які направляються на роботу в представництва
 3. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює види гарантій і компенсацій, які не надаються працівникам, які є сумісниками. 2. Відповідно до ч. 1 коментованої статті сумісникам не надаються гарантії і компенсації, передбачені для працівників: які поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. Ст. 173 - 176); працюючих в районах Крайньої Півночі і
 4. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  1. У ч. 1 коментованої статті вказані окремі види гарантій і компенсацій, які не надаються особам, які працюють за сумісництвом. Відповідно особам, які працюють за сумісництвом, надаються гарантії та компенсації, якщо вони поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. 173-176 або якщо вони працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (див. коментар.
 5. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  Працівникам, які успішно навчаються в мають державну акредитацію освітніх установах початкової про-фессионального освіти незалежно від їх організаційно- правових форм, надаються додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку для здачі іспитів на 30 календарних днів протягом одного року. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням у
 6. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  Гарантії - засоби, способи та умови, за допомогою яких забезпечується здійснення наданих працівникам прав у сфері соціально-трудових відносин. Компенсації - грошові виплати, встановлені з метою відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з виконанням ними трудових чи інших обов'язків , передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами. (в ред. Федерального
 7. Стаття 165. Випадки надання гарантій і компенсацій
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює відкритий перелік випадків , коли працівникам надаються гарантії і компенсації, крім тих випадків, які вказані в розділах ТК, присвячених висновку трудового договору, переведення на іншу роботу, оплати праці та інших. Випадки надання гарантій і компенсацій, які забезпечують реалізацію працівниками їх прав у сфері праці, можуть бути
 8. Глава 26. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  Глава 26. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з
 9. Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь у колективних переговорах
  1. При застосуванні коментованої статті важливо враховувати, що особами, що у колективних переговорах, є, насамперед, представники сторін соціального партнерства, спрямовані в установленому порядку до відповідної комісії з ведення колективних переговорів, з підготовки проекту колективного договору, угоди на будь-якому рівні. Крім того, у зазначеній роботі можуть
 10. Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються роботодавцем для підвищення кваліфікації
  1. Відповідно до коментованої статті при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від основної роботи за ними зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток. Працівникам, направленим для підвищення кваліфікації з відривом від роботи в іншу місцевість, крім цього відшкодовуються витрати на відрядження в тому ж порядку і розмірах, що і для осіб, які направляються у службові
 11. Стаття 338. Трудовий договір з працівником, які направляються на роботу в представництво України за кордоном
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає максимальний термін, на який може бути укладено трудовий договір з працівником, які направляються на роботу в представництво України за кордоном, що становить три роки. У відповідних підзаконних актах норма про термін трудового договору з вказаною категорією працівників розвивається і деталізується. Наприклад, в п. 13
 12. Стаття 176. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх уч-нов
  Працівникам, які успішно навчаються в мають державну акредитацію вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах незалежно від їх організаційно-правових форм, роботодавець надає додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку для здачі випускних іспитів в IX класі - 9 календарних днів, в XI (XII) класі - 22 календарних дні. Гарантії і компенсації працівникам,
 13. Стаття 184. Гарантії і компенсації при нещасному випадку на виробництві та професійному захворюванні
  При ушкодженні здоров'я або у разі смерті працівника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійно-го захворювання працівнику (його сім'ї) відшкодовуються його втрачений заробіток (дохід), а також пов'язані з ушкодженням здоров'я додат-Передачі витрати на медичну, соціальну та професійну реабілітацію або відповідні витрати в зв'язку зі смертю працівника. Види,
 14. Стаття 170. Гарантії і компенсації працівникам, залу-Каєм до виконання державних або громадських обов'язків
  Роботодавець зобов'язаний звільняти працівника від роботи із збереженням за ним місця роботи (посади) на час виконання ним державних або громадських обов'язків у випадках, якщо відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними закону-ми ці обов'язки повинні виконуватися в робочий час. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Державний орган або суспільне
© 2014-2022  yport.inf.ua